HOZANA.si: Brevir

«   »

1. 8. 2020, Sobota, Sv. Alfonz Ligvorij, obvezni god

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Sv. Alfonz Ligvorij (1. avgust)

Info …

SV. ALFONZ MARIJA LIGVORIJ, ŠKOF IN CERKVENI UČITELJ

Obvezni god
Sv. Alfonz Ligvorij (1696–1787) iz Neaplja je ustanovil družbo redemptoristov za oznanjevanje evangelija preprostemu ljudstvu in je vplival na življenje vernikov tudi z mnogimi spisi, nekateri od njih so prevedeni v slovenščino. Umrl je 1. avgusta 1787.
Skupne molitve v čast svetim pastirjem ali cerkvenim učiteljem.

Povabilo

Za cerkvenega učitelja Gospoda, ki je vir modrosti, pridite, molimo.
Ps 99 Veselje prihajajočih v svetišče


S pesmijo slavite Gospoda, *

veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.

Z veseljem služite Bogu, *

radostno vstopajte v njegovo svetišče.

Za cerkvenega učitelja Gospoda, ki je vir modrosti, pridite, molimo.
Védite: samo Gospod je Bog, on edini, *

on nas je ustvaril.

Mi smo njegovo ljudstvo, *

skrbi za nas kot pastir za ovce.

Za cerkvenega učitelja Gospoda, ki je vir modrosti, pridite, molimo.
Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *

s hvalnicami v njegove svete dvore.

Častite ga in njegovo ime slavite, *

Gospod je dober in usmiljen.

Rodovi prihajajo in odhajajo, *

on pa ostane zvest za vse čase.

Za cerkvenega učitelja Gospoda, ki je vir modrosti, pridite, molimo .
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Za cerkvenega učitelja Gospoda, ki je vir modrosti, pridite, molimo.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od sobote I. tedna

Lastno

2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[S]

Za cerkvenega učitelja

O svetlo sonce večnosti,
ki razsvetljuješ vse stvari
in v duše vlivaš milosti,
naj pesem ta te počasti.

 

Ti z ognjem si Duha prižgal
svetilke žive, jih navdal,
da že stoletja kažejo
rodovom svetlo pot v nebo.

 

Enako tudi naš svetnik
je Božje luči bil glasnik,
nas večnih je resnic učil,
zato zdaj hválimo ga vsi.

 

A tebe prosi naj, Gospod,
da bi hodili vsi za njim,
živeli, kakor je učil,
in zgled njegov posnemali.

 

Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

[D]

1 Odpev Kdor bo postal preprost kot otrok, bo velik v nebeškem kraljestvu.

Ps 130 Otroško zaupanje v Gospoda

Učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen (Mt 11,29).

 

Gospod, v svojem srcu se ne povišujem, *

na druge ne gledam prezirljivo.

Za velike reči se ne poganjam, *

ne iščem, kar je zame previsoko. —

 

Nasprotno, nič me ne vznemirja, *

v tebi sem popolnoma miren.

Kakor otrok v naročju svoje matere, *

tako se je moje srce umirilo v tebi. —

 

Zaupaj, Božje ljudstvo, v Gospoda, *

zaupaj zdaj in na veke. —

1 Odpev Kdor bo postal preprost kot otrok, bo velik v nebeškem kraljestvu.
2 Odpev Z iskrenim srcem, moj Bog, sem ti vesel vse izročil.

Ps 131 Božje obljube Davidovi hiši

 Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida (Lk 1,32).

 I

Spomni se, Gospod, Davida, *

in vseh njegovih skrbi in načrtov.

Naredil je obljubo tebi, Vsemogočni, *

in ti tako prisegel: —

 

»Ne pojdem v stanovanje svoje hiše, *

ne ležem v svojo posteljo;

svojim očem ne dovolim spanja, *

svojim trepalnicam ne počitka,

dokler ne najdem mesta za Gospoda, *

bivališča za Vsemogočnega.« —

 

Slišali smo, da je skrinja zaveze v Betlehemu, *

našli smo jo zunaj na poljanah.

Vstopimo zdaj v Gospodovo bivališče *

in se priklonimo pred Bogom. —

 

Dvigni se, Gospod, na svoje mesto, *

ti in skrinja tvojega veličastva!

Tvoji duhovniki naj oblečejo pravičnost, *

tvoji sveti naj radostno vzklikajo.

Ne zavrzi svojega maziljenca *

zaradi Davida, svojega služabnika. —

2 Odpev Z iskrenim srcem, moj Bog, sem ti vesel vse izročil.
3 Odpev Gospod je prisegel Davidu, zato njegovemu kraljestvu ne bo konca.

II

Gospod je prisegel Davidu, *

svoje prisege ne bo prelomil:

»Na tvoj prestol bom postavil *

potomca tvoje rodovine.

Če ohranijo tvoji sinovi mojo zavezo in zapovedi, *

bodo njihovi sinovi vedno sedeli na tvojem prestolu.« —

 

Gospod je namreč izvolil Sion, *

tako si ga je izbral za svoje bivališče:

»Tu bom počival za vselej, *

tako sem želel in tu bom prebival. —

 

Letine tega kraja bom obilno blagoslavljal, *

njegove prebivalce nasičeval s kruhom.

Njegove duhovnike bom oblačil v pravičnost, *

njegovi sveti bodo radostno vzklikali. —

 

Davidu zbudim mogočnega potomca, *

svojemu maziljencu pripravim nasledstvo.

Njegove sovražnike ogrnem v sramoto, *

na njegovi glavi pa bo blestela moja krona.« —

3 Odpev Gospod je prisegel Davidu, zato njegovemu kraljestvu ne bo konca.

– Pridite in glejte Gospodova dela.
– Čudovite reči je naredil na zemlji.

PRVO BERILO

Iz drugega pisma Korinčanom (12, 14 -13,13)

Bližnji apostolov obisk Korinčanom v poboljšanje

 

Bratje! Glejte, zdaj sem v tretje pripravljen k vam priti in ne bom vas nadlegoval; kajti ne iščem, kar je vašega, ampak vas. Niso namreč otroci dolžni za starše nabirati zaklade, temveč starši za otroke. Jaz pa bom prav rad vse žrtvoval, tudi sebe popolnoma žrtvoval za vaše duše, četudi bi me vi tem manj ljubili, čim bolj vas ljubim.

Pa bodi. Jaz vam nisem postal v nadlego, ali »ker sem prekanjen, sem vas ujel v zvijačo«. Sem vas mar ukanil po kom od tistih, ki sem jih k vam poslal? Naprosil sem bil Tita in z njim poslal brata. Ali vas je mar Tit ukanil? Ali nisva hodila v istem duhu? Ali ne po istih stopinjah? Že mislite, da se pred vami zagovarjamo. Pred Bogom v Kristusu govorimo, vse pa, preljubi, v vašo spodbudo. Zakaj bojim se, da bi vas, ko pridem, ne našel, kakršnih si želim, in da bi vi mene našli, kakršnega si ne želite; da bi ne bilo pričkanja, zavisti, razdraženosti, prepirljivosti, opravljanja, podpihovanja, napihovanja, upornosti; da bi me, ko zopet pridem, pred vami Bog ne ponižal in bi moral obžalovati mnoge, ki so poprej grešili, pa se za nečistost in nesramnost in razuzdanost, ki so jo počeli, niso spokorili.

V tretje grem zdaj k vam. »Po izjavi dveh ali treh prič se bo ugotovila vsaka beseda.« Napovedal sem in napovedujem, kakor vdrugič prisoten in zdaj odsoten, tistim, ki so prej grešili, in vsem drugim: Če spet pridem, ne bom prizanesel, ker iščete dokaza, da govori v meni Kristus, ki naproti vam ni slaboten, ampak mogočen med vami. Bil je namreč križan zaradi slabosti, toda živi zaradi božje moči; tudi mi smo slabotni v njem, toda živeli bomo z njim zaradi božje moči glede na vas.

Sami se preskušajte, ali ste v veri, sami se preiskujte. Ali pa sebe ne poznate, da je Kristus Jezus v vas? Razen če ste morda nepreskušeni. Upam, da boste spoznali, da mi nismo nepreskušeni. Molimo pa k Bogu, da bi vi ne storili nič hudega, ne zato, da bi se mi pokazali preskušene, ampak da bi vi dobro delali, mi bi pa bili kakor nepreskušeni: Kajti nič ne moremo proti resnici, ampak za resnico. Veselimo se namreč, kadar smo mi slabotni, vi pa močni. Tega tudi prosimo, vaše spopolnitve. Zaradi tega pišem nenavzoč, da navzoč ne bom ostro nastopal, z oblastjo, ki mi jo je Gospod dal, da zidam in ne, da podiram.

Končno, bratje, veselite se, spopolnjujte se, tolažite se, bodite istih misli, živite v miru in Bog ljubezni in miru bo z vami.

Pozdravite se med seboj s svetim poljubom. Pozdravljajo vas vsi sveti.

Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen božja in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Amen.

SPEV (2 Kor 13, 11; Flp 4, 7)

Veselite se, spopolnjujte se, živite v miru, * in Bog ljubezni in miru bo z vami.

Božji mir, ki presega vsak razum, bo varoval vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu, * in Bog ljubezni in miru bo z vami.

[L]

DRUGO BERILO

Sv. Alfonz Marija Ligvorij (1696-1787), ustanovitelj redemptoristov, vodilni učitelj moralnega bogoslovja, njegove spise je prevajal škof Friderik Baraga

Iz razprave sv. Alfonza Marije Ligvorija, škofa, O ljubezni do Jezusa Kristusa

Ljubezen do Kristusa

Vsa svetost in popolnost duše je v ljubezni do Jezusa Kristusa, našega Boga, naše največje dobrine in našega odrešenika. Ljubezen združuje in ohranja vse kreposti, ki človeka delajo popolnega. Ali Bog morda ne zasluži vse naše ljubezni? Od vekomaj nas je ljubil. »Premisli, človek, - tako nam govori - da sem jaz prvi, ki sem te ljubil. Ni te še bilo na svetu niti sveta samega še ni bilo, jaz pa sem te že ljubil. Odkar sem, te ljubim.« Ker je Bog vedel, da dobrote privabljajo človeka, ga je hotel s svojimi darovi pridobiti, da bi ga ljubil: »S tistimi vezmi bom pritegnil ljudi, da me bodo ljubili, s kakršnimi se dajo ujeti: z vezmi ljubezni.« Na to so merili vsi darovi, ki jih je dal človeku. Podaril mu je dušo, ki ima - po njegovi podobi - spomin, razum in voljo; dal mu je telo, ki ima različne čute; zanj je ustvaril tudi nebo in zemljo in toliko množino stvari. Iz ljubezni do človeka je vse ustvaril, da bi vse te stvari služile ljudem, človek pa naj bi zaradi tolikih dobrot njega ljubil.

Toda ni nam hotel dati samo teh lepih stvari; da bi si pridobil našo ljubezen, je šel celo tako daleč, da nam je sam sebe vsega daroval. Tako daleč je šel večni Oče, da nam je podaril svojega edinega Sina. Ko je videl, da smo vsi po grehu mrtvi in brez njegove milosti, - kaj je storil? - V svoji neskončni, da, preveliki ljubezni do nas - kot pravi apostol -, je poslal svojega ljubljenega Sina, da bi za nas zadostil in nam vrnil po grehu izgubljeno življenje.

Ko pa nam je podaril Sina, ki mu ni prizanesel, da bi nam prizanesel, nam je obenem dal vse dobrine: milost, ljubezen in raj, saj je vse to gotovo manj kot Sin: On svojemu lastnemu Sinu ni prizanesel, ampak ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril?

SPEV (Ps 144, 19-20; 1 Jan 3, 9)

Gospod izpolni prošnje tistih, ki ga častijo; prisluhne njih vpitju in jim pomaga. * Gospod bedi nad vsemi, ki ga ljubijo.

Kdor je rojen iz Boga, ne dela greha, ker njegovo seme ostane v njem. * Gospod bedi nad vsemi, ki ga ljubijo.

Sklepna prošnja
Molimo. Sveti Bog, vedno znova kličeš ljudi, ki naj bodo tvoji Cerkvi zgled kreposti. Svetega škofa Alfonza Ligvorija naj tako posnemamo v gorečnosti za duše, da se bomo z njim veselili plačila v nebesih. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od sobote I. tedna

Lastno

sklepna prošnja

[S]

Za cerkvenega učitelja

O Kristus, naš najboljši si učitelj,
na svetlo pot zveličanja nas vodiš,
imaš besede večnega življenja
le sam ti edini.

 

Ti zaročenko Cerkev navdihuješ,
z nebeško jo modrostjo razsvetljuješ,
da sveti vedno kakor luč vsem ljudstvom
na poti življenja.

 

Izbiraš sam si modre učenike,
ki kakor zvezde jasne so na nebu,
odkrivajo globoke nam resnice,
nas vodijo k tebi.

 

Zato, Učitelj večni, slava tebi,
ki čudovite milosti Duha odkrivaš
z besedo svojih svetih in nas vabiš
v svoje kraljestvo.

 

Naj mož pravični, ki ga zdaj slavimo,
za ljudstvo tvoje prosi, tukaj zbrano,
dokler ne pelo bo na veke pesmi
ti v rajski svetlobi. Amen.

[D]

1 Odpev Premišljujem, Gospod, tvoje besede.

Ps 118,145–152  (XIX)   Hvala Božji postavi

 

Gospod, iz vsega srca te prosim: *

usliši me, tvoje zakone hočem spolnjevati.

Reši me, ko te kličem, *

naj ne pozabim tvoje postave. —

 

Pred jutranjim svitom prihajam in prosim, *

zaupam v tvoje obljube.

Vso noč ne zatisnem očesa, *

ker premišljujem tvoje besede. —

 

Gospod, poslušaj me, saj si dober, *

poživi me in mi pomagaj.

Bližajo se mi krivični preganjalci, *

daleč so od tvoje postave. —

 

Gospod, ti si pri meni, *

zvest si v svojih sklepih.

Že davno sem spoznal iz tvojih odločitev, *

da je tvoja postava nespremenljiva in trdna na veke. —

1 Odpev Premišljujem, Gospod, tvoje besede.
2 Odpev Gospod je moja moč in moja pesem, on me je rešil.

2 Mz 15,1–4a.8–13.17–18  Zahvalna pesem Izraelcev

 Zmagovalci so peli pesem Mojzesa, Božjega služabnika (Raz 15,2–3).

 

Pojmo Gospodu, ker je mogočen, *

preganjalce na konjih je potopil v morje. —

 

Gospod  je moja moč in moja pesem, *

Gospod me je rešil.

Moj Bog je, zato ga proslavljam; *

Bog mojega očeta je, zato ga poveličujem.

Gospod je kakor bojevnik, *

njegovo ime je Vsemogočni.

Faraonove vozove je pogreznil v morje *

in potopil vso njegovo vojsko. —

 

Njegov veter je nakopičil vode in zajezil valovje, *

ki se je strdilo sredi morja.

Sovražnik je rekel: »Pojdem za njimi, *

dohitel jih bom in plen razdelil.

Vse bom polovil, *

izdrl svoj meč in jih uničil.«

Toda Gospodov veter jih je potopil v morje, *

kot svinec so se pogreznili v silnem vodovju. —

 

Gospod, kdo je močnejši od tebe, *

kdo je tako veličasten v svetosti?

Strmim, ko gledam tvoja dela, *

saj ti delaš čudeže.

Stegnil si svojo desnico *

in preganjalce je požrla globina.

Usmiljeno si vodil svoje ljudstvo *

in si ga rešil.

Tvoja sveta moč ga je vodila *

proti tvojemu svetemu prebivališču. —

 

Naselil jih boš v hriboviti obljubljeni deželi, *

kjer si pripravil sebi stalno bivališče.

Tam boš postavil svoje svetišče, *

in boš kraljeval na veke in zmeraj. —

2 Odpev Gospod je moja moč in moja pesem, on me je rešil.
3 Odpev Hvalite Gospoda, vsa ljudstva.

Ps 116 Hvalnica dobremu Bogu

Pravim, da narodi Boga slavijo zaradi usmiljenja (Rim 15,8.9).

 

Hvalite Gospoda, vsi narodi, *

slavite ga, vsa ljudstva. —

 

Velika je do nas njegova dobrota, *

Gospodova zvestoba traja na veke. —

3 Odpev Hvalite Gospoda, vsa ljudstva.

[S]

V čast cerkvenim učiteljem

Kratko berilo (Mdr 7,13–14)
Brez zahrbtnega namena sem se naučil modrosti, brez zavisti jo delim, njenega bogastva ne prikrivam. Zakaj neizčrpen zaklad je ljudem; kateri ga rabijo, si pridobe Božje prijateljstvo, priporočeni z darovi vzgoje.

Spev z odpevom

O modrosti svetnikov pripovedujejo ljudstva.
O modrosti svetnikov pripovedujejo ljudstva.

Hvali in časti jih vsa Cerkev.
O modrosti svetnikov pripovedujejo ljudstva.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
O modrosti svetnikov pripovedujejo ljudstva.

V čast cerkvenemu učitelju Sveti učitelji Cerkve se bodo lesketali kakor sijaj neba in tisti, ki so mnoge poučili v pravičnosti, so kakor zvezde za vso večnost.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

V čast cerkvenemu učitelju Sveti učitelji Cerkve se bodo lesketali kakor sijaj neba in tisti, ki so mnoge poučili v pravičnosti, so kakor zvezde za vso večnost.

Prošnje

Kristusa, dobrega pastirja, ki je dal življenje za svoje ovce, hvalímo in ga prosímo:

Gospod, pasi svoje ljudstvo.

V svetih pastirjih si razodeval svoje usmiljenje in ljubezen,

– izkazuj nam še naprej po njih svojo dobroto.

Gospod, pasi svoje ljudstvo.

Po svojih namestnikih še zdaj izvršuješ svojo učiteljsko in pastirsko službo,

– ne nehaj nas ti sam po njih voditi.

Gospod, pasi svoje ljudstvo.

Po svojih svetih pastirjih, ki si jih postavil v službo svojemu ljudstvu, si ti sam naš dušni in telesni zdravnik,

– ne nehaj nam dajati delivcev Božjega življenja.

Gospod, pasi svoje ljudstvo.

Svoje ljudstvo si poučeval z modrostjo in ljubeznijo svetnikov,

– po naših pastirjih nas nenehno vzgajaj k svetosti.

Gospod, pasi svoje ljudstvo.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
Sveti Bog, vedno znova kličeš ljudi, ki naj bodo tvoji Cerkvi zgled kreposti. Svetega škofa Alfonza Ligvorija naj tako posnemamo v gorečnosti za duše, da se bomo z njim veselili plačila v nebesih. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od sobote I. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Opoldne 1 

Vladar mogočni, pravi Bog,

v modrosti vodiš časov tek,

s svetlobo jutro razsvetliš

in poldan s soncem razžariš.

 

Pogási ogenj razprtij,

vročine kvarne reši nas,

telesno zdravje okrepčaj

in srcem daj resnični mir.

 

Predobri Oče, usliši nas,

in ti, njegov edini Sin,

in Sveti Duh, naš Tolažnik,

en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Vôdi me, Gospod, po poti svojih ukazov.

Ps 118,33–40  (V)      Hvala Božji postavi

 

Svojo pot mi, Gospod, pokaži, *

po njej bom zvesto hodil.

Daj mi razumnost, da bom ohranil tvojo postavo *

in jo spolnjeval z vsem srcem. —

 

Po poti svojih ukazov me vodi, *

samo po njej me veselí hoditi.

Nagni mi srce k svojim odredbam, *

varuj me pohlepa po bogastvu. —

 

Odvrni mi oči od ničevosti, *

s svojo besedo me poživi.

Svojemu služabniku spolni obljubo, *

dano tistim, ki te ljubijo. —

 

Bojim se sramote, odvrni jo od mene, *

tvoja volja me vodi k sreči.

Glej, hrepenim po tvojih zapovedih, *

v svoji pravičnosti me poživi. —

1 Odpev Vôdi me, Gospod, po poti svojih ukazov.
2 Odpev Gospodu zvesti ničesar ne pogrešajo.

Ps 33   Gospod je zavetje pravičnega

Okusili ste, kako dober je Gospod (1 Pt 2,3).

I

Slavim Gospoda v vsakem času, *

vedno mu prepevam hvalne speve.

Na ves glas ga hvalim, *

da ubogi slišijo in se veselijo.

Poveličujte z menoj Gospoda, *

njegovo ime skupno slavimo. —

 

Iskal sem Gospoda in me je uslišal, *

vseh mojih strahov me je rešil.

Glejte nanj in se razveselite, *

ni vam treba zardevati.

Ubožec je klical in Gospod ga je slišal, *

rešil ga je iz njegove stiske.

Angel varuje tiste, ki se boje Gospoda, *

da jih reši vsega hudega. —

 

Okusite in spoznajte, kako je Gospod dober, *

blagor človeku, ki vanj zaupa.

Slavite Gospoda, njegovi zvesti, *

njim, ki ga častijo, nič ne manjka.

Celo bogati obubožajo in stradajo, *

Bogu zvesti pa ničesar ne pogrešajo. —

2 Odpev Gospodu zvesti ničesar ne pogrešajo.
3 Odpev Išči miru in si zanj prizadevaj.

II

Pridite, ljudje, in poslušajte, *

učil vas bom, kako je treba Boga spoštovati.

Ali hočeš srečno živeti *

in dolgo uživati dobrote? —

 

Varuj svoj jezik hudobije *

in svoja usta zvijače.

Ogibaj se krivice in delaj dobro, *

išči miru in si zanj prizadevaj. —

 

Z očetovsko ljubeznijo gleda Bog na pravične *

in skrbno posluša njihove prošnje.

Natančno opazuje vse, ki delajo hudo, *

in še njihov spomin zbriše z zemlje. —

 

Komaj pravični zakličejo, jih že sliši, *

iz vseh njihovih stisk jih reši.

Hitro potolaži potrta srca *

in skesanim rad pomaga. —

 

Mnogo nadlog zadeva pravičnega, *

a iz vseh ga Bog rešuje.

Varuje njegovo življenje, *

nič hudega se mu ne bo zgodilo. —

 

Grešnika pogublja njegova hudobija, *

kaznovani bodo, kateri črtijo pravičnega.

Bog rešuje življenje svojih zvestih služabnikov, *

ne bo se kesal, kdor se k njemu zateka. —

3 Odpev Išči miru in si zanj prizadevaj.
Opoldne

Kratko berilo (Jer 17,9–10)
Skrivnostno je srce, bolj kot vse, kdo ga more doumeti? Jaz, Gospod, preiskujem srca, preizkušam obisti, da poplačam vsakemu po njegovem vedenju, kakor zaslužijo njegova dela.

– Očisti me, Gospod, mojih skritih grehov.
– Svojega služabnika varúj prevzetnosti.
 
Sklepna prošnja
Molimo. O Bog, večna ljubezen, daj, da bomo vedno v tvoji ljubezni. Tako bomo ljubili tebe nad vse, svoje brate in sestre pa zaradi tebe. Po Kristusu, našem Gospodu.
 

⇑ Vrh

18. nedelja med letom

1. večernice

Psalmi so od nedelje II. tedna

Lastno

odpev k Moja duša, sklepna prošnja

[D]

Pesem med letom

 

O Bog, začetnik vseh stvari,
od tebe vse je, kar živi,
lepo okrasil si zemljo,
obilno jo obdaroval.

 

Ko vsa si dela dokončal,
še sedmi dan posvetil si,
da bi naučil tudi nas,
naj sedmi dan praznujemo.

 

V slabosti vsi grešili smo,
iskreno zdaj kesamo se
in sklenemo poboljšanje,
podpri nas z milostjo, Gospod.

 

Ko se prikažeš kot sodnik
in strah objel bo vse stvari,
usmiljen se na nas ozri
in daj nam slavo v večnosti.

 

Predobri Oče, usliši nas,
in ti njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Tvoja beseda, Gospod, mi je kakor svetilka, aleluja.

Ps 118,105–112   (XIV)   Hvala Božji postavi

To je moja zapoved, da se ljubite med seboj (Jn 15,12).

 

Tvoja beseda mi je kakor svetilka, *

je kakor luč na moji poti.

Prisegam in hočem prisego držati, *

da bom spolnjeval tvoje pravične odloke. —

 

Silno sem potrt in ponižan, *

ohrani me pri življenju po svoji besedi.

Sprejmi, Gospod, mojo molitev, *

daj mi spoznati svoje sklepe. —

 

Moje življenje je zmeraj v nevarnosti, *

vendar tvoje postave ne pozabljam.

Grešniki mi nastavljajo zanke, *

vendar od tvojih zapovedi ne odstopam. —

 

Tvojo postavo sem prejel od svojih očetov, *

vse življenje mi bo v veselje.

Z vsem srcem si bom prizadeval, *

da jo bom spolnjeval vedno in natančno. —

1 Odpev Tvoja beseda, Gospod, mi je kakor svetilka, aleluja.
2 Odpev Vesel te bom gledal, Gospod, aleluja.

Ps 15   Slavospev Bogu posvečenih

Bog je obudil Jezusa in ga oprostil bolečin smrti (Apd 2,24).

 

Varuj me, Gospod, k tebi se zatekam, *

ti si moj Bog, zame sreče ni brez tebe.

Zelo spoštujem tebi zveste *

in cenim poštene na zemlji.

Tisti, ki hodijo za tujimi bogovi, *

si sami množijo bolečine.

Ne bom daroval krivim bogovom, *

ne omadeževal z njihovimi imeni svojih ustnic. —

 

Gospod, ti si moj delež in moje veselje, *

ti vodiš mojo usodo.

Ako imam tebe, sem srečnejši in bogatejši *

kakor tisti, ki so mu odmerili najlepše posestvo.

Slavim te, Gospod, za to spoznanje, *

še ponoči me vest opominja k ljubezni do tebe.

Gospod, tebe imam vedno v svojih mislih, *

dokler boš ti ob meni, ne bom omahnil.

Zato se veseli moje srce in raduje moja duša, *

a tudi moje telo bo počivalo varno. —

 

Moje življenje se ne bo končalo v grobu, *

svojemu služabniku ne boš dal strohneti.

Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, *

večne radosti na svoji desnici. —

2 Odpev Vesel te bom gledal, Gospod, aleluja.
3 Odpev V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno v nebesih in na zemlji, aleluja.

Flp 2,6–11 Kristus je Božji služabnik

 

Jezus Kristus je bil v božjem sijaju, *

a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.

Sam sebe je izničil, *

podobo hlapca je vzel nase.

Ljudem je postal podoben *

in bil po zunanjosti kakor človek.

Ponižal se je in je bil pokoren, *

pokoren do smrti, smrti na križu. —

 

Zato ga je Bog povišal *

in mu dal ime, ki je nad vsa imena.

V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno *

v nebesih, na zemlji in pod zêmljo.

Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda *

v slavo Boga Očeta. —

3 Odpev V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno v nebesih in na zemlji, aleluja.

Kratko berilo (Kol 1,3–6a)
Milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa! Zahvaljujemo se Bogu in Očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa vedno, ko za vas molimo. Slišali smo o vaši veri v Kristusu Jezusu in o ljubezni, ki jo imate do vseh svetih zaradi upanja, ki vam je pripravljeno v nebesih. O tem upanju ste že prej slišali pri oznanjevanju resnice evangelija, ki je prišel do vas in kakor po vsem svetu rodi sad in raste tudi pri nas.

Spev z odpevom

Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.

Njegova slava presega vsa nebesa.
Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.

[L]

Odpev k Moja duša Z vami sklenem večno zavezo na temelju milostnih obljub Davidu.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Z vami sklenem večno zavezo na temelju milostnih obljub Davidu.

[D]

Prošnje

Bog podpira ljudstvo, ki si ga je izbral za svojo posebno dediščino, in skrbi za njegovo srečo. Zahvaljujmo se mu za to dobroto in z zaupanjem kličimo:

Dobri Oče, v tebe zaupamo.

Usmiljeni Oče, prosimo za našega papeža Frančiška in našega škofa …

– varuj ju in s svojo močjo posvéti.

Dobri Oče, v tebe zaupamo.

Bolniki naj čutijo, da so združeni s Kristusom v trpljenju

– in naj bodo vedno deležni njegove tolažbe.

Dobri Oče, v tebe zaupamo.

Usmili se tistih, ki nimajo doma in strehe,

– pomagaj jim, da bodo našli primerno stanovanje.

Dobri Oče, v tebe zaupamo.

Daj zemlji rodovitnost in ohrani njene sadove,

– da bomo imeli vsi dovolj vsakdanjega kruha.

Dobri Oče, v tebe zaupamo.

(ali:)

Dobrotljivo varuj vsakršnega zla naše ljudstvo,

– da bomo živeli v tvojem miru in blagostanju.

Dobri Oče, v tebe zaupamo.

S svojo veliko dobroto sprejmi naše rajne

– in jim podeli večni dom v nebesih.

Dobri Oče, v tebe zaupamo.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
Bog, naš Oče, bodi pri nas in nas vedno obsipavaj s svojo dobroto. Ti si naš stvarnik in vodnik, obnavljaj in ohranjaj v nas svoje življenje. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 1. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem 

Končujemo današnji dan,

zato vsi prósimo Boga,

Očeta, stvarnika sveta,

da zla bi nas obvaroval.

 

Naj v tebi, Bog, počivamo,

navzočnost tvojo čutimo

in slavo ti zapojemo,

ko nov dan spet dočakamo.

 

Zgubljene vrni nam moči,

naj zdravja vsak se veseli,

naj tvoje Božje slave sij

vse nočne blodnje prepodi.

 

Vse to nam daj, o večni Bog,

po svojem Sinu Jezusu,

ki s Svetim Duhom in s teboj

kraljuje v slavi vekomaj. Amen.

Psalmi

 

Ps 4 Večerna zahvala Bogu

Oče je poveličal Kristusa in ga obudil od mrtvih (sv. Avguštin).

 

1 Odpev Usmili se me, Gospod, in usliši mojo molitev.

 

Pravični Bog, usliši me, ko te kličem v stiski: *

usmili se me in usliši mojo molitev. —

 

Ljudje, doklej boste zakrknjeni, *

zakaj ljubite nečimrnost in prevaro?

Vedite, da Bog čudovito varuje svoje prijatelje, *

tudi mene bo uslišal, ko ga kličem. —

 

Bojte se Boga in nikar ne grešite, *

preden zaspite, mislite nanj v sveti tihoti.

V njegove roke se vdano izročite *

in zaupajte v Gospoda. —

 

Mnogi govorijo: »Kje najdemo srečo?« *

Gospod, pokaži, da je ta samo v tebi.

Ti me osrečuješ z večjim veseljem *

kot vse zemeljske dobrine in užitki. —

 

V miru naj hitro zaspim in počivam, *

saj me ti, moj Bog, skrbno varuješ.

 

1 Odpev Usmili se me, Gospod, in usliši mojo molitev.

 

2 Odpev V nočnih urah slavite Gospoda.

 

Ps 133 Večerna molitev v svetišču

Hvalite našega Boga, vsi njegovi izvoljenci, vsi, ki ga ljubite, mali in veliki (Raz 19,5).

 

Slavite zdaj Gospoda, *

vsi Gospodovi služabniki.

Vi, ki služite v njegovi hiši v nočnih urah, *

dvigajte roke k Svetemu in ga slavite. —

 

Iz svetišča naj se razliva blagoslov Gospoda, *

ki je ustvaril nebo in zemljo.

 

2 Odpev V nočnih urah slavite Gospoda.

 

Kratko berilo (5 Mz 6,4–7)

Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod edini. Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vso močjo! Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu. Zabičuj jih svojim otrokom ter govori o njih, ko bivaš v svoji hiši ali ko hodiš po poti, ko se ulegaš ali ko vstajaš.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Večni Bog, ostani z nami to noč, da bomo jutri s tvojo pomočjo vstali in se veselili vstajenja Kristusa, ki živi in kraljuje vekomaj.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji prošnji priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic Devica in Mati.

K tebi pridem in pred teboj zdihujoč grešnik stojim. Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, mojih besed, temveč milostno me poslušaj in usliši. Amen

 

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020