Božja beseda za ponedeljek, 4. junija 2018

Ponedeljek 9. tedna med letom (leto II)

Imel je še enega, ljubljenega sina. Nazadnje je k njim poslal njega in rekel: »Mojega sina bodo spoštovali« (Mr 12,6).

Berilo

Božje obljube nas kličejo k deležu na Božji naravi

Berilo iz 2. pisma apostola Petra (2 Pt 1,1-7)

Simon Peter, služabnik in apostol Jezusa Kristusa, njim, ki so v pravičnosti našega Boga in Zveličarja Jezusa Kristusa prejeli isto dragoceno vero kakor mi. Milost vam in mir v obilju po spoznanju Boga in Jezusa, našega Gospoda. Njegova Božja moč nam je s spoznanjem njega, ki nas je poklical po svoji slavi in moči, podarila vse, kar je potrebno za življenje in pobožnost. Tako nam je dal dragocene in največje obljube, da bi vi po njih ubežali pogubnemu poželenju na svetu ter postali deležni Božje narave. Prav zato si z vso vnemo prizadevajte, da pokažete v svoji veri krepost, v kreposti spoznanje, v spoznanju zdržnost, v zdržnosti potrpežljivost, v potrpežljivosti pobožnost, v pobožnosti bratoljubje, v bratoljubju ljubezen.

Psalm 91

Odpev: »Moj Bog, vate zaupam.«

Ps 91,1-2.14-16

Ti, ki živiš v zavetju Najvišjega,
ki bivaš v senci Vsemogočnega,
reci Gospodu: »Moje zavetje si in moja moč,
moj Bog, ki vanj zaupam.«
Odpev: »Moj Bog, vate zaupam.«
Ker mi je vdan, ga osvobodim,
varoval ga bom, ker moje ime spoznava.
Kadar me bo klical, ga uslišim;
z njim bom v trpljenju, rešim ga in počastim.
Odpev: »Moj Bog, vate zaupam.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospodova beseda ostane vekomaj; to pa je beseda, ki vam je bila oznanjena. Aleluja.

Hudobni vinogradniki ubijejo dediča

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 12,1-12)

Tisti čas je začel Jezus govoriti v prilikah velikim duhovnikom, pismoukom in starešinam: »Neki človek je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal tlačilnico in sezidal stolp; dal ga je v najem vinogradnikom in je odpotoval. Ob svojem času je poslal k vinogradnikom služabnika, da bi od njih prejel sadov iz vinograda. Ti so ga pa zgrabili in pretepli ter odpravili praznega. Poslal je k njim spet drugega služabnika; tudi tega so na glavi ranili in ga opsovali. In drugega je poslal in tega so ubili. In še mnogo drugih: nekatere so pretepli, nekatere pobili. Še enega je imel – ljubljenega sina. Nazadnje je k njim poslal njega, misleč: ›Mojega sina bodo spoštovali.‹ Vinogradniki pa so rekli med seboj: ›To je dedič! Dajte, ubijmo ga in dediščina bo naša.‹ In prijeli so ga ter ubili in vrgli iz vinograda.

Kaj bo torej storil gospodar vinograda? Prišel bo in vinogradnike pokončal, vinograd pa dal drugim. Ali tudi tega niste brali v pismu: ›Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen; Gospod je to naredil in čudovito je v naših očeh‹?« Skušali so Jezusa prijeti, pa so se zbali ljudstva. Spoznali so bili namreč, da je to priliko povedal o njih. In spustili so ga ter odšli.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Frančišek Caracciolo

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Peter uči vernike, da je vera Božji dar in ne le zasluženje. Ko pokliče človeka, mu da vse, kar potrebuje za življenje in pobožnost. Zato se more boriti proti prevladi strasti. Z Božjo pomočjo se bom boril proti sebični hudobiji in se trudil za rast kreposti. Gospod, hvala za dar tvoje ljubezni, da morem obnavljati svet, v katerega me pošiljaš.

Evangelij

Voditelji zavržejo Jezusa, najemniki pa gospodarjeve služabnike in njegovega sina. Jezus je zavrženi kamen, ki je po žrtvi postal vogelni kamen nove skupnosti. Vse bom odprl Jezusovi ljubezni, da bo kljub moji krhkosti trdna opora mojemu življenju. Gospod, odpravi vsak moj upor, bodi mi resnični temelj v življenju.

Primož Krečič