Božja beseda za ponedeljek, 6. junija 2022


Marija, Mati Cerkve, obvezni god

Ponedeljek 10. tedna med letom (leto II)

»Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.« (Mt 5,4)

Berilo

Prerok Elija je Božji služabnik

Berilo iz 1. knjige kraljev (1 Kr 17,1-6)

Prerok Elija iz mesta Tesbe v Galaadu je rekel kralju Ahabu: »Kakor resnično živi Gospod, Izraelov Bog, kateremu služim, ne bo ta leta ne rose ne dežja, razen na mojo besedo.« In prišla mu je Gospodova beseda: »Pojdi od tod, obrni se proti vzhodu in se skrij ob potoku Karitu, ki je vzhodno od Jordana! Pil boš iz potoka in krokarjem sem zapovedal, da te bodo tam hranili.« Šel je in storil po Gospodovi besedi; odšel je in bival ob potoku Karitu, vzhodno od Jordana. Krokarji so mu nosili kruha zjutraj in mesa zvečer, iz potoka pa je pil.

Psalm 121

Odpev: »Pomaga nam Gospod, ki je ustvaril nebo in zemljo.«

Ps 121,1-2.3-4.5-6.7-8

Dvigam svoje oči h goram:
odkod mi pride pomoč?
Pomaga mi Gospod,
ki je naredil nebo in zemljo.
Odpev: »Pomaga nam Gospod, ki je ustvaril nebo in zemljo.«
Ne bo pustil, da bi ti spodrsnila noga,
ne bo zadremal, kateri te varuje.
Glej, ne zadremlje in ne zaspi,
kateri varuje Izraela.
Odpev: »Pomaga nam Gospod, ki je ustvaril nebo in zemljo.«
Gospod te varuje,
Gospod je tvoja obramba ob tvoji desnici.
Ne bo ti škodilo sonce podnevi,
ne luna ponoči.
Odpev: »Pomaga nam Gospod, ki je ustvaril nebo in zemljo.«
Gospod te bo varoval vsega hudega,
varoval bo tvojo dušo.
Gospod bo varoval tvoj odhod in prihod
zdaj in vekomaj.
Odpev: »Pomaga nam Gospod, ki je ustvaril nebo in zemljo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Govôri, Gospod, tvoj hlapec posluša; besede večnega življenja imaš. Aleluja.

Blagor ubogim v duhu

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,1-12)

Ko je Jezus videl množice, je šel na goro in ko je sedel, so stopili k njemu njegovi učenci. Začel jih je učiti: Blagor ubogim v duhu, zakaj njih je nebeško kraljestvo. Blagor krotkim, zakaj ti bodo deželo posedli. Blagor žalostnim, zakaj ti bodo potolaženi. Blagor lačnim in žejnim pravice, zakaj ti bodo nasičeni. Blagor usmiljenim, zakaj ti bodo usmiljenje dosegli, Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali. Blagor miroljubnim, zakaj ti bodo Božji otroci. Blagor njim, ki so zaradi pravice preganjani, zakaj njih je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali in preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili: veselite in radujte se, zakaj veliko je vaše plačilo v nebesih. Tako so namreč preganjali preroke, ki so bili pred vami.
Marija, Mati Cerkve (leto II), obvezni god

»Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu.« (Lk 2,19)

Berilo

Bog je poslal svojega Sina, rojenega iz žene

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 4,4-7)

Bratje in sestre, ko je nastopíla polnost časa, je Bog poslal svojega Sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prejeli posinóvljenje. Ker pa ste sinôvi, je Bog poslal v naša srca Duha svojega Sina, ki vpije: »Aba, Oče!« Potemtakem nisi več suženj, temveč sin, če pa si sin, si tudi dedič po Bogu.

Psalm 67

Odpev: »O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi!«

Ps 67,2-3.5-6.8

O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi,
razjásni svoje obličje nad nami!
Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji,
vsi narodi tvoje odrešenje.
Odpev: »O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi!«
Veselijo in radujejo naj se narodi,
ker sodiš ljudstva pravično
in vodiš narode na zemlji.
O Bog, slavijo naj te ljudstva.
Odpev: »O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi!«
O Bog, slavijo naj te ljudstva,
slavijo naj te vsa ljudstva.
Bog nas blagoslavlja,
naj ga častijo vsi konci zemlje.
Odpev: »O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi!«

Evangelij

Heb 1,1-2a

Aleluja

Aleluja. Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govóril očetom po prerokih, v teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovóril po Sinu. Aleluja.

Našli so Marijo, Jožefa in dete

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 2,16-21)

Tisti čas so pastirji pohiteli v Bêtlehem in našli Marijo, Jožefa in dete, položêno v jasli. Ko so to videli, so pripovedovali, kar jim je bilo rečeno o tem otroku. In vsi, ki so jih poslušali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo povedano. Ko je bilo dopolnjenih osem dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Bertrand

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ahab ni slab državnik, a zaradi žene dopušča čaščenje Baala. Bog ga opozori po Eliju, da bo prišla suša, vendar se za to ne zmeni. Hoče se znebiti preroka, da mora ta bežati. Po Elijevem vzoru bom zagovarjal Božjo svetost in se boril proti poganstvu. Gospod, naj v moči preizkušenj očiščujem vero in se krepim v zvestobi.

Evangelij

Jezus kot novi Mojzes stopi na goro, da razglasi postavo nebeškega kraljestva. Ob njem so učenci. Veseli se vseh, ki bodo po blagrih oblikovali življenje. Sprejel bom zavrnitve, obrobnost, bolečine kot srečanja z Božjo milostjo. Gospod, nauči me uboštva v duhu, da bom to sprejemal kot možnost osvoboditve in se je veselil že vnaprej.

Primož Krečič

Marija, Mati Cerkve