Božja beseda za ponedeljek, 7. marca 2016


Sv. Felicita in Perpetua, obvezni god

Ponedeljek 4. postnega tedna

»Pojdi, tvoj sin živi.« Mož je verjel besedi, ki mu jo je rekel Jezus, in je odšel« (Jn 4,50)

Berilo

Med odrešenimi ne bo več stiske

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 65,17-21)

To govori Gospod: Glej, ustvarim novo nebo in novo zemljo, o prejšnjem ne bo spomina in ne pride več na misel, temveč veselite in radujte se na veke tega, kar ustvarim. Glej, preustvarim Jeruzalem v radost in njegovo ljudstvo v veselje. Radoval se bom nad Jeruzalemom, se veselil nad svojim ljudstvom. Ne bo se več v njem slišal glas joka, ne glas tarnanja. Ne bo več tam dojenčka, ki doživi le malo dni, ne starčka, ki bi ne dopolnil svojih let. Kdor bo umrl stoleten, bo umrl mlad, kdor ne doseže sto let, bo veljal za prekletega. Zidali bodo hiše in v njih prebivali, zasajali bodo vinograde in uživali njih sad.

Psalm 30

Odpev: »Gospod, slavim te, ker si me osvobodil.«

Ps 30,2.4.5-6.11-13

Gospod, slavim te, ker si me osvobodil
in nisi dal mojim sovražnikom veselja nad mano.
Gospod, iz podzemlja si me potegnil,
rešil me njih, ki se pogrezajo v jamo.
Odpev: »Gospod, slavim te, ker si me osvobodil.«
Igrajte Gospodu, njegovi sveti,
zahvaljujte se njegovemu svetemu imenu!
Njegova jeza traja trenutek,
njegova dobrohotnost pa vse življenje.
Odpev: »Gospod, slavim te, ker si me osvobodil.«
Sliši, Gospod, in usmili se me;
Gospod, pomočnik mi bodi!
Spremenil si moje žalovanje v rajanje.
Gospod, moj Bog, vekomaj te bom hvalil.
Odpev: »Gospod, slavim te, ker si me osvobodil.«

Evangelij

Vrstica pred evangelijem

Glejte, zdaj je čas milosti, glejte zdaj je dan rešitve.

Jezus vrne očetu mrtvega sina

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 4,43-54)

Tisti čas je Jezus iz Samarije odšel v Galilejo. Sam Jezus je namreč pričal, da prerok nima časti v domačem kraju. Ko je prišel v Galilejo, so ga Galilejci sprejeli, ker so vse vedeli, kar je bil storil v Jeruzalemu ob prazniku; kajti tudi oni so bili šli k prazniku. Prišel je torej spet v Kano Galilejsko, kjer je bil spremenil vodo v vino.

Bil je pa neki kraljevi uradnik, čigar sin je bil bolan v Kafarnaumu. Ko je ta slišal, da je Jezus dospel iz Judeje v Galilejo, je prišel k njemu in prosil, naj pride in ozdravi njegovega sina; bil je namreč že na tem, da umrje. Jezus mu je tedaj rekel: »Če ne vidite znamenj in čudežev, ne verujete.« Kraljevi uradnik mu pravi: »Gospod, stopi tja, preden moj otrok umrje!« Jezus mu reče: »Pojdi, tvoj sin živi.« Mož je verjel besedi, ki mu jo je rekel Jezus, in je šel.

Že na poti pa so mu prišli naproti služabniki in povedali, da njegov sin živi. Povprašal jih je torej po uri, ob kateri mu je odleglo. Rekli so mu: »Včeraj ob sedmi uri ga je pustila mrzlica.« Oče je tedaj spoznal, da ob tisti uri, ob kateri mu je Jezus rekel: ›Tvoj sin živi‹. In veroval je on in vsa njegova hiša. To je bil že drugi čudež, ki ga je Jezus storil po svojem prihodu iz Judeje v Galilejo.
Sv. Felicita in Perpetua, obvezni god

Berilo

Bog je moj varuh in pomočnik

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 51,1-8)


Slaviti te hočem, Gospod, kralj,
te hvaliti, Boga mojega zveličanja,
slaviti tvoje ime, zavetje mojega življenja!
Zakaj varuh si mi bil in moj pomočnik,
ti si obvaroval moje telo groba
in si rešil mojo nogo oblasti podzemlja,
osvobodil si me javnega obrekovanja,
biča obrekljivega jezika in ustnic lažnivcev.
Pred mojimi nasprotniki si me branil
in me rešil po obilnosti svojega usmiljenja
iz zanke ljudi, pripravljenih, da me požro,
iz rok teh, ki so mi stregli po življenju,
iz mnogih nadlog, ki so me obdajale,
iz zadušljivega plamena okrog mene
in iz ognja, ki ga nisem podnetil;
iz globokega krila podzemlja,
nečistih ustnic in lažnivih govorov,
puščic varljivega jezika.
Blizu smrti je bila moja duša,
moje življenje blizu podzemlja spodaj.
Tedaj sem se obračal na vse strani, pa ni bilo pomočnika,
oziral sem se po človeški podpori, pa je ni bilo.
Tedaj sem se spomnil tvojega usmiljenja, Gospod,
in tvojih del od vekov,
ki otevaš te, ki zaupajo vate,
in jih rešuješ vsakega zla.

Psalm 123

Odpev: »Naša duša je bila rešena kakor ptica iz zanke.«

Ps 123,2-5.7-8

Glej, kakor oči hlapcev
na roke svojih gospodarjev,
kakor oči dekle
na roke svoje gospodinje:
tako gledajo naše oči na Gospoda, našega Boga,
dokler se nas ne usmili.
Usmili se nas, Gospod, usmili se nas!
Zakaj silno smo že siti prezira;
naša duša je nasičena
zasmeha bogatih, prezira prevzetnih.

Evangelij

Mt 5,12

Vrstica pred evangelijem

Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.

Mučenci naj se ne bojijo telesne smrti

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,28-33)

28 Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti; bojte se marveč tistega, ki more dušo in telo v pekel pogubiti. 29 Ali se ne prodajata dva vrabca za en novčič? In ne eden izmed njih ne pade na tla brez (volje) vašega Očeta. 30 Vam pa so tudi lasje na glavi vsi prešteti. 31 Nikar se torej ne bojte! Več ko mnogo vrabcev ste vredni vi. 32 Vsakega torej, kdor bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih; 33 kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, njega bom tudi jaz zatajil pred svojim Očetom, ki je v nebesih.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Perpetua in Felicita

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ljudstvu je podarjena rešitev, vendar na to hitro pozabijo. Upirajo se Bogu ter zametujejo njegovo postavo. Prerok pa jim oznanja novo nebo in zemljo v novem Jeruzalemu. Sprejel bom Gospodovo pomoč, ki me rešuje iz teme in mi budi upanje v novi svet. Gospod, naj bom odprt za tvoj dar odrešenja na vseh ravneh življenja.


Evangelij

Jezusa v Galileji lepo sprejmejo. Kraljevi uradnik pride in ga prosi, da bi mu ozdravil hudo bolnega sina. Zaupa njegovi besedi in ga prizna za Božjega Sina. Skrbno bom premišljeval Jezusovo besedo, da bom mogel sprejeti njegovo moč nad smrtjo. Gospod, okrepi mi vero, da me bo vodila iz vseh temin v življenje.

Primož Krečič

Sv. Felicita in Perpetua (7. marec)