Božja beseda za sredo, 4. maja 2022

Teden molitve za duhovne poklice (od 3. do 4. velikonočne nedelje)


Sv. Florijan, obvezni god

Sreda 3. velikonočnega tedna

»Vse, kar mi da Oče, bo prišlo k meni; in kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel.« (Jn 6,37)

Berilo

Kristjani oznanjajo Božjo besedo

Berilo iz apostolskih del (Apd 8,1-8)

Tisti čas je nastalo veliko preganjanje jeruzalemske cerkve; in razen apostolov so se vsi razkropili po judejskih in samarijskih krajih. Štefana so pokopali pobožni možje in priredili veliko žalovanje za njim. Savel pa je zatiral Cerkev; hodil je po hišah, vlačil može in žene ter jih oddajal v ječo. Tisti, ki so se razkropili, so hodili okrog in oznanjevali blagovest.

Tako je prišel Filip v glavno mesto Samarije in jim oznanjal Kristusa. Množice pa so kakor ena duša pazljivo poslušale, kar je Filip govoril, ker so slišali in videli, kakšna znamenja je delal. Mnogo obsedencev so nečisti duhovi zapustili z velikim vpitjem; tudi mnogo mrtvoudnih in hromih je bilo ozdravljenih. Nastalo je torej veliko veselje v tem mestu.

Psalm 66

Odpev: »Pojte Bogu vse dežele.«

Ps 66,1-3.4-5.6-7

Pojte Bogu vse dežele,
pojte slavo njegovemu imenu,
nad vse ga vedno hvalite!
Recite Bogu: kako čudovita so tvoja dela!
Odpev: »Pojte Bogu vse dežele.«
Vsa zemlja naj se ti klanja in naj ti prepeva,
naj tvoje ime opeva.
Pridite in poglejte Božja dela:
čudovite reči je storil za človeške otroke!
Odpev: »Pojte Bogu vse dežele.«
Morje je spremenil v suho zemljo,
peš so prekoračili reko: zato se veselimo!
S svojo močjo gospoduje na veke,
njegove oči gledajo na narode.
Odpev: »Pojte Bogu vse dežele.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, in jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Vera v Jezusa daje večno življenje

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,35-40)

Tisti čas je rekel Jezus množicam: Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, ne bo lačen, in kdor vame veruje, ne bo nikoli žejen. Toda rekel sem vam, da ste me videli, pa ne verujete.

Vse, kar mi da Oče, bo prišlo k meni. Kdor pride k meni, ga ne bom zavrgel; kajti nisem prišel iz nebes zato, da bi vršil svojo voljo, ampak voljo tistega, ki me je poslal. To pa je volja Očeta, ki me je poslal, da nič od tega, kar mi je dal, ne izgubim, marveč vse to obudim poslednji dan. To je namreč volja mojega Očeta, da bi vsakdo, ki Sina vidi in vanj veruje, imel večno življenje; in jaz ga bom obudil poslednji dan.
Sv. Florijan, obvezni god

Berilo

Ti so prišli iz velike bridkosti

Berilo iz knjige Razodetja (Raz 7,9-17)

Zatem sem videl veliko množico, ki je nihče ni mogel prešteti, iz vseh narodov in rodov in ljudstev in jezikov; stali so pred prestolom in pred Jagnjetom, oblečeni v bela oblačila in s palmami v rokah. 10 In klicali so z močnim glasom: »Zveličanje (prihaja) od našega Boga, ki sedi na prestolu, in od Jagnjeta!« 11 In vsi angeli so stali okrog prestola in starešin in štirih živih bitij in so padli pred prestolom na svoje obličje ter Boga molili, 12 govoreč: »Amen. Hvala in slava in modrost in zahvala in čast in oblast in moč našemu Bogu na vekov veke. Amen.« 13 In spregovoril je eden izmed starešin ter mi rekel: »Ti, ki so oblečeni v bela oblačila, kdo so in od kod so prišli?« 14 In odgovoril sem mu: »Moj Gospod, ti veš.« In rekel mi je: »To so tisti, ki so prišli iz velike bridkosti ter so oprali svoja oblačila in jih očistili v Jagnjetovi krvi. 15 Zato so pred božjim prestolom in mu služijo noč in dan v njegovem svetišču in sedeči na prestolu bo prebival nad njimi. 16 Ne bodo več lačni, ne žejni, tudi sonce jih ne bo peklo, ne druga vročina; 17 zakaj Jagnje, ki je v sredi pred prestolom, jih bo paslo ter jih vodilo k virom živih vodá; in Bog bo obrisal vse solze z njih oči.«

Psalm 126

Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«

Ps 126,1-6

Ko je Gospod dal, da so se vrnili sionski jetniki,
smo bili kakor tisti, ki sanjajo.
Tedaj so bila naša usta polna smeha
in naš jezik vriskanja.
Odpev
Tedaj so govorili med narodi:
»Velike reči je Gospod stóril zanje.«
Velike reči je Gospod za nas stóril,
vsi smo bili zato veseli.
Odpev
Gospod, daj, da se vrnemo,
kakor se vrnejo potoki v puščavo.
Tisti, ki sejejo v solzah,
žanjejo z vriskanjem.
Odpev
Odhajajo, odhajajo z jokom,
ko nosijo seme za setev.
Prihajajo, prihajajo z vriskanjem,
ko nosijo svoje snope.
Odpev

Evangelij

Mt 10,39

Aleluja

Aleluja. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Aleluja.

Kristjan mora biti pripravljen na trpljenje

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,34-39)

34 Ne mislite, da sem prišel zato, da prinesem na zemljo mir; nisem prišel, da prinesem mir, ampak meč. 35 Prišel sem namreč, da ločim sina od očeta in hčer od matere in snaho od tašče; 36 in človeku bodo sovražniki njegovi domači. 37 Kdor ljubi očeta ali mater bolj ko mene, ni mene vreden; in kdor ljubi sina ali hčer bolj ko mene, ni mene vreden; 38 in kdor ne vzame svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. 39 Kdor najde svoje življenje, ga bo izbubil; in kdor svoje življenje zaradi mene izgubi, ga bo našel.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Florjan

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

V Jeruzalemu nastopi preganjanje. Savel goji mržnjo do Cerkve, ki se širi še v druge kraje. Tako gre Filip v Samarijo, oznanja Jezusa in dela čudeže. Sprejmejo ga z veseljem. Šel bom tja, kamor me bo vodil Jezusov Duh. Gospod, daj mi spoznati, da se tudi v temnih trenutkih najde rešitev in možnost za velikonočno pričevanje. Naj veselo govorim o tebi, kjerkoli bo mogoče.


Evangelij

Judje vidijo čudež, toda ne verujejo v Jezusa. On jim pokaže, da ga je Oče poslal, da bi vernikom podaril "večno življenje". Jezusova žrtev iz ljubezni prinaša novo moč za življenja ljudi. Za svojega duha ne bom iskal nadomestkov, ampak Jezusovo ljubezen v besedi in evharistiji. Gospod, s svojim darom okrepi mojo občutljivost. Odpri mi oči, da bom videl in sprejel dar tvoje ljubezni.

Primož Krečič

Sv. Florijan (4. maj)