HOZANA.si: Brevir

«   »

31. 7. 2020, Petek, Sv. Ignacij Lojolski, obvezni god

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Sv. Ignacij Lojolski (31. julij)

Info …

SV. IGNACIJ LOJOLSKI, DUHOVNIK, USTANOVITELJ JEZUITOV
Obvezni god
Sv. Ignacij Lojolski (1491–1556) je v Parizu leta 1534 ustanovil »Družbo Jezusovo«, jezuite, v posebno oporo papežem pri prenovi Cerkve, zlasti med izobraženci.
Skupne molitve v čast svetim pastirjem ali svetim možem: redovnikom.

Povabilo

Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo.
Ps 66 Gospoda naj slavijo vsi narodi


O Bog, bodi nam milostljiv in nas blagoslovi, *

pokaži nam svojo dobroto.

Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, *

naj tvoje zveličanje osreči vse narode.

Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo.
O Bog, slavijo naj te ljudstva, *

slavijo naj te vsa ljudstva.

Veselijo in radujejo naj se narodi, *

ker jih vladaš in jih vodiš po pravici.

Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo.
O Bog, slavijo naj te ljudstva, *

slavijo naj te vsa ljudstva.

Zemlja je obrodila svoje sadove, *

Gospod, naš Bog, nas je blagoslovil.

Bog je zares dober, *

zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi.

Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo .
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od petka I. tedna

Lastno

2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

Namig: vzemi pesem od hvalnic, ki je lastna

[S]

Pesem

Za enega pastirja
Pobožno Kristusu zdaj vsi zapojmo,
saj dobri je pastir in kralj človeštva,
in s pesmijo vsi proslavimo njega,
ki danes goduje.

 

Za duhovnika:
Duhovniški si ogenj v njem zanetil,
poklical v službo si ga in posvetil,
da kot predstojnik svetil bi občestvu:
duhovnik na veke.

 

Pastir in vzornik bil je svoji čredi,
vsem kazal pot in reveže podpiral,
skrbel za sebi izročeno ljudstvo
kot vsem dober oče.

 

Svetnike Kristus v raju nagrajuje
in z večno jih poveličuje srečo,
naj hodimo po njihovih stopinjah
v življenju in smrti.

 

Pobožno počastimo vsi Očeta,
slavi naj Sina naša pesem vneta,
enako Svetega Duha na veke,
do kraja vse zemlje. Amen.

[D]

1 Odpev Pridi, Gospod, in mi pomagaj.

Ps 34,1–2.3c.9–19.22–23.27–28 Gospod rešuje v preganjanju

Tedaj so se zbrali in sklenili Jezusa z zvijačo prijeti in usmrtiti (Mt 26,3.4).

I

Gospod, nastopi zoper vse, ki me obdolžujejo, *

bojuj se zoper té, ki me napadajo.

Bodi mi za ščit in čelado, *

pridi in mi pomagaj.

Reci moji duši: *

»Jaz sem tvoja rešitev.« —

 

Moje srce se bo radovalo v Gospodu *

in se njegove pomoči veselilo.

Vsak utrip mojega srca ti kliče: *

»Gospod, kdo bi enak bil tebi?« 

Ti rešuješ bednega iz rok močnejšega, *

ubožca in zapuščenega iz rok izkoriščevalca. —

 

Vstale so lažnive priče, *

dolžijo me, česar nisem storil.

Dobro mi vračajo s hudim, *

zapuščen sem in razočaran. —

1 Odpev Pridi, Gospod, in mi pomagaj.
2 Odpev Zavzemi se za mojo pravdo, Gospod, saj si mogočen.

II

Ko so bili moji tožniki bolni, *

sem se zanje postil in molil.

Žaloval sem kakor za prijatelja in brata, *

trpel sem zanje kot za svojo mater. —

 

Ko sem obnemogel, se pa oni veselijo *

in se zbirajo zoper mene. 

Zahrbtno me napadajo in neprestano mučijo, *

zasmehujejo me, sovražijo in zaničujejo. —

2 Odpev Zavzemi se za mojo pravdo, Gospod, saj si mogočen.
3 Odpev Ves dan bom slavil, Gospod, tvojo pravičnost.

III

Gospod, doklej boš to gledal? *

Reši me iz tega levjega žrela.

Zahvaljeval se ti bom javno, *

pred vsem ljudstvom te bom hvalil. —

 

Naj se moji hinavski sovražniki ne veselijo, *

naj si ne pomežikujejo, ko me sovražijo brez vzroka.

Videl si, Gospod, nikar ne molči, *

ne bodi daleč od mene.

Moj Bog, zavzemi se za mojo pravdo *

in vstani v mojo obrambo. —

 

Veselijo naj se in radujejo *

vsi, ki branijo mojo pravico.

Vedno naj govorijo: »Gospod je velik, *

zavzema se za svojega služabnika.«

Hvalil bom tvojo pravičnost, *

ves dan bom opeval tvojo slavo. —

3 Odpev Ves dan bom slavil, Gospod, tvojo pravičnost.

– Sin moj, ohrani moje besede.
– Spolnjuj moje zapovedi in boš živel.

PRVO BERILO

Iz drugega pisma Korinčanom (11,30 - 12,14)

Apostol se hvali s svojimi slabostmi

Bratje! Če se je treba hvaliti, se bom hvalil s svojimi slabostmi. Bog in Oče Gospoda Jezusa, ki je hvaljen vekomaj, ve, da ne lažem: V Damasku je dal namestnik kralja Areta damaško mesto zastražiti, da bi me ujel, toda spustili so me v košu skozi okno po zidu in sem ubežal njegovim rokam.

Hvaliti se je treba. Ne koristi sicer nič, prišel bom pa do Gospodovih prikazni in razodetij. Vem za človeka v Kristusu, ki je bil pred štirinajstimi leti ali v telesu, ne vem, ali zunaj telesa, ne vem, Bog ve - zamaknjen v tretje nebo. In vem, da je bil tisti človek - ali v telesu, ali zunaj telesa, ne vem, Bog ve - zamaknjen v raj in je slišal skrivnostne besede, o katerih človeku ni dovoljeno govoriti. S tem se bom hvalil, s seboj pa se ne bom hvalil, razen s slabostmi. Zakaj ko bi se tudi hotel pohvaliti, bi ne bil nespameten, ker bi govoril resnico; toda zdržujem se, da bi ne mislil kdo o meni več, kakor kar na meni vidi ali od mene sliši.

In da bi se zaradi velikih razodetij ne prevzel, mi je bil dan trn v meso, angel satanov, da me bije. Zaradi njega sem trikrat prosil Gospoda, da bi od mene odstopil; ali rekel mi je: »Dovolj ti je moja milost, zakaj moč se v slabosti spopolnjuje.«

Z veseljem se bom torej rajši hvalil s svojimi slabostmi, da bi prišla name Kristusova moč. Zato so mi všeč slabosti, zasramovanje, potrebe, preganjanje in stiske za Kristusa; kadar sem namreč slaboten, takrat sem močan. Postal sem nespameten, vi ste me prisilili. Vi bi me namreč bili morali priporočati; saj nisem v ničemer zaostal za nadapostoli, čeprav nisem nič. Znamenja apostolstva so se med vami izvršila z vsakršnim potrpljenjem, z znamenji in čudeži in močmi. Kajti v čem ste bili na slabšem kakor druge cerkve, razen v tem, da vam jaz sam nisem bil nadležen? Odpustite mi to krivico.

SPEV (2 Kor 12, 9; 4, 7)

Z veseljem se bom rajši hvalil s svojimi slabostmi, da bi prišla name Kristusova moč; * zakaj moč se v slabosti spopolnjuje.

Ta zaklad imamo v lončenih posodah, da je preobilna moč iz Boga; * zakaj moč se v slabosti spopolnjuje.

[L]

DRUGO BERILO

Sv. Ignacij Lojolski (1491-1556), ustanovitelj Družbe Jezusove, duhovni pisatelj in voditelj

Iz zapiskov Ludovika Gonzalesa, kakor mu jih je narekoval sv. Ignacij (Pogi. 1, 5-9)

Preskušajte duhove, ali so od Boga

Ignacij je zelo rad bral posvetne in izmišljene povesti, ki so opisovale izredna dela slavnih mož. Kakor hitro je okreval, je prosil, naj mu dajo takih knjig, da bi si z njimi krajšal čas. Toda v tej hiši niso imeli nič takega berila. Zato so mu dali knjigo, ki je imela naslov »Kristusovo življenje«, in še eno z naslovom »Cvetje svetnikov«. Obe sta bili pisani v domačem jeziku.

S pogostnim branjem teh dveh knjig je nekako vzljubil to, o čemer sta pisali. Večkrat je prešel od branja teh knjig k razmišljanju o rečeh, ki jih je v prejšnjih časih bral. In spet se je prepuščal ničevim mislim, v katerih se je prej pogosto zaustavljal, in mnogim drugim, kakor so mu pač prihajale.

Tedaj pa ga je v svojem usmiljenju Bog obiskal. Navdihnil mu je tudi misli v zvezi z branjem omenjenih dveh knjig. Ko je namreč prebiral življenje Kristusa, našega Gospoda, in življenje svetnikov, je sam pri sebi takole razmišljal: »Kaj če bi jaz storil, kar je storil sv. Frančišek? Ko bi delal, kar je delal sv. Dominik?« Taka razmišljanja so trajala dolgo časa. Potem pa so se mu povrnile spet tiste ničeve in posvetne misli in tudi v njih se je zadrževal dolgo časa. Misli so se vrstile in trajale vsaka po več ur.

Vendar je bil med temi mislimi razloček. Ko je razmišljal o posvetnih rečeh, je v njih užival; ko pa jih je utrujen pustil, se je čutil žalostnega in pustega. Kadar pa je premišljeval o spokornih delih, kakršna so delali svetniki, je čutil v srcu veliko tolažbo, ne le, ko je o tem razmišljal, temveč je bil vesel v srcu tudi še potem. Tega razločka pa sam niti ni opazil niti cenil, dokler se mu niso nekega dne odprle duhovne oči. Tedaj se je začudil nad to razliko in je iz lastnega izkustva spoznal, da se ga je po enih mislih lotevala žalost, po drugih pa veselje. To je bilo njegovo prvo spoznanje, ki ga je imel o božjih rečeh. Ko je pozneje začel duhovne vaje, je bilo razsvetljenje in spoznanje o razločevanju duhov prvo, kar je učil svoje tovariše.

SPEV (1 Pet 4,11.8)

Če kdo govorí, govôri kakor božje besede. Če kdo služi, naj služi kakor z močjo, ki jo daje Bog, * da se bo v vsem slavil Bog po Jezusu Kristusu.

Predvsem imejte močno ljubezen med seboj * da se bo v vsem slavil Bog po Jezusu Kristusu.

Sklepna prošnja
Molimo. Gospod Bog, naš stvarnik, v svoji Cerkvi si poklical svetega Ignacija Lojolskega, da je delal za večjo slavo tvojega imena. Podpiraj nas, da se bomo z njegovo pomočjo in po njegovem zgledu borili za Božje kraljestvo in tudi mi dosegli venec v nebesih. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od petka I. tedna

Lastno

pesem, odpev k Hvaljen, sklepna prošnja

[L]

Pesem
Ignaciju zapojmo v čast,
ki družbo Jezusu je zbral,
bil mojster je besed, dejanj
in za Boga se vojskoval.

 

Posvetil sebe je, svoj red,
in delal in za to skrbel,
da Kristus bi zakraljeval
in vso temó bi zmot pregnal.

 

Navdih mu Svetega Duha
pokaže pot zveličanja,
v srcé se poglobi ljudi,
v duhovnih vajah jih uči.

 

Učence razposlal je v svet,
da vse daljave osvojé;
da Cerkev znova zacvete
v poganih, ki se prerodé.

 

Slavimo Troedinega,
ki naj nakloni tudi nam,
da se srčno vojskujemo,
za Kristusa se trudimo. Amen.

[D]

1 Odpev Odpusti mi grehe, Gospod, in sprejmi mojo daritev.

Ps 50   Usmili se me, Bog

Prenavljajte se po duhu svojega mišljenja in si oblecite novega človeka (Ef 4,2324).

 

Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, *

v svojem velikem usmiljenju izbriši mojo pregreho.

Popolnoma izmij mojo krivdo, *

mojega greha me očisti. —

 

Svojo pregreho priznavam, *

moj greh mi je živo v spominu.

Grešil sem zoper tebe samega, *

kar je zlo v tvojih očeh, sem storil.

Naj se izkaže, da si pravičen v svojih sodbah, *

tudi mene sodi v svoji pravičnosti. —

 

Glej, človek podeduje krivdo že ob rojstvu, *

z grehom je omadeževan že od začetka.

Vem, da ljubiš odkritosrčnost, *

ko sem sam pred teboj, me učiš modrosti. —

 

Odpusti mi grehe, da bom očiščen, *

bolj kot sneg bom bel, ko me umiješ.

Naj spet občutim radost in veselje, *

moje potrto srce naj se vzraduje. —

 

Ne glej na moje grehe, *

vso mojo krivdo izbriši.

Čisto srce, o Bog, mi ustvari, *

duha stanovitnosti v meni obnovi. —

 

Ne zavrzi me izpred svojega obličja, *

svojega svetega duha mi ne odvzemi.

Naj se spet veselim, da sem rešen, *

duha požrtvovalnosti v meni utrdi. —

 

Grešnikom bom kazal tvoja pota, *

izgubljeni se bodo vrnili k tebi.

Reši me krivde mojega greha, moj Bog in moj zveličar; *

moj jezik naj glasno opeva tvojo pravičnost. —

 

Gospod, odpri moje ustnice, *

da bom oznanjal tvojo hvalo.

Nad zunanjimi daritvami nimaš veselja, *

klavnih in žgalnih daritev ne maraš.

Skesan duh, o Bog, naj bo moja daritev, *

skesanega in ponižnega srca ne zametuješ.  —

 

Gospod, usmili se grešnika kakor nekdaj Siona; *

kar je greh porušil, pozidaj kot svoje sveto mesto.

Tedaj ti bomo spet opravljali prave daritve *

in na tvoj oltar bomo prinašali žrtve. —

1 Odpev Odpusti mi grehe, Gospod, in sprejmi mojo daritev.
2 Odpev Gospod bo opravičil in poveličal vse svoje izvoljene.

Iz 45,15–26 Vsa ljudstva naj se spreobrnejo h Gospodu

V Jezusovem imenu naj se pripogne vsako koleno (Flp 2,10).

 

O Bog, ti si skrit in skrivnosten, *

ti si Bog naših očetov in naš rešitelj. —

 

Zvodniki tvojega ljudstva so zbegani, *

odhajajo z veliko sramoto.

Izvoljeno ljudstvo Gospod rešuje zdaj in vedno, *

ne bo osramočeno in zasramovano na veke. —

 

Gospod, ti si ustvaril vesolje in zemljo, *

pripravil si jo za prijetno bivališče.

Tako govori Vsemogočni: *

Jaz sem Gospod, ni drugega razen mene.

Nisem govoril na skrivnem *

v kakšnem skritem kotu zemlje.

Nisem rekel vašim očetom: Zaman me iščete. *

Govorim resnico; kar je prav, oznanjam. —

 

Zberite se in pridite, *

pristopite vsi, ki ste rešeni izmed narodov.

Ljudje v nevednosti častijo lesene malike *

in molijo k bogovom, ki ne morejo pomagati.

Oznanite in pridite, skupaj se posvetujte; *

»Kdo je od začetka razodeval in naprej povedal?«

»Mar ne jaz, Gospod, pravi in edini? *

Pravičnega Boga in rešitelja ni razen mene. —

 

Obrnite se k meni, da boste rešeni, *

jaz sem Bog in drugega ni razen mene.

Sam pri sebi sem prisegel, *

iz mojih ust prihaja resnica, neprelomljiva beseda.

Pred menoj se bo upognilo vsako koleno, *

vsak jezik bo prisegel v mojem imenu.« —

 

Zares, le v Gospodu je moč in rešitev, *

vsi uporni se skesani vračajo k njemu.

Gospod bo vse opravičil *

in poveličal vse svoje izvoljene. —

2 Odpev Gospod bo opravičil in poveličal vse svoje izvoljene.
3 Odpev Veseli vstopajte v Božje svetišče.

Ps 99   Veselje prihajajočih v svetišče

Gospod veleva, naj odrešeni pojejo zmagoslavno pesem (sv. Atanazij).

 

S pesmijo slavite Gospoda, *

veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.

Z veseljem služite Bogu, *

radostno vstopajte v njegovo svetišče. —

 

Vedite: samo Gospod je Bog, on edini, *

on nas je ustvaril.

Mi smo njegovo ljudstvo, *

skrbi za nas kot pastir za ovce. —

 

Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *

s hvalnicami v njegove svete dvore.

Častite ga in njegovo ime slavite, *

Gospod je dober in usmiljen.

Rodovi prihajajo in odhajajo, *

on pa ostane zvest za vse čase. —

3 Odpev Veseli vstopajte v Božje svetišče.

[S]

Kratko berilo (Heb 13,7–9a)
Spominjajte se svojih predstojnikov, ki so vam oznanjali Božjo besedo; glejte konec njih življenja in ravnajte se po njihovi veri. Jezus Kristus včeraj in danes, isti tudi na veke. Različnim tujim naukom se ne dajte zapeljati.

Spev z odpevom

Postavil si jih, Gospod, za varuhe svoje Cerkve.
Postavil si jih, Gospod, za varuhe svoje Cerkve.

Podnevi in ponoči naj oznanjajo tvojo slavo.
Postavil si jih, Gospod, za varuhe svoje Cerkve.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Postavil si jih, Gospod, za varuhe svoje Cerkve.

[L]

Odpev k Hvaljen O da bi spoznal Kristusa in moč njegovega vstajenja ter svoj delež pri njegovem trpljenju.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen O da bi spoznal Kristusa in moč njegovega vstajenja ter svoj delež pri njegovem trpljenju.

[S]

Prošnje

Kristusa, dobrega pastirja, ki je dal življenje za svoje ovce, hvalímo in ga prosímo:

Gospod, pasi svoje ljudstvo.

V svetih pastirjih si razodeval svoje usmiljenje in ljubezen,

– izkazuj nam še naprej po njih svojo dobroto.

Gospod, pasi svoje ljudstvo.

Po svojih namestnikih še zdaj izvršuješ svojo učiteljsko in pastirsko službo,

– ne nehaj nas ti sam po njih voditi.

Gospod, pasi svoje ljudstvo.

Po svojih svetih pastirjih, ki si jih postavil v službo svojemu ljudstvu, si ti sam naš dušni in telesni zdravnik,

– ne nehaj nam dajati delivcev Božjega življenja.

Gospod, pasi svoje ljudstvo.

Svoje ljudstvo si poučeval z modrostjo in ljubeznijo svetnikov,

– po naših pastirjih nas nenehno vzgajaj k svetosti.

Gospod, pasi svoje ljudstvo.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
Gospod Bog, naš stvarnik, v svoji Cerkvi si poklical svetega Ignacija Lojolskega, da je delal za večjo slavo tvojega imena. Podpiraj nas, da se bomo z njegovo pomočjo in po njegovem zgledu borili za Božje kraljestvo in tudi mi dosegli venec v nebesih. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od petka I. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Opoldne 2 

Dvanajsta ura je prišla

in kliče nas, da iz srca

Gospoda, našega Boga

častimo in ga hvalimo.

 

To uro naš Odrešenik

se je kot Jagnje daroval,

na križu večne slave sij

vsem vernim spet je zasijal.

 

Ta čudovita Božja luč

je zatemnila svetli dan,

o da prevzela tudi nas

bi luč nebeške milosti.

 

Bogú Očetu slava, čast,

in njemu, ki je Sin njegov,

enako Duhu Svetemu,

tako sedaj in vekomaj. Amen.

1 Odpev Hitel bom po poti tvojih zapovedi, Gospod; ti mi daješ pogum in veselje.

Ps 118,25–32  (IV)   Hvala Božji postavi

 

Ves potrt sem in ponižan, *

poživi me s svojo besedo. —

 

Svojo misel sem ti razložil in si me uslišal, *

daj mi spoznati svoje načrte.

 

Naj doumem smisel tvojih zapovedi *

in premišljujem tvoja čudovita pota.

Solze mi tečejo od žalosti, *

potolaži me, kakor si obljubil. —

 

Od blodne poti me odvrni, *

pokaži mi svojo voljo.

Izbral sem pot resnice, *

odločil sem se za tvoje zapovedi. —

 

Gospod, oklepam se tvoje zaveze, *

naj ne bom razočaran.

Hitel bom po poti tvojih zapovedi, *

ti mi daješ pogum in veselje. —

1 Odpev Hitel bom po poti tvojih zapovedi, Gospod; ti mi daješ pogum in veselje.
2 Odpev Vate zaupam, Gospod, ne bom opešal.

Ps 25   Zaupna molitev nedolžnega

Bog nas je v Kristusu izvolil, da bi bili sveti in brezmadežni (Ef 1,4).

 

Gospod, prisodi mi pravico, ker sem nedolžen, *

vate zaupam, ne bom opešal.

Preizkusi me in preišči, *

preglej vse moje misli in želje. —

 

Vedno mi je pred očmi tvoja dobrota, *

vedno živim po tvoji volji.

S hudobnimi ne posedam, *

z lažnivimi se ne shajam.

Ne maram za družbo pokvarjenih, *

z malopridnimi se ne družim. —

 

Umivam si roke v znamenje nedolžnosti, *

ko hodim okrog tvojega oltarja.

Javno opevam tvojo hvalo, *

slavim tvoja čudovita dela.

Gospod, kako rad prebivam v tvoji hiši, *

na kraju tvojega veličastva. —

 

Ne pogúbi z grešniki tudi mene, *

ne vzemi mi življenja kakor hudodelcem.

Njihovih rok se drži krivica, *

njih desnica je polna podkupnine.

Jaz pa živim pošteno in brez greha, *

usmili se me in me reši.

Gospod, hodim po ravni poti, *

slavil te bom v zboru pravičnih. —

2 Odpev Vate zaupam, Gospod, ne bom opešal.
3 Odpev Zaupal sem v Gospoda in mi je pomagal.

Ps 27,1–3.6–9  Prošnja in zahvala

Oče, zahvalim te, da si me uslišal (Jn 11,41).

 

Gospod, ti si moje zavetje, k tebi kličem: *

usliši me in nikar ne molči.

Če se obrneš od mene in me ne uslišiš, *

bom podoben njim, ki se pogrezajo v jamo. —

 

Usliši mojo prošnjo, ko vpijem k tebi, *

ko dvigam roke k tvojemu svetišču.

Ne pogubi me z grešniki, *

z njimi, ki delajo krivico.

S svojim bližnjim govorijo o miru, *

a v srcu so polni hudobije. —

 

Hvaljen Gospod, ki je uslišal mojo prošnjo, *

Gospod je moja moč in moje zavetje.

Zaupal sem vanj in mi je pomagal, *

zato se radujem in s pesmijo ga hvalim. —

 

Gospod daje moč svojemu ljudstvu *

in zveličanje svojim izvoljenim.

Reši svoje ljudstvo in blagoslôvi svojo lastnino, *

ti bodi naš voditelj in vladar na veke. —

3 Odpev Zaupal sem v Gospoda in mi je pomagal.
Opoldne

Kratko berilo (2 Kor 13,4)
Kristus je bil sicer križan zaradi slabosti (človeške narave, ki jo je nase vzel), toda živí zaradi Božje moči; tudi mi smo slabotni, toda živeli bomo z njim zaradi Božje moči.

– Slab sem, Gospod, ves slaboten.
– S svojo besedo me poživi.
 
Sklepna prošnja
Molimo. Gospod Jezus Kristus, ves svet je zagrnila tema opoldne, ko si bil nedolžen križan za odrešenje vseh ljudi. Vedno nas tako razsvetljuj, da bomo prispeli v večno življenje, kjer živiš in kraljuješ vekomaj.
 

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od petka I. tedna

Lastno

pesem, odpev k Moja duša, sklepna prošnja

[L]

Pesem
Ignaciju zapojmo v čast,
ki družbo Jezusu je zbral,
bil mojster je besed, dejanj
in za Boga se vojskoval.

 

Posvetil sebe je, svoj red,
in delal in za to skrbel,
da Kristus bi zakraljeval
in vso temó bi zmot pregnal.

 

Navdih mu Svetega Duha
pokaže pot zveličanja,
v srcé se poglobi ljudi,
v duhovnih vajah jih uči.

 

Učence razposlal je v svet,
da vse daljave osvojé;
da Cerkev znova zacvete
v poganih, ki se prerodé.

 

Slavimo Troedinega,
ki naj nakloni tudi nam,
da se srčno vojskujemo,
za Kristusa se trudimo. Amen.

[D]

1 Odpev Ozdravi me, Gospod, grešil sem zoper tebe.

Ps 40   Zaupna bolnikova molitev

Eden izmed vas, ki z menoj jé, me bo izdal (Mr 14,18).

 

Blagor mu, ki skrbi za uboge, *

Gospod ga bo rešil na dan nesreče.

Gospod ga varuje in ohranja pri življenju, *

osrečuje ga, ne bo ga izročil sovražnikom.

Gospod mu pomaga na bolniški postelji, *

v njegovi bolezni mu lajša slabosti.  —

 

»Usmili se me!« prosim Gospoda, *

»ozdravi me, grešil sem zoper tebe.«

Sovražniki o meni samo slabo govorijo: *

»Kdaj bo umrl, kdaj njegovo ime izgine?«

Obiskovalci se mi hlinijo, v srcu pa drugače mislijo; *

ko odidejo, odkrito čezme govorijo. —

 

Vsi moji nasprotniki šušljajo zoper mene, *

napovedujejo mi nesrečo.

»Prijela se ga je zavratna bolezen, *

nikoli več ne vstane s postelje.«

Moj najdražji prijatelj, s katerim sva si kruh delila, *

se mi je zahrbtno izneveril. —

 

Gospod, ti pa se me usmili, *

dvigni me, da jim povrnem.

Spoznal bom, da si mi naklonjen, *

če se moj sovražnik ne bo veselil zaradi mene,

če me boš podprl in ohranjal zdravega *

in bom smel gledati tvoje obličje na veke. —

 

Hvaljen Gospod, Bog naših očetov, *

zdaj in vselej. Tako se zgodi, amen. —

1 Odpev Ozdravi me, Gospod, grešil sem zoper tebe.
2 Odpev Z nami je vsemogočni Bog, naš varuh.

Ps 45   Bog je naše pribežališče in naša moč

Imenoval se bo Emanuel, kar pomeni: Bog z nami (Mt 1,23).

 

Bog je naša moč in naše pribežališče, *

v nesreči nam hitro pomaga.

Zato se ne bojimo, ko se trese zemlja, *

ko se na dno morja pogrezajo gore.

Naj hrumijo in bučijo silni valovi, *

naj besni vihar in se tresejo gore. —

 

Dobrine vseh vrst osrečujejo Božje mesto *

in sveto bivališče Najvišjega.

Bog prebiva v njem, zato se ne poruši; *

Bog ga varuje od prvega svita.

Naj hrumijo narodi, naj se majejo kraljestva; *

ko Bog zagrmi, se strese vsa zemlja. —

 

Z nami je Bog vsemogočni, *

Gospod je naš varuh.

 

Pridite in poglejte Gospodova dela, *

čudovita dela, ki jih izvršuje na zemlji.

Odpravlja vojne po vsem svetu, *

uničuje orožje in ga sežiga.

»Spreobrnite se in spoznajte, da sem jaz Bog rešitelj, *

vzvišen med narodi, vzvišen na zemlji.« —

 

Z nami je Bog vsemogočni, *

Gospod je naš varuh. —

2 Odpev Z nami je vsemogočni Bog, naš varuh.
3 Odpev Vsi narodi pridejo, Gospod, in padejo pred teboj na kolena.

Raz 15,3–4  Zahvalna pesem

 

Velika in čudovita so tvoja dela, *

Gospod, Bog vsemogočni.

Pravična in resnična so tvoja pota, *

ti si kralj vekomaj. —

 

Gospod, kdo bi te ne priznaval *

in ne slavil tvojega imena?

Ti sam si svet, vsi narodi pridejo in padejo na kolena, *

ker so se razodele tvoje sodbe. —

3 Odpev Vsi narodi pridejo, Gospod, in padejo pred teboj na kolena.

[S]

Kratko berilo (1 Pt 5,1–4)
Starešine med vami prosim, jaz, ki sem sam tudi starešina in priča Kristusovega trpljenja in tudi sodeležnik njegove slave, ki se bo razodela: pásite Božjo čredo, ki je pri vas, in pazite nanjo, ne prisiljeno, marveč radovoljno, kakor hoče Bog; ne z grdim pohlepom po dobičku, marveč z voljnim srcem; tudi ne, kakor bi nad svojimi deleži gospodovali, marveč kakor vzor čredi; in ko se prikaže najvišji Pastir, boste prejeli nevenljivi venec slave.

Spev z odpevom

Pastir ljubi svoje brate in sestre in mnogo moli za ljudstvo.
Pastir ljubi svoje brate in sestre in mnogo moli za ljudstvo.

Vse žrtvuje za svoje brate in sestre.
Pastir ljubi svoje brate in sestre in mnogo moli za ljudstvo.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Pastir ljubi svoje brate in sestre in mnogo moli za ljudstvo.

[L]

Odpev k Moja duša Kaj pomaga človeku, če si ves svet pridobi, pogubi pa svojo dušo?
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Kaj pomaga človeku, če si ves svet pridobi, pogubi pa svojo dušo?

[S]

Prošnje

Kristus je postal veliki duhovnik za ljudi v vsem, kar se nanaša na Boga. Slavímo ga, kot je prav, in ponižno ga prosímo:

Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.

Svojo Cerkev si čudovito proslavil s svetimi in odličnimi voditelji,

– naj krščansko družino vedno vodijo modri in plemeniti ljudje.

Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.

Svojemu ljudstvu si odpuščal grehe, kadar so sveti pastirji kakor Mojzes molili zanj,

– po njih priprošnji prenavljaj svojo Cerkev z nenehnim očiščevanjem.

Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.

Svete pastirje si izbral iz svojega ljudstva, jih posvečeval ter napolnjeval s Svetim Duhom,

– daj svojega Duha tudi vsem voditeljem ljudstva.

Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.

V tebi imajo svoj delež apostoli in njihovi nasledniki,

– naj se ne izgubi nobeden, ki je bil odkupljen s tvojo krvjo.

Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.

Po pastirjih Cerkve stojiš ob strani svojim vernikom, da bi jih nihče ne iztrgal iz tvoje roke,

– reši vse rajne, saj si daroval zanje svoje življenje.

Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
Gospod Bog, naš stvarnik, v svoji Cerkvi si poklical svetega Ignacija Lojolskega, da je delal za večjo slavo tvojega imena. Podpiraj nas, da se bomo z njegovo pomočjo in po njegovem zgledu borili za Božje kraljestvo in tudi mi dosegli venec v nebesih. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Petek

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem 

Končujemo današnji dan,

zato vsi prósimo Boga,

Očeta, stvarnika sveta,

da zla bi nas obvaroval.

 

Naj v tebi, Bog, počivamo,

navzočnost tvojo čutimo

in slavo ti zapojemo,

ko nov dan spet dočakamo.

 

Zgubljene vrni nam moči,

naj zdravja vsak se veseli,

naj tvoje Božje slave sij

vse nočne blodnje prepodi.

 

Vse to nam daj, o večni Bog,

po svojem Sinu Jezusu,

ki s Svetim Duhom in s teboj

kraljuje v slavi vekomaj. Amen.

Psalmi

Ps 87   Molitev v hudi bolezni

To je vaša ura in oblast teme (Lk 22,53).

 

Odpev Podnevi in ponoči te kličem, Gospod.

 

Gospod, moj Bog, ves dan vpijem, *

tudi ponoči tožim.

Naj pride k tebi moja molitev, *

prisluhni moji prošnji. —

 

Moja duša je polna bridkosti, *

moje življenje se bliža smrti.

Za umirajočega me imajo, *

mislijo, da sem z močmi pri kraju. —

 

Med mrtve so me že prišteli, *

sem kakor tisti, ki ležijo v grobovih.

Zdi se mi, da se jih več ne spominjaš, *

da ne skrbiš več zanje. —

 

Pahnil si me v globoko jamo, *

v temo in zapuščenost.

Trdo me je zadela tvoja desnica, *

zgrnile so se name vse bolečine. —

 

Moji prijatelji so me zapustili, *

moja bolezen se jim gnusi.

Zaprtega me imajo in nikamor ne morem, *

oči mi medlijo od hudega.

Gospod, ves dan vzdihujem, *

svoje roke stegujem k tebi. —

 

Ali moreš storiti za mrtve več kot za žive, *

ali naj mrliči vstanejo in te hvalijo?

Ali v grobu govorijo o tvoji dobroti *

in v kraljestvu smrti o tvoji zvestobi?

Mar se v smrtni temi razodevajo tvoja čuda *

in v deželi pozabljenja tvoja ljubezen? —

 

Moj Bog, na ves glas te kličem, *

že zjutraj se dviga k tebi moja molitev.

Zakaj me tako dolgo ne pogledaš *

in skrivaš svoje obličje pred mano? —

 

Mučim se nesrečen od mladosti, *

prenašam težke bolezni in hiram.

Hudo si me preskušal s trpljenjem, *

strahovi so me zagrinjali kakor divje vodovje.

Zapustili so me prijatelji in znanci, *

pozabljen sem ostal v smrtni stiski. —

 

Odpev Podnevi in ponoči te kličem, Gospod.

 

Kratko berilo (Jer 14,9)

Saj si vendar v naši sredi, Gospod! Imenujemo se po tvojem imenu. Ne zametuj nas, Gospod, naš Bog!

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Nebeški Oče, tvoj edinorojeni Sin je za nas umrl in bil položen v grob. Naj se ga v veri zvesto oklenemo, da bomo vstali v novo življenje z njim, ki živi in kraljuje vekomaj.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Pod tvoje varstvo pribežimo,

o sveta Božja Porodnica.

Ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti,

o častitljiva in blagoslovljena Devica.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020