Božja beseda za nedeljo, 7. maja 2017

Teden molitve za duhovne poklice (od 3. do 4. velikonočne nedelje)

4. velikonočna nedelja - nedelja dobrega pastirja, svetovni molitveni dan za duhovne poklice (leto A)

»Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in ven in bo našel pašo.« (Jn 10,9)

1. berilo

Bog je naredil Jezusa za Gospoda in Mesija

Berilo iz apostolskih del (Apd 2,14.36-41)

Na binkoštni dan je vstal Peter z enajstérimi, povzdignil glas in spregovóril: »Zagotovo naj vé vsa Izraelova hiša: tega Jezusa, ki ste ga vi križali, je Bog narédil za Gospoda in Mesija.« Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo. Rekli so Petru in drugim apostolom: »Bratje, kaj naj storimo?« Peter jim je odgovoril: »Spreobrníte se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč, kolikor jih bo k sebi poklical Gospod, naš Bog.« Prepričeval jih je še z mnogimi drugimi besedami in jih opominjal in jim govóril: »Rešíte se iz tega pokvarjenega rodu!« Tisti, ki so sprejeli njegovo besedo, so se dali krstiti; in tega dne se jim je pridružilo približno tri tisoč ljudi.

Psalm 23

Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Ps 23,1-6

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka;
na zelenih pašnikih mi daje ležišča.
K vodam počitka me vodi;
mojo dušo poživlja.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«
Vodi me po pravih potih zaradi svojega imena.
Tudi če bi hodil v temni dolini,
ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj:
tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«
Pogrinjaš mi mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi glavo maziliš,
moj kelih je zvrhan.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«
Dobrotljivost in milost mi sledita
vse dni mojega življenja;
in v Gospodovi hiši bom prebival
vse dni življenja.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

2. berilo

Obrnili smo se k pravemu pastirju

Berilo iz 1. pisma apostola Petra (1 Pt 2,20-25)

Preljubi, pred Bogom je hvalevredno, če delate dobro in če potrpežljivo prenašate bridkost. Saj ste bili vendar za to poklicani. Saj je tudi Kristus trpél za vas in vam zapústil zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah. On ni storil greha in ni bilo zvijače v njegovih ustih. Ko so ga sramotili, ni vračal sramotenja. Ko je trpel, ni grozil, ampak je vse prepuščal njemu, ki sodi pravično. Sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na les, da bi mi grehom odmrli in živeli za pravičnost. Po njegovih ranah ste bili ozdravljeni. Kakor ovce ste namreč blodili, zdaj pa ste se vrnili k pastirju in varuhu svojih duš.

Evangelij

Jn 10,14

Aleluja

Aleluja. Jaz sem dobri pastir, govorí Gospod, in poznam svoje ovce in moje poznajo mene. Aleluja.

Jezus je pastir in vrata k ovcam

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,1-10)

Tisti čas je rekel Jezus: »Resnično, resnično, povem vam: Kdor ne vstopi v ovčjo stajo skozi vrata, ampak se splazi vanjo drugod, je tat in ropar. Kdor pa pride skozi vrata, je pastir ovac. Njemu vratar odpre in ovce poslušajo njegov glas in svoje ovce kliče po imenu in jih vodi iz staje. Ko vse svoje spusti ven, hodi pred njimi in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas. Za tujcem pa ne bodo šle, ampak bodo bežale pred njim, ker ne poznajo glasu tujcev.«

Jezus jim je povedal to priliko, pa niso razumeli, kaj jim je govóril. Jezus je znova spregovóril: »Resnično, resnično, povem vam: Jaz sem vrata za ovce. Vsi, ki so prišli pred menoj, so tatovi in roparji, toda ovce jih niso poslušale. Jaz sem vrata. Kdor vstopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in hodil bo ven in bo našel pašo. Tat prihaja samo zato, da krade, kólje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in da bi ga imeli v obilju.«

4. velikonočna nedelja - nedelja dobrega pastirja, svetovni molitveni dan za duhovne poklice

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
bl. Gizela

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

4. velikonočna nedelja - nedelja dobrega pastirja, svetovni molitveni dan za duhovne poklice
(30.4.2023 ob 10h, dolžina: 1:51)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

4. velikonočna nedelja - nedelja dobrega pastirja, svetovni molitveni dan za duhovne poklice
(11.5.2014 ob 19h, dolžina: 14:06)

Br. Jaro Knežević, kapucin

Vse homilije »

4. velikonočna nedelja - nedelja dobrega pastirja, svetovni molitveni dan za duhovne poklice - Tone Gnidovec - Vinica
(11.5.2014 ob 10h, dolžina: 8:02)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

4. velikonočna nedelja - nedelja dobrega pastirja, svetovni molitveni dan za duhovne poklice
(11.5.2014 ob 9h, dolžina: 13:48)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

4. velikonočna nedelja - nedelja dobrega pastirja, svetovni molitveni dan za duhovne poklice
(11.5.2014 ob 9h, dolžina: 13:52)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

4. velikonočna nedelja - nedelja dobrega pastirja, svetovni molitveni dan za duhovne poklice
(11.5.2014 ob 6h, dolžina: 6:54)

Br. Štefan Kožuh, kapucin

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, nedelja, 11. maj 2014 ...

Evangelist Janez nam na to 4. velikonočno nedeljo predstavlja podobo Jezusa Dobrega Pastirja. Ko zremo to stran evangelija, lahko razumemo način odnosa, ki ga je Jezus imel do svojih učencev, torej odnos utemeljen na nežnosti, ljubezni, medsebojnem poznavanju, na obljubi neizmernega daru: 'Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju' (Jn 10,10). Ta odnos je zgled za odnose med kristjani in za medčloveške odnose. ...

Številni se še tudi danes, kakor v Jezusovem ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Janez Krizostom o tistih, ki so poslušali Petra pravi, »da niso samo verjeli, temveč so obsodili same sebe, ko so se zavedali svojega preteklega ravnanja. Sv. Beda Častitljivi dodaja: »S prihodom Svetega Duha so bili posvečeni Gospodu kot njegove prvine.« ...

Več cerkvenih očetov pravi, da je »verjetno, da je bilo potrebno (Kristusovo) trpljenje za nas, in sicer ne zato, ker bi on storil, kaj grešnega, temveč da bi nas spodbudil, da bi bolj zavzeto živeli po pravičnosti. ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Iz homilije med mašniškim posvečenjem 3. maja 2009
Po zelo lepi navadi je na nedeljo Dobrega pastirja rimski škof skupaj s svojimi duhovniki zbran pri sveti daritvi, med katero so posvečeni novi duhovniki. To je vsakič velik Božji dar; je njegova milost. ...

Postati duhovnik v Cerkvi, pomeni vstopiti v Kristusovo darovanje samega sebe preko zakramenta svetega reda, pomeni vstopiti v to ves in celostno. Jezus je dal življenje za vse, na poseben način pa se je posvetil za tiste, ki mu jih ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.