Božja beseda za petek, 7. septembra 2018

Petek 22. tedna med letom (leto II), prvi petek v mesecu

»Jezus jim je odgovoril: 'Ali morete doseči, da bi se svatje postili, dokler je ženin med njimi?'« (Lk 5,34)

Berilo

Bog bo razodel naše misli

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 4,1-5)

Bratje, vsakdo nas imej za Kristusove služabnike in oskrbnike Božjih skrivnosti. Pri oskrbnikih se sicer zahteva, da je vsak zvest. Meni pa je prav malo mar, da me sodite vi ali človeško sodišče, pa tudi sam se ne sodim; nič sicer nimam na vesti, vendar s tem še nisem opravičen: Gospod je, ki me sodi. Zato ničesar ne sodite pred časom, dokler ne pride Gospod, ki bo tudi osvetlil, kar je v temi skritega, in bo razodel misli src: takrat bo vsakdo prejel hvalo od Boga.

Psalm 37

Odpev: »Rešitev za pravične pride od Gospoda.«

Ps 37,3-4.5-6.27-28.39-40

Upaj v Gospoda in delaj dobro
pa boš prebival v deželi in užival varnost!
Imej veselje v Gospodu
in dal ti bo, česar si želi tvoje srce.
Odpev: »Rešitev za pravične pride od Gospoda.«
Izroči svojo pot Gospodu,
upaj vanj in on bo storil!
Dal bo, da zasije kakor luč tvoja pravičnost
in tvoja pravica kakor opoldanska jasnina.
Odpev: »Rešitev za pravične pride od Gospoda.«
Ogibaj se hudega in delaj dobro,
pa boš ostal na veke!
Gospod ljubi pravičnost
in svojih svetih ne zapusti.
Odpev: »Rešitev za pravične pride od Gospoda.«
Rešitev za pravične pride od Gospoda,
ki je njihovo pribežališče v stiski;
Gospod jim pomaga in jih rešuje,
ker se zatekajo k njemu.
Odpev: »Rešitev za pravične pride od Gospoda.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jeruzalem, hvali Gospoda, ki pošilja svoje ukaze na zemljo. Aleluja.

Po Jezusovem odhodu ima post poseben pomen

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 5,33-39)

Tisti čas so farizeji in pismouki rekli Jezusu: »Janezovi učenci se pogostoma postijo in opravljajo molitve, kakor tudi učenci farizejev, tvoji pa jedo in pijejo.« Jezus jim je rekel: »Ali morete post naložiti svatom, dokler je ženin pri njih? Pridejo pa dnevi, ko bo ženin od njih vzet, in takrat, tiste dni, se bodo postili.«

Pripovedoval jim je pa tudi priliko: »Nihče ne prišije zaplate od nove obleke na staro obleko; sicer novo raztrga, stari pa se zaplata od nove tudi ne poda. In nihče ne deva novega vina v stare mehove; sicer novo vino mehove razžene in vino sámo se razlije in mehovi končajo. Ampak novo vino je treba devati v nove mehove. In nihče, ki je pil starega, ne mara novega; pravi namreč: ›Starina je boljša.‹«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Regina

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Oznanjevalci niso neodvisni učitelji, ampak Kristusovi služabniki. Ne učijo svoje modrosti, so le oskrbniki Kristusovega nauka. Ljudje jih morejo presojati, toda pomembno je, kako jih vidi Gospod. Zavedal se bom, da sem v službi pri Gospodu, ki me kliče, da sem zanesljiv. Gospod, tebi ni nič skrito. Ti vidiš v srca ljudi, edino ti moreš soditi in dati vsakemu po njegovih delih.

Evangelij

Jezus je ženin, ki razveseljuje svate. Pri njem ni prostora za žalost in post, ampak njegova navzočnost prinaša novost, veselje in polnost. Seveda za vse to ni mogoče delati kompromisov. Ves se mu moram odpreti, mu prisluhniti, sprejeti njegov dar in mu zaupati. Gospod, okrepi mi vero, da bom v celoti sprejel tvojo besedo in se resnično spreobrnil za tvoje veselje.

Primož Krečič