Božja beseda za soboto, 6. aprila 2019


Dodatna maša 4. postnega tedna

Sobota 4. postnega tedna, sobota po prvem petku

»Služabniki so odgovorili: 'Še nikoli ni nihče tako govoril.'« (Jn 7,46)

Berilo

Odrešenik bo kakor žrtveno jagnje

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 11,18-20)

Gospod, ti si mi razodel in tako sem to zvedel. Takrat si mi pokazal njihove spletke. Bil sem kakor krotko jagnje, ki ga peljejo v zakol. Nisem vedel, da so kovali zle naklepe proti meni: »Pokončajmo drevo z njegovim sadom vred in iztrebimo ga iz dežele živih, da se ne bo več omenjalo njegovo ime!« Gospod nad vojskami, ti sodiš pravično, preiskuješ obisti in srca; daj, da vidim, kako se boš maščeval nad njimi, zakaj tebi sem zaupal svojo pravdo.

Psalm 7

Odpev: »Gospod, moj Bog, k tebi se zatekam.«

Ps 7,2-3.9-10.11-12

Gospod, moj Bog, k tebi se zatekam,
otmi me mojih preganjavcev in me reši,
da me kdo ne zgrabi ko lev,
raztrga in me nihče ne reši.
Odpev: »Gospod, moj Bog, k tebi se zatekam.«
Prisodi mi pravico po moji pravičnosti
in po nedolžnosti, ki je v meni!
Končaj zlobo brezbožnih, pravičnega pa okrepi,
ti, pravični, ki preiskuješ srca in obisti!
Odpev: »Gospod, moj Bog, k tebi se zatekam.«
Bog je moj varuh,
rešuje vse, ki so pravega srca.
Bog je pravičen sodnik,
vsak dan grozi tistim, ki se ne spreobrnejo.
Odpev: »Gospod, moj Bog, k tebi se zatekam.«

Evangelij

Vrstica pred evangelijem

Vstal bom in pojdem k svojemu očetu in mu porečem: Oče, grešil sem zoper nebesa in pred teboj.

Odrešenika ne pričakujejo iz Galileje

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 7,40-53)

Ko so nekateri iz množice slišali Jezusove besede, so govorili: »On je zares prerok.« Drugi so rekli: »To je Kristus.« Nekateri pa so govorili: »Menda vendar Kristus ne pride iz Galileje? Ali ne pravi pismo, da pride Kristus iz Davidovega rodu in iz mesta Betlehem, kjer je bil David?« Nastal je torej zaradi njega med množico razpor. Nekateri izmed njih so ga hoteli prijeti, toda nihče ni stegnil rok po njem.

Služabniki so se vrnili k velikim duhovnikom in farizejem in ti so jim rekli: »Zakaj ga niste privedli?« Služabniki so odgovorili: »Nikoli noben človek ni tako govoril.« Farizeji so jim odgovorili: »Ste se mar dali tudi vi preslepiti? Ali je mar vero vanj sprejel kdo izmed voditeljev ali izmed farizejev? A ta drhal, ki ne pozna postave, prekleti so!«

Nikodem, ki je bil prej prišel k njemu in je bil eden izmed njih, jim je rekel: »Ali mar naša postava koga sodi, če ga prej ne zasliši in ne pozve, kaj dela?« Odgovorili so mu: »Kaj si tudi ti iz Galileje? Preišči in spoznaj, da iz Galileje noben prerok ne vstane.« In odšli so vsak na svoj dom.
Dodatna maša 4. postnega tedna, sobota po prvem petku

Jezus je odgovoril: »Ni grešil ne on ne njegovi starši, ampak da se na njem razodenejo Božja dela« (Jn 9,3).

Berilo

Veselim se Božje luči

Berilo iz knjige preroka Miheja (Mih 7,7-9)


Toda jaz se oziram na Gospoda,
čakam na Boga – moje rešenje,
moj Bog me bo uslišal.
Ne veseli se nad menoj, moja sovražnica!
Ako sem padel, bom spet vstal,
ako sedim v temi, je Gospod moja luč.
Jezo Gospodovo bom prenašal,
ker sem grešil zoper njega,
dokler ne razsodi moje pravde
in ne izvrši nad menoj sodbe.
Privedel me bo v svetlobo,
veselil se bom njegove pravičnosti.

Psalm 27

Odpev: »Gospod je moja luč in moja rešitev.«

Ps 27,1.7-9.13-14

Gospod je moja luč in moja rešitev,
koga bi se moral bati?
Gospod je varuh mojega življenja,
pred kom bi moral trepetati?
Odpev
Poslušaj, Gospod, moj glas, s katerim te kličem,
izkaži mi milost in mi odgovôri!
O tebi govorí moje srce: »Išči njegovo obličje!«
Tvoje obličje, Gospod, hočem najti.
Odpev
Ne skrivaj svojega obličja pred mano!
Ne zavračaj v jezi svojega služabnika!
Moja pomoč si bil, nikar me ne zavrzi
in ne zapusti me, Bog moje rešitve.
Odpev
Verujem, da bom videl dobroto Gospodovo,
da jo bom užival v deželi živih.
Upaj v Gospoda, bodi pogumen,
tvoje srce naj se okrepi, upaj v Gospoda.
Odpev

Evangelij

Vrstica pred evangelijem

Vstal bom in pojdem k svojemu očetu in mu porečem: Oče, grešil sem zoper nebesa in pred teboj.

Jezus odpre oči sleporojenemu

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 9,1-41)

Tisti čas je šel Jezus iz templja in zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Njegovi učenci so ga vprašali: »Učitelj, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep?« Jezus je odgovóril: »Ni grešil ne on ne njegovi starši, ampak na njem naj se razodénejo Božja dela. Dokler je dan, moramo opravljati dela tistega, ki me je poslal. Pride noč, ko nihče ne more delati. Dokler sem na svetu, sem luč sveta.«

Ko je to izgovóril, je pljunil na tla in s slino narédil blato. Pomazal mu je z blatom oči in mu rekel: »Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa!« (kar v prevodu pomeni Poslani). Odšel je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl. Sosedje in tisti, ki so ga prej videli, da je bil berač, so govorili: »Ali ni to tisti, ki je posedal in beračil?« Eni so govorili: »On je,« medtem ko so drugi govorili: »Ne, podoben mu je.« Sam pa je govóril: »Jaz sem.« Rekli so mu tedaj: »Kako so se ti torej oči odprle?« On pa je dejal: »Tisti človek, ki se imenuje Jezus, je narédil blato, mi z njim pomazal oči in mi rekel: ›Pojdi v Síloo in se umij‹.
Šel sem tja, se umil in spregledal.« Rekli so mu: »Kje je tisti?« Dejal jim je: »Ne vem.«

Človeka, ki je bil prej slep, so odvedli k farizejem. Tisti dan, ko je Jezus narédil blato in mu odprl oči, je bila sobota. In farizeji so ga spet spraševali, kako je spregledal. Dejal jim je: »Blata mi je dal na oči, nato sem se umil in vidim.« Nekateri izmed farizejev so tedaj govorili: »Ta človek ni od Boga, ker ne spoštuje sobote.« Drugi pa so govorili: »Kako bi grešnik mogel delati takšna znamenja?« In bil je razdor med njimi. Slepemu so tedaj ponovno rekli: »Kaj praviš o njem, ker ti je odprl oči?« On pa je rekel: »Prerok je.«

Judje niso hoteli verjeti, da je bil slep in da je spregledal, dokler niso poklicali staršev tega, ki je spregledal. Vprašali so jih: »Je to vaš sin, o katerem pravite, da se je rodil slep? Kako, da zdaj vidi?« Starši so odgovorili in rekli: »Veva, da je to najin sin in da se je rodil slep; kako to, da zdaj vidi, pa ne veva, in kdo mu je odprl oči, mídva ne veva. Njega vprašajte. Dovolj je star. Sam naj govori o sebi.« To so rekli njegovi starši, ker so se bali Judov; Judje so namreč že sklenili, da bodo vsákogar, ki ga bo priznal za Mesija, izobčili iz shodnice. Zato so njegovi starši rekli: ›Dovolj je star, njega vprašajte‹. Tedaj so farizeji drugič poklicali človeka, ki je bil prej slep, in mu rekli: »Daj čast Bogu! Mi vemo, da je ta človek grešnik.« On pa je odgovóril: »Če je grešnik, ne vem. Eno pa vem, da sem bil slep in da zdaj vidim.« Tedaj so mu rekli: »Kaj ti je storil? Kako ti je odprl oči?« Odgovóril jim je: »Povedal sem vam že, pa niste poslušali. Čemu hočete znova slišati? Bi mar tudi vi radi postali njegovi učenci?«

In ozmerjali so ga in mu rekli: »Ti si njegov učenec, mi pa smo Mojzesovi učenci. Mi vémo, da je Mojzesu govóril Bog; o tem pa ne vemo, od kod je.« Mož jim je odvrnil in rekel: »To je res čudno, da ne véste, od kod je, meni pa je odprl oči. Vémo, da Bog grešnikov ne usliši. Kdor pa Boga časti in spolnjuje njegovo voljo, téga usliši. Od vekomaj se ni slišalo, da bi kdo od rojstva slepemu odprl oči. Če ta ne bi bil od Boga, ne bi mógel ničesar storiti.« Odgovorili so in mu rekli: »Ves si rôjen v grehih, pa nas boš učil?« In vrgli so ga ven.

Jezus je slišal, da so ga vrgli ven. Našel ga je in mu je rekel: »Veruješ v Sina človekovega?« In ta je odgovóril ter rekel: »Kdo je to, Gospod, da bi veroval vanj?« Jezus mu je rekel: »Videl si ga; ta, ki govori s teboj, ta je.« Tedaj je dejal: »Verujem, Gospod,« in se je pred njim poklonil do tal. In Jezus je rekel: »Za sodbo sem prišel na ta svet, da bi videli tisti, ki ne vidijo, in oslepeli tisti, ki vidijo.« To je slišalo nekaj farizejev, ki so bili pri njem in so mu rekli: »Smo morda tudi mi slepi?« Jezus jim je dejal: »Če bi bili slepi, bi ne imeli greha. Ker pa pravite: ›Vidimo‹, vaš greh ostane.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Irenej

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Jeremija razkriva, kako Bog ravna pravično, sodobniki pa ga preganjajo in mu grozijo s smrtjo. Zasramovan in izmučen je kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol. Zaveda se, da mu Bog stoji ob strani. Ne bom vračal in maščeval napadov nasprotnikov, ampak jim bom v ljubezni odpustil. Gospod, daj mi svojega Duha, da bom od drugih prejeto zlo spremenil v dar za spreobrnjenje.


Evangelij

Na prazniku Jezus vabi, naj pridejo k njemu, da jim bo dal živo vodo Božje milosti. Jezni nasprotniki pošljejo služabnike, da bi ga prijeli, ti pa mu prisluhnejo in se vrnejo brez njega. Prisluhnil bom Jezusu v vsem, kar mi govori. Ne bom si delal podobe, kakšen naj bi bil zame. Gospod, daj mi svojega Duha, da bom prečistil svoj odnos do tebe in izpolnil, kar želiš.

Primož Krečič