Božja beseda za soboto, 8. aprila 2017


Dodatna maša 5. postnega tedna

Sobota 5. postnega tedna, sobota po prvem petku

»Ta človek namreč dela veliko znamenj. Če ga pustimo kar tako, bodo vsi verovali vanj« (Jn 11,47-48a).

Berilo

Odrešenik bo narode zedinil

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 37,21-28)

Tako govori Gospod Bog: Glejte, vzamem Izraelove sinove izmed narodov, kamor so prišli, in jih zberem od vseh strani ter jih pripeljem v njih deželo. Zedinil jih bom v eno ljudstvo v svoji deželi, na Izraelovih gorah; en sam kralj bo vsem ukazoval. Ne bosta več dva naroda in ne bodo se več delili v dve kraljestvi. Ne bodo se več oskrunjali s svojimi maliki in s svojimi ostudnostmi in z vsemi svojimi pregrehami. Rešim jih vseh njihovih nezvestob, s katerimi so se pregrešili, in jih očistim; oni bodo moje ljudstvo in jaz bom njihov Bog. Moj služabnik David bo kralj nad njimi in en sam pastir bo pasel vse; po mojih odlokih se bodo ravnali, mojih zakonov se bodo držali in jih spolnjevali. Prebivali bodo v deželi, ki sem jo dal svojemu služabniku Jakobu, v kateri so prebivali njihovi očetje. Prebivali bodo v njej oni, njihovi sinovi in vnuki na veke; moj služabnik David bo njihov knez na veke.

Z njimi sklenem zavezo miru, z njimi bo večna zaveza. Utrdim jih in pomnožim jih ter postavim svoje svetišče v njih sredi na veke. Moje prebivališče bo pri njih ter bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo. Tedaj spoznajo narodi, da sem jaz, Gospod, ki posvečujem Izraela, ko bo moje svetišče v njihovi sredi na veke.

Spev z odpevom

Odpev: »Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo.«

Jer 31,10.11-12.13

Narodi, čujte Gospodovo besedo!
Oznanjajte jo po daljnih otokih in govorite:
»On, ki je Izraela razkropil, ga bo zbral,
čuval ga bo kakor pastir svoj čredo.«
Odpev: »Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo.«
Gospod je rešil Jakoba,
osvobodil ga iz rok močnejšega.
Pridejo in vriskajo na Sionski višini,
žarijo od radosti zaradi Gospodove rešitve.
Odpev: »Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo.«
Tedaj bodo veselo rajala dekleta,
mladeniči in starši bodo veseli.
Njih žalost spremenim v radost,
njih trpljenje v tolažbo in veselje.
Odpev: »Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo.«

Evangelij

Vrstica pred evangelijem

Gospod, tvoje besede so duh in življenje, ti imaš besede večnega življenja.

Odrešenik bo zbral Božje otroke

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 11,45-57)

Tisti čas je mnogo Judov, ki so bili prišli k Mariji in Marti, in so videli, kaj je Jezus storil, verovalo vanj; nekateri izmed njih pa so odšli k farizejem in so jim povedali, kaj je Jezus storil. Veliki duhovniki in farizeji so torej sklicali zbor in so govorili: »Kaj naj počnemo, ker ta človek dela mnogo čudežev? Če ga tako pustimo, bodo vsi verovali vanj in prišli bodo Rimljani ter pokončali naš kraj in naš narod.«

Eden izmed njih, Kajfa, ki je bil tisto leto veliki duhovnik, jim je rekel: »Vi nič ne veste in ne pomislite, da je za vas bolje, da eden umrje za ljudstvo in ne propade ves narod.« Tega pa ni rekel sam od sebe, ampak je kot veliki duhovnik tistega leta prerokoval, da mora Kristus umreti za narod; pa ne samo za narod, ampak da bi zbral razkropljene Božje otroke. Od tega dne je bilo torej med njimi sklenjeno, da ga usmrtijo.

Jezus torej ni več očitno hodil med Judi, ampak je odšel od tam v pokrajino blizu puščave, v mesto Efrem, in se je tam mudil z učenci. Bila pa je blizu judovska velika noč in mnogo ljudi z dežele je šlo pred veliko nočjo v Jeruzalem, da bi se očistili. Iskali so Jezusa ter v templju stoje med seboj govorili: »Kaj se vam zdi? Ali pride na praznik?« Veliki duhovniki in farizeji pa so bili dali povelje, naj naznani, če kdo zve, kje je, da ga bodo prijeli.
Dodatna maša 5. postnega tedna, sobota po prvem petku

»Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre; Veruješ v to?« (Jn 11,25-26)

Berilo

Elizej oživi mrtvega dečka

Berilo iz 2. knjige kraljev (2 Kr 4,18-21.32-37)

18 Ko je deček odrastel, je šel nekega dne k očetu, ki je bil pri žanjcih. 19 In je očetu potožil: »Moja glava, moja glava!« On pa je rekel hlapcu: »Nesi ga k njegovi materi!« 20 Vzdignil ga je in ponesel k materi. In sedel je na njenih kolenih do poldne, potem pa umrl. 21 Šla je torej in ga položila na posteljo božjega moža, zaprla vrata za njim ter odšla. 32 In vrnil se je, mu šel naproti ter mu naznanil: »Deček se ni zbudil.« Elizej je torej šel v hišo in glej, deček je ležal mrtev na njegovi postelji. 33 Vstopil je, zaprl vrata za seboj in za njim ter molil h Gospodu. 34 Potem je stopil gor in legel na dečka, položil usta na njegova usta, oči na njegove oči in roke na njegove roke. Ko se je tako sklonil čezenj, se je ogrelo dečkovo telo. 35 Nato se je umaknil in šel po hiši enkrat sem in tja. Potem je stopil gor in se sklonil čezenj. Tedaj je deček sedemkrat kihnil. In deček je odprl oči. 36 Nato je poklical Giezija in velel: »Pokliči to Sunamko!« In poklical jo je. Ko je prišla k njemu, je rekel: »Vzemi svojega sina!« 37 Pristopila je, padla k njegovim nogam ter se priklonila do tal. Potem je vzela sina in odšla.

Psalm 17

Odpev: »Gospod, nasičen bom, ko bo zasijala tvoja slava.«

Ps 17,1.6-7.8.15

Čuj, Gospod, pravično pravdo,
čuj moje vpitje,
poslušaj mojo molitev,
na mojih ustnicah ni zvijače!
Odpev
Kličem k tebi, o Bog, da me uslišiš;
nagni se k meni in me poslušaj.
Pokaži svoje čudovito usmiljenje,
ki rešuješ tiste, ki se k tebi zatekajo.
Odpev
Skrij me v senci svojih peruti
in v tvoji pravičnosti bom gledal tvoje obličje:
Se nasičeval, ko se zbudim,
s tvojo podobo.
Odpev

Evangelij

Vrstica pred evangelijem

Gospod, tvoje besede so duh in življenje, ti imaš besede večnega življenja.

Jezus je vstajenje in življenje

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 11,1-45)

Tisti čas je bil neki bolnik, Lazar iz Betánije, iz vasi Marije in njene sestre Marte. Marija je bila tista, ki je Gospoda mazilila z dišavnim oljem in mu obrisala noge s svojimi lasmi. Njen brat Lazar je bil bolan. Sestri sta tedaj poslali Jezusu sporočilo: »Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan.« Ko je Jezus to slišal, je rekel: »Ta bolezen ni za smrt, ampak v Božje veličastvo, da bo po njej poveličan Božji Sin.«

Jezus je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja. Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal še dva dni v kraju, kjer je bil. Nato je rekel učencem: »Pojdimo spet v Judejo.« Učenci so mu dejali: »Učitelj, pravkar so te hoteli Judje kamnáti, pa greš spet tja?« Jezus je odgovóril: »Ali nima dan dvanajst ur? Če kdo hodi podnevi, se ne spotakne, ker vidi luč tega sveta; če pa kdo hodi okrog ponoči, se spotakne, ker v njem ni luči.«

To je rekel, in nato jim je dejal: »Naš prijatelj Lazar spi, vendar grem, da ga zbudim.« Učenci pa so mu rekli: »Gospod, če spi, bo ozdravél.« Jezus je govóril o njegovi smrti, oni pa so mislili, da govori o navadnem spanju. Tedaj jim je Jezus povedal odkrito: »Lazar je umrl. Zaradi vas pa se veselim, da nisem bil tam, da boste verovali. A pojdimo k njemu!« Tomaž, ki se je imenoval Dvojček, je tedaj rekel součencem: »Pojdimo še mi, da umremo z njim!«

Ko je torej Jezus prišel, je zvedel, da je Lazar že štiri dni v grobu. Betánija pa je blizu Jeruzalema, približno petnajst stadijev od njega. Veliko Judov je prišlo k Marti in Mariji, da bi ju tolažili zaradi njunega brata. Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti; Marija pa je sedela doma.

Marta je tedaj rekla Jezusu: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl; a tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga zaprosiš.« Jezus ji je rekel: »Tvoj brat bo vstal.« Marta mu je dejala: »Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan.« Jezus ji je rekel: »Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo žível, tudi če umre; in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to?« Odgovorila mu je: »Da, Gospod. Trdno verujem, da si ti Kristus, Božji Sin, ki prihaja na svet.« In ko je to rekla, je odšla in poklicala Marijo, svojo sestro. Skrivaj ji je dejala: »Učitelj je tukaj in te kliče.« Ko je ta to slišala, je hitro vstala in mu šla naproti.

Jezus še ni prišel v vas; še vedno je bil na kraju, kjer mu je prišla naproti Marta. Judje, ki so bili pri njej v hiši in jo tolažili, so videli, da je Marija hitro vstala in odšla ven. Stopili so torej za njo, ker so mislili, da je šla h grobu, da bi tam jokala. Marija je prišla tja, kjer je bil Jezus. Ko ga je zagledala, mu je padla k nogam in mu rekla: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, moj brat ne bi umrl.« Ko je Jezus videl, da joka in da jokajo tudi Judje, ki so prišli z njo, ga je do srca ganilo in je vzdrhtél. In dejal je: »Kam ste ga položili?« Rekli so mu: »Gospod, pridi in poglej!« Jezus se je zjokal. Judje so tedaj govorili: »Glejte, kako ga je imel rad.« Nekateri izmed njih pa so dejali: »Ali ni mógel on, ki je slepemu odprl oči, tudi storiti, da bi ta ne umrl?«

Jezus je bil v sebi spet ganjen in je šel h grobu. Bila je to votlina in pred njo je bil prislonjen kamen. Jezus je rekel: »Odstranite kamen!« Marta, sestra umrlega, mu je dejala: »Gospod, že ima zadah, saj je četrti dan mrtev.« Jezus ji je rekel: »Ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo, če boš verovala?« Odstranili so torej kamen; Jezus pa je vzdignil oči in rekel: »Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal. Vedel sem, da me vselej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji okrog mene, sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal.«

In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom: »Lazar, pridi ven!« In umrli je prišel ven. Noge in roke je imel povezane s povôji in njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus jim je rekel: »Razvežite ga in pustíte, naj gre!« Veliko Judov, ki so prišli k Mariji in videli, kaj je stóril, je začelo verovati vanj.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Julija Marija Roza Biliart

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Potem ko je Ezekijel dolgo govoril o kazni, napove, da bo prišla rešitev. Bog bo zopet zbral svoje ljudstvo in prebival med njim. Ljudje so povabljeni na pot očiščenja in spreobrnjenja. Poslušal bom Boga in se še bolj zavedal, da on spremlja moje življenje in zgodovino. Gospod, ti stopaš ob meni in me varuješ. Okrepi mi duha, da te bom v vsem sprejel kot Gospoda in te poslušal z odprtim srcem.

Evangelij

Ko Jezus obudi Lazarja, se zakrknjeni voditelji odločijo za njegovo smrt. Kajfa nezavedno prizna vesoljni pomen Jezusove smrtne žrtve, da bo osvobodila svet in povezala ljudi. Ne bom živel le zase. Trudil se bom za bratsko skupnost in s tem razkrival moč Jezusove smrti. Gospod, častim te v tvojem neskončnem daru, ker si zame najdražja oseba.

Primož Krečič