Božja beseda za ponedeljek, 6. februarja 2023


Sv. Pavel Miki in japonski mučenci, obvezni god

Ponedeljek 5. tedna med letom (leto I)

»In vsi, kateri so se ga dotaknili, so ozdraveli« (Mr 6,56)

Berilo

Na Božjo Besedo je vse ustvarjeno

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 1,1-19)

V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Zemlja pa je bila pusta in prazna in tema je bila nad brezdanjim vodovjem; Božji duh pa je plaval nad vodami. Bog je rekel: »Bodi svetloba!« In bila je svetloba. Bog je videl, da je svetloba dobra. Bog je torej ločil svetlobo od teme. Bog je imenoval svetlobo dan in temo je imenoval noč. Bil je večer in bilo je jutro, prvi dan.

Bog je rekel: »Bodi oblok sredi voda in naj loči vode od voda!« Bog je naredil oblok ter ločil vode, ki so bile pod oblokom, od voda, ki so bile nad oblokom. Zgodilo se je tako. Bog je imenoval oblok nebo. Bil je večer in bilo je jutro, drugi dan.

Bog je rekel: »Zberejo naj se vode, ki so pod nebom, na enem kraju in naj se prikaže kopno.« In zgodilo se je tako. Bog je kopno imenoval zemljo, zbrane vode pa je imenoval morja. Bog je videl, da je dobro. Nato je rekel Bog: »Naj požene zemlja zelenino, bilje, ki rodi seme, in drevje, ki rodi sad po svoji vrsti, katerega seme je v njem na zemlji. Zgodilo se je tako. Zemlja je pognala zelenino, bilje, ki rodi seme po svoji vrsti, in drevje, ki rodi sad, katerega seme je v njem po njegovi vrsti. Bog je videl, da je dobro. Bil je večer in bilo je jutro, tretji dan.

Bog je rekel: »Naj bodo luči na nebesnem obloku, da bodo ločile dan od noči in naj služijo za znamenje in čase, za dneve in leta; naj svetijo na nebesnem obloku, da bodo razsvetljevale zemljo.« Zgodilo se je tako. Bog je naredil dve veliki luči: Večjo luč, da bi gospodovala dnevu, in manjšo luč, da bi gospodovala noči, in zvezde. Bog jih je postavil na nebesni oblok, da bi svetile na zemljo in gospodovale dnevu in noči ter ločile svetlobo od teme. Bog je videl, da je dobro. Bil je večer in bilo je jutro, četrti dan.

Psalm 104

Odpev: »Gospod se veseli svojih stvari.«

Ps 104,1-2.5-6.10.12.24.35

Slavi, moja duša, Gospoda!
Gospod, moj Bog, zelo si velik!
Veličastvo in sijaj si oblekel,
ogrinjaš se s svetlobo kakor s plaščem.
Odpev: »Gospod se veseli svojih stvari.«
Postavil si zemljo na njene temelje,
na vekov veke ne omahne.
S pravodovjem si jo ogrnil kot z oblačilom,
nad gorami so stale vode.
Odpev: »Gospod se veseli svojih stvari.«
Studence točiš v potoke,
ki tečejo med gorami,
ob njih prebivajo ptice pod nebom,
med vejami gostolijo.
Odpev: »Gospod se veseli svojih stvari.«
Kako mnogotera so tvoja dela, Gospod!
Vse si z modrostjo naredil;
zemlja je polna tvojih zakladov.
Slavi, moja duša, Gospoda!
Odpev: »Gospod se veseli svojih stvari.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Sprejmite v krotkosti vsajeno besedo, ki more rešiti vaše duše. Aleluja.

Dotik Jezusa ozdravlja

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 6,53-56)

Ko so se Jezus in njegovi učenci prepeljali, so zadeli na suho pri Genezaretu in pristali. Ko so se pa izkrcali, so ga ljudje takoj spoznali; obtekli so vso tisto pokrajino in začeli bolnike na posteljah prinašati tja, koder so slišali, da biva. Kamor koli je prihajal v vasi ali v mesta ali na pristave, so polagali bolnike na trge in ga prosili, da bi se ti smeli dotakniti vsaj roba njegove obleke. In vsi, kateri so se ga dotaknili, so ozdraveli.
Sv. Pavel Miki in japonski mučenci (leto I), obvezni god

Berilo

V meni živi Kristus

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 2,19-20)

Bratje in sestre, po postavi sem postavi umrl, da bi živel Bogu; s Kristusom sem križan, živim pa ne več jaz, ampak v meni živi Kristus; kolikor pa zdaj živim v telesu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in zame dal sam sebe.

Psalm 126

Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«

Ps 126,1-6

Ko je Gospod nazaj peljal sionske jetnike,
nam je bilo, kot bi sanjali;
tedaj so bila naša usta polna smeha
in naš jezik radostnih pesmi.
Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«
Tedaj so rekli med narodi:
»Velike reči je Gospod zanje storil!«
Da, velike reči je Gospod za nas storil,
razveselili smo se!
Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«
Gospod, obrni našo usodo
kakor hudournike v južni deželi!
Tisti, ki sejejo v solzah,
žanjejo med veselim petjem.
Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«
Odidejo in jokajo,
seme za sejanje nesoč;
pridejo z radostjo,
nesoč svoje snope.
Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«

Evangelij

Mt 28,19a.20b

Aleluja

Aleluja. Pojdite torej in učite vse narode, govorí Gospod. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Aleluja.

Pojdite in učite vse narode

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 28,16-20)

Tisti čas so enajsteri učenci šli v Galilejo, na goro, kamor jim je naročil Jezus. Ko so ga ugledali, so ga molili, a nekateri so dvomili. Jezus je pristopil in jim spregovoril te besede: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in učite vse narode; krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal; in glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Pavel Miki in drugi japonski mučenci

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Bog je stvarnik vesolja. Svetopisemski pisatelj občuduje, kako je vse nastalo po njegovi Besedi. Če bi poznal ugotovitve znanosti, bi se lahko še bolj čudil. Občudoval bom velike Božje stvaritve v svetu, pa tudi množico majhnih, skoraj neopaznih lepot. Gospod, hvala za to, da je svet v tvojih rokah, da je dobro vse, kar si ustvaril.

Evangelij

Množice se zanimajo za Jezusa in prinašajo bolnike. Iščejo ga kot Božjega moža, da bi po njegovi moči ozdraveli in bili rešeni. Ob ljudeh, ki iščejo Jezusovo pomoč, želim poglobiti vero v Jezusa Kristusa in biti njegov učenec. Gospod, hvala, ker si moj Odrešenik. Naj hodim za teboj tudi takrat, ko bo prišla pot križa in ne bo množic.

Primož Krečič

Sv. Pavel Miki in japonski mučenci (6. februar)