Božja beseda za nedeljo, 5. marca 2023

2. postna nedelja (leto A)

Glas iz oblaka je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« (Mt 17,5)

1. berilo

Bog pokliče Abrahama, očeta Božjega ljudstva

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 12,1-4)

Tiste dni je Gospod rekel Ábramu: »Pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal. Iz tebe bom narédil velik narod, blagoslôvil te bom in narédil tvoje ime veliko, da bo v blagoslov. Blagoslôvil bom tiste, ki te bodo blagoslavljali, in preklel tiste, ki te bodo preklinjali, in v tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi zemlje.« Ábram je šel, kakor mu je naróčil Gospod.

Psalm 33

Odpev: »Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami.«

Ps 33,4-5.18-19.20.22

Gospodova beseda je prava,
vse njegovo delo je v zvestobi;
ljubi pravičnost in pravico,
zemlja je polna Gospodove dobrote.
Odpev: »Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami.«
Glej, Gospodovo oko je uprto vanje, ki se ga bojijo,
vanje, ki pričakujejo njegovo dobroto,
Gospod rešuje smrti njihovo dušo
in jih preživlja v lakoti.
Odpev: »Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami.«
Naša duša pričakuje Gospoda,
on je naša pomoč in naša obramba.
Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami,
saj zaupamo vate.
Odpev: »Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami.«

2. berilo

Bog nas kliče in razsvetljuje

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Timoteju (2 Tim 1,8-10)

Dragi Timótej, z menoj tŕpi za evangelij, oprt na Božjo moč. Bog nas je namreč odrešil in poklical s svetim klicem ne zaradi naših del, temveč zaradi svojega sklépa in milosti, ki nam jo je pred večnimi časi podáril v Kristusu Jezusu, razkril pa zdaj z razodetjem našega odrešenika Kristusa Jezusa, ki je uničil smrt in razsvétlil življenje in nesmrtnost po evangeliju.

Evangelij

Prim. Mt 17,5

Vrstica pred evangelijem

Očetov glas se je zaslišal iz svetlega oblaka: Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte.

Jezusov obraz je zasijal kakor sonce

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 17,1-9)

Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih pêljal na visoko goro, na samo. Vpričo njih se je spreménil. Njegov obraz je zasijal kakor sonce in njegova oblačila so postala bela kakor luč. In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija, ki sta govorila z njim. Peter pa se je oglasil in rekel Jezusu: »Dobro je, da smo tukaj, Gospod! Če hočeš, postavim tu tri šotore; tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ko je še govóril, jih je obsenčil svêtel oblak, in glej, glas iz oblaka je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« Ko so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili.

In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in rekel: »Vstanite in ne bojte se!« Ko pa so povzdignili oči, niso videli nikogar razen Jezusa samega. In medtem ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal: »Nikomur ne povejte, kar ste videli, dokler Sin človekov ne bo vstal od mrtvih!«

2. postna nedelja

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Hadrijan in Sv. Evbul

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

2. postna nedelja
(5.3.2023 ob 10h, dolžina: 9:07)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

2. postna nedelja
(8.3.2020 ob 10h, dolžina: 8:15)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

2. postna nedelja - Peter Leskovar - Stranice
(16.3.2014 ob 10h, dolžina: 14:54)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

2. postna nedelja
(16.3.2014 ob 9h, dolžina: 12:15)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

2. postna nedelja - Simon Kvaternik - Ljubljana - Fužine
(20.3.2011 ob 10h, dolžina: 15:56)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

2. postna nedelja - Branko Potočnik - Dolenja vas pri Ribnici
(17.2.2008 ob 10h, dolžina: 7:04)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, 16. marec 2014 ...

Dragi bratje in sestre. Dober dan! Današnji evangelij nam predstavlja dogodek Spremenjenja. Gre za drugo etapo poti postnega časa. Prva so bile prejšnjo nedeljo skušnjave v puščavi, druga je Spremenjenje. »Jezus je vzel s seboj Petra, Jakoba in Janeza in jih peljal na visoko goro, na samo« (Mt 17,1). Gora v Svetem pismu predstavlja kraj bližine z Bogom in intimnim srečanjem z Njim, kraj molitve, kjer smo pred Gospodom. Zgoraj na gori se torej Jezus trem ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Janez Krizostom pravi: »Pavel opominja Timoteja, naj sprejme brez nepotrebnih razprav in radovednosti, božanske skrivnosti, ki so mu bile zaupane, z zavestjo, da Božja milost zahteva človeško sodelovanje.« Teodor iz Mopsuestije nadaljuje: »Tovariša v veri, Pavel in Timotej sta v močnem bratskem občestvu z Gospodom, iz katerega lahko preko svojega trpljenja po Svetem Duhu okušata veselje življenja brez konca.« Teodoret pojasni: »Jezus nam je s tem, ko se je učlovečil, posredoval skrivnost svojega trpljenja in smrti, da ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

»Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!«
Evangelij o Gospodovem spremenjenju na gori nam pred oči postavi Kristusovo slavo, ki napoveduje vstajenje in človekovo pobožanstvenje. Krščanska skupnost se začenja zavedati, da jo Jezus vodi kot apostole Petra, Jakoba in Janeza »na visoko goro, na samo« (Mt 17,1), da bi v Kristusu, kot otroci v Sinu, znova prejeli dar Božje milosti: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« (Mt 17,5). To je povabilo, da ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.