Božja beseda za ponedeljek, 8. oktobra 2018

Teden za življenje (od prve do druge nedelje v oktobru)

Ponedeljek 27. tedna med letom (leto II)

»In Jezus mu je rekel: 'Pojdi in ti delaj prav tako!'« (Lk 10,37b)

Berilo

Apostolu Pavlu se je Kristus sam razodel

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 1,6-12)

Bratje, čudim se, da se od Boga, ki vas je poklical po Kristusovi milosti, tako hitro obračate k drugemu evangeliju; sicer to ni drug, razen, da so nekateri, ki vas motijo in hočejo preobrniti Kristusov evangelij. Toda tudi, če bi vam mi ali če bi angel iz nebes oznanjal drugačen evangelij, kakor smo ga vam mi oznanili, bodi zavržen. Kakor smo poprej rekli, tudi zdaj znova pravim: Če vam kdo oznanja drugačen evangelij, kakor ste ga prejeli, bodi zavržen. Ali torej skušam zdaj pridobiti ljudi ali Boga? Ali si prizadevam ugajati ljudem? Ko bi še hotel ugajati ljudem, bi ne bil Kristusov služabnik.

Opozarjam vas, bratje, da evangelij, ki sem ga jaz oznanil, ni človeški. Jaz ga tudi nisem prejel in se ga nisem naučil od človeka, marveč po razodetju Jezusa Kristusa.

Psalm 111

Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«

Ps 111,1-2.7-8.9.10

Slavil bom Gospoda z vsem srcem
v zboru pravičnih in na shodu.
Velika so Gospodova dela,
občudovanja vredna za vse, ki jih ljubijo.
Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«
Dela njegovih rok so zvesta in pravična,
vse njegove zapovedi so trdne,
postavljene za vek in vekomaj,
izpolnjene zvesto in pravično.
Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«
Poslal je rešitev svojemu ljudstvu,
potrdil je svojo zavezo za vekomaj;
sveto in častitljivo je njegovo ime,
njegova hvala ostane na veke.
Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Poúči me o poti svojih zapovedi in premišljeval  bom tvoja čudovita dela. Aleluja.

Kdo je moj bližnji?

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,25-37)

Tisti čas je vstal neki učitelj postave, ki je takole skušal Jezusa: »Učenik, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?« On pa mu je rekel: »Kaj je pisano v postavi? Kako bereš?« Ta je odgovoril: »Ljubi Gospoda svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo, in vso močjo in vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor sam sebe.« »Prav si odgovoril,« mu je rekel, »to izvršuj in boš živel.«

Ta se je pa hotel opravičiti in je rekel Jezusu: »In kdo je moj bližnji?« Jezus je povzel besedo in rekel: »Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike; ti so ga oplenili in mu zadali ran ter so odšli in ga pustili na pol mrtvega. Primerilo se je pa, da je šel po isti poti neki duhovnik, in ga je videl in šel mimo. Prav tako je tudi levit, ki je prišel na to mesto in ga videl, šel mimo.

Ko pa je neki popoten Samarijan prišel do njega in ga videl, se mu je v srce zasmilil. Pristopil je in vlil v njegove rane olja in vina ter jih obvezal; in posadil ga je na svoje živinče, peljal do gostišča in zanj poskrbel. Drugi dan je vzel dva denarja in dal gostilničarju ter rekel: ›Poskrbi zanj in, kar boš več potrošil, ti jaz nazaj grede povrnem.‹

Kateri izmed teh treh, se ti zdi, je bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike?«

On je dejal: »Tisti, ki mu je skazal usmiljenje.« Jezus mu je rekel: »Pojdi in tudi ti tako delaj!«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Pelagija

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Po Pavlovem odhodu pridejo med Galačane bratje iz judovstva in zahtevajo strogo izpolnjevanje postave. Pavel pa jih svari, naj se ne oklepajo teh predpisov, ampak naj svobodno živijo Kristusov velikonočni nauk. Gospod, naj ne gledam nazaj, da bom vztrajen v pravi ljubezni.

Evangelij

Gledam človeka, ki so ga napadli razbojniki. Duhovnik in levit gresta mimo. Tujec, Samarijan, se ustavi in mu pomaga. Jezus v njem pokaže usmiljeno ljubezen. Ob Jezusu bom pomagal ljudem v stiski, ne glede na to, kdo so. Gospod, hvala, ker me učiš ljubezni do človeka, ki jo potrebuje. Kažeš mi, da v njem srečujem tebe.

Primož Krečič