Božja beseda za nedeljo, 8. oktobra 2023

Teden za življenje (od prve do druge nedelje v oktobru)

27. nedelja med letom (leto A)

»Nazadnje je poslal k njim svojega sina, rekoč: ›Mojega sina bodo spoštovali‹.« (Mt 21,37)

1. berilo

Izrael je Gospodov vinograd

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 5,1-7)

Zapel bom o svojem ljubem, pesem svojega ljubega o njegovem vinogradu. Moj ljubi je imel vinograd na rodovitnem griču. Prekôpal ga je, ga otrebil in zasádil z žlahtno trto. Sredi njega je sezidal stolp in v njem izdólbel tudi stiskalnico. Upal je, da bo dajal grozdje, pa je dal viníčje. Zdaj pa, jeruzalemski prebivalci in Judovi možje, razsodíte med menoj in mojim vinogradom. Kaj sem mogel še storiti svojemu vinogradu, pa mu nisem storil? Zakaj sem upal, da bo dajal grozdje, pa je dal viníčje? Zdaj vam bom povedal, kaj bom stóril svojemu vinogradu: odstranil mu bom ograjo, da bo izropan, podrl mu bom obzidje, da bo poteptan. Spreménil ga bom v pustinjo, ne bo obrezován ne okopávan, poganjala bosta trnje in osat in prepovedal bom oblakom, da bi dež rosili nanj.

Kajti hiša Izraelova je vinograd Gospoda nad vojskami, Judovi možje so nasad njegovega veselja. Upal je, da bo pravica, pa glej, zatiranje, da bo pravičnost, pa glej, vpitje.

Psalm 80

Odpev: »Hiša izraelova je Gospodov vinograd.«

Ps 80,9.12.13-14.15-16.19-20

Trto, naše očete, si dal pripeljati iz Egipta,
izgnal si narode, da si jo zasádil.
Svoje mladike je iztezala do morja,
svoje poganjke do veletóka.
Odpev: »Hiša izraelova je Gospodov vinograd.«
Zakaj si podrl njene ograde,
da jo obirajo vsi, ki gredo po poti?
Merjasec iz gozda jo izruje,
divje živali jo popasejo.
Odpev: »Hiša izraelova je Gospodov vinograd.«
O Bog nad vojskami, vrni se vendar,
ozri se z nebes in glej, obišči to trto.
Váruj, kar je zasadila tvoja desnica,
ozri se na sina, ki si ga okrépil zase.
Odpev: »Hiša izraelova je Gospodov vinograd.«
Ne bomo se obrnili proč od tebe,
poživi nas, da bomo tvoje ime klicáli.
O Gospod, Bog nad vojskami, obrni nas k sebi,
razjásni svoje obličje, da bomo rešeni.
Odpev: »Hiša izraelova je Gospodov vinograd.«

2. berilo

Živimo krepostno in Bog miru bo z nami

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom (Flp 4,6-9)

Bratje in sestre, nič ne skrbíte, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvalevredno, vse to imejte v mislih. Kar ste se od mene naučili, prejeli, slišali in videli, to delajte. In Bog miru bo z vami.

Evangelij

Prim. Jn 15,16

Aleluja

Aleluja. Jaz sem vas izvôlil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane, govorí Gospod. Aleluja.

Gospod bo dal vinograd v najem drugim

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 21,33-43)

Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: »Poslušajte drugo priliko! Bil je hišni gospodar, ki je zasádil vinograd, ga obdal z ograjo, izkôpal v njem stiskalnico in sezidal stolp; in dal ga je v najem viničarjem ter odpotoval. Ko se je približal čas trgatve, je poslal svoje služabnike k viničarjem, da bi pobrali njegov pridelek. Viničarji pa so njegove služabnike zgrabili in enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnáli. Nato je poslal druge služabnike, več kakor prej, in storili so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina, rekoč: ›Mojega sina bodo spoštovali.‹ Ko pa so viničarji zagledali sina, so sami pri sebi rekli: ›Ta je dedič. Dajmo, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine!‹ Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo stóril s temi viničarji?« Rekli so mu: »Hudobneže bo kruto pokončal, vinograd pa dal v najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali pridelek.« Jezus jim je rekel: »Ali niste nikoli brali v Pismih: ›Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Gospod je to narédil in čudovito je v naših očeh.‹ Zato vam pravim: Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Pelagija

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

27. nedelja med letom
(8.10.2023 ob 10h, dolžina: 12:10)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

27. nedelja med letom - Janko Krištof - Bilčovs Avstrijska Koroška
(5.10.2014 ob 10h, dolžina: 8:23)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

27. nedelja med letom
(5.10.2014 ob 10h, dolžina: 10:55)

Br. Jaro Knežević, kapucin

Vse homilije »

27. nedelja med letom
(5.10.2014 ob 9h, dolžina: 9:58)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

27. nedelja med letom - Aleksander Osojnik - Grahovo
(2.10.2011 ob 10h, dolžina: 6:55)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

27. nedelja med letom - Alojz Vicman - Nova Gorica
(5.10.2008 ob 10h, dolžina: 7:39)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Homilija, nedelja, 5. oktober 2014 ...

Danes tako Izaija kakor evangelij uporablja podobo Gospodovega vinograda. Gospodov vinograd so njegove 'sanje', načrt, ki ga On obdeluje z vso svojo ljubeznijo, kakor viničar svojo brajdo. Trta je namreč rastlina, ki potrebuje veliko pozornost. Božje 'sanje' je njegovo ljudstvo. On ga je zasadil, ga obdeloval s potrpežljivo ter zvesto ljubeznijo, da bi postal sveto ljudstvo, ljudstvo, ki bi prinašalo dobre sadove pravičnosti. Toda tako v antični prerokbi, kot v Jezusovi priliki, je Bog glede na ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Janez Krizostom vidi v tej priliki številne teme, kot so Božja previdnost, nehvaležnost ljudstva zaveze, velika gospodarjeva skrb za svojo lastnino ter nenavadna sovražnost in nasilje njegovega starodavnega ljudstva. Neznani pisec pa pravi: »Kristus je imenovan kamen, saj so njegovi temelji trdni in zlobni ga ne morejo preseči. Vsako storjeno zlo. je storjeno proti Bogu. Kazen za storjeno zlo je sorazmerno z njegovo težo, kakor je slava za storjeno dobro. Bog je neomejen pri kaznovanju zla in nagrajevanju ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. je med apostolskim potovanjem v Kamerunu marca 2009 pri večernicah spregovoril najprej duhovnikom nato pa še osebam, ki so se odločile za posvečeno življenje.
»Množici in svojim učencem je Jezus razodel: 'Kajti eden je vaš Oče' (Mt 23,9). Resnično ni drugega očetovstva kot je očetovstvo Boga Očeta, edinega Stvarnika 'vidnega in nevidnega sveta'. Vendar je tudi človek, ustvarjen po Božji podobi, postal deležen tega edinega Božjega očetovstva (prim. Ef 3,15). ...

Dragi bratje duhovniki, to očetovstvo ste poklicani živeti pri vašem ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.