Božja beseda za ponedeljek, 8. avgusta 2022


Sv. Dominik, obvezni god

Ponedeljek 19. tedna med letom (leto II)

»Sin človekov bo izročen v človeške roke in ga bodo umorili, a tretji dan bo obujen.« (Mt 17,22-23).

Berilo

Prerok vidi Gospodovo veličastvo

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 1,2-5.24-28)

Peti dan meseca, v petem letu izgnanstva kralja Joahina, je prišla Gospodova beseda Ezekijelu, Buzijevemu sinu, duhovniku, v kaldejski deželi ob reki Kobaru. Tam je prišla Gospodova roka nadenj. Videl sem, in glej: od severa je privršel vihar z velikim oblakom, polnim plapolajočega ognja. Svetlobni sijaj ga je obdajal, in iz njegove notranjosti se je svetilo kakor škrlat iz sredine ognja. V njegovi sredi so bile postave, podobne štirim živim bitjem. Slišal sem šum njih perutnic, kakor šumenje velikih vodá, kakor grom Vsemogočnega; ko so šla, je bilo glasno šumenje kakor hrup vojske; ko so stala, so pobešala svoje perutnice. Slišalo se je šumenje …

Vrh nebesnega obloka, ki je bil nad njihovimi glavami, je bilo nekaj, kar je bilo videti kakor safir, nekaj, kar je bilo prestolu podobno, je bila zgoraj postava, podobna človeku. In videl sem nekaj kakor bleščeč škrlat, kar je bilo videti kakor ogenj naokrog, od dela, ki je bil videti kakor njegova ledja, in navzgor. Od dela, ki je bil videti kakor njegova ledja, in navzdol, sem videl nekaj kakor ogenj, in svetloba je bila okoli njega. Kakor mavrica na oblaku ob deževnem dnevu, taka je bila svetloba okoli njega. To je bila vnanja prikazen tega, kar je podobno Gospodovemu veličastvu. Ko sem to videl, sem padel na svoj obraz.

Psalm 148

Odpev: »Nebo in zemlja sta polna Božje slave.«

Ps 148,1-2.11-14

Hvalite Gospoda z nebes,
hvalite ga na višavah!
Hvalite ga vsi njegovi angeli,
hvalite ga vse njegove nebesne vojske.
Odpev: »Nebo in zemlja sta polna Božje slave.«
Kralji zemlje in vsa ljudstva,
knezi in vsi sodniki na zemlji;
mladeniči in mladenke,
starčki in otroci!
Odpev: »Nebo in zemlja sta polna Božje slave.«
Naj hvalijo Gospodovo ime,
ker le njegovo ime je vzvišeno,
njegovo veličastvo sega
nad zemljo in nebo!
Odpev: »Nebo in zemlja sta polna Božje slave.«
Dvignil je moč svojemu ljudstvu,
ponos za vse njegove svete,
Izraelove sinove,
za ljudstvo, ki mu je blizu.
Odpev: »Nebo in zemlja sta polna Božje slave.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Vas sem imenoval prijatelje, govori Gospod, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Aleluja.

Jezusova smrt in vstajenje nas vodita k svobodi

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 17,22-27)

Ko so bili učenci z Jezusom v Galileji, jim je rekel: »Sin človekov bo izdan ljudem v roke, umorili ga bodo in tretji dan bo vstal.« In zelo so se užalostili. Ko so prišli v Kafarnaum, so k Petru pristopili tisti, ki so pobirali davek dveh drahem, in so rekli: »Ali vaš učenik ne plačuje davka dveh drahem?« Odgovoril je: »Da!« Ko je pa vstopil v hišo, ga je Jezus prehitel z vprašanjem: »Simon, kaj se ti zdi, od koga jemljejo zemeljski kralji carino ali davek: od svojih sinov ali od tujcev?« Ker je ta odgovoril: »Od tujcev,« mu je Jezus rekel: »Torej so sinovi prosti. Da jih pa ne pohujšamo, pojdi k morju in vrzi trnek, in prvo ribo, ki se ujame, vzemi, ji odpri usta in boš našel novec statér; tega vzemi in jim ga daj zame in zase.«
Sv. Dominik (leto II), obvezni god

Berilo

Oznanjamo skrito Božjo modrost

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 2,1-10)

Ko sem jaz prišel k vam, bratje, nisem prišel z visokostjo besede ali modrosti vam oznanjat Božje pričevanje. Sklenil sem namreč, da med vami ne bom vedel za nič drugega kakor za Jezusa Kristusa, in to križanega. Prišel sem k vam slaboten in v strahu in velikem trepetu, in moja beseda in moja pridiga ni bila v prepričevalnih besedah modrosti, ampak v izkazovanju Duha in moči, da bi vaša vera ne slonela na človeški modrosti, ampak na Božji moči. Modrost pa oznanjamo med popolnimi, toda ne modrosti tega sveta, tudi ne modrosti poglavarjev tega sveta, ki minevajo, temveč oznanjamo v skrivnosti skrito Božjo modrost, ki jo je Bog pred veki vnaprej določil v naše poveličanje; ki je ni spoznal nobeden izmed prvakov tega sveta.

Ko bi jo namreč spoznali, bi Gospoda veličastva ne križali, ampak kakor je pisano: »Česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo,« je nam Bog razodel po svojem Duhu.

Psalm 95

Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Ps 95,1-3.7.8.10

Pojte Gospodu novo pesem,
pojte Gospodu, vse dežele!
Pojte Gospodu, slavite njegovo ime!
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«
Oznanjajte dan na dan njegovo rešenje,
pripovedujte o njegovem veličastvu med narodi,
o njegovih čudovitih delih med vsemi ljudstvi!
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«
Dajte Gospodu, ljudski rodovi,
dajte Gospodu slavo in moč,
dajte Gospodu slavo njegovega imena!
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«
Govorite med narodi: »Gospod kraljuje!«
Utrdil je svet, ki ne omahne,
vladal bo ljudstva po pravici.
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Evangelij

Mt 5,16

Aleluja

Aleluja. Vaša luč naj sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Aleluja.

Vi ste luč sveta

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,13-16)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se solí? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Dominik

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Prerok Ezekijel deli usodo ljudstva. Vabi ga, da bi videli Božjo navzočnost in varstvo, potem ko so doživeli izgnanstvo zaradi svojih hudobij. Ob preroku odkrivam Božjo presežnost in bližino, da ga morem častiti in se odpreti njegovi rešitvi. Gospod, hvala za vso tvojo skrb in ljubezen, tudi ko sem daleč od tebe.

Evangelij

Peter se pogaja s pobiralci glede davka za tempelj. Jezus pove, da so on in učenci sicer prosti davkov, vendar zaradi pohujšanja poskrbi, da ga plačajo. Upošteval bom ljudi in navade, da ne bi bila moja svoboda za koga priložnost za pohujšanje. Gospod, hvala, ker me učiš občutljivosti in spoštljivosti do vsakega človeka.

Primož Krečič

Sv. Dominik (8. avgust)

Misli Benedikta XVI.

Dominik se je rodil v Španiji, v mestu Caleruega, okrog leta 1170. Pripadal je plemeniti družini iz Stare Kastilje in se je s podporo strica duhovnika izobraževal na znameniti sholi v Palenciji. Že zgodaj se je odlikoval po zanimanju za študij Svetega pisma in po ljubezni do ubogih, tako da je celo prodal knjige, ki so bile v tistih časih dragocena dobrina, da bi z izkupičkom pomagal žrtvam pomanjkanja. ...

Uboštveni red
Dominiku Guzmanu so se pozneje pridružili še drugi možje, ki jih ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.