Božja beseda za torek, 4. oktobra 2016

Teden za življenje (od prve do druge nedelje v oktobru)


Sv. Frančišek Asiški, obvezni god

Torek 27. tedna med letom (leto II)

»Le eno je potrebno. Marija si je izvolila dobri del, ki ji ne bo odvzet.« (Lk 10,42)

Berilo

Bog po Pavlu razodeva svojega Sina poganom

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 1,13-24)

Bratje, slišali ste, kako sem se nekdaj vêdel v judovstvu: da sem čez mero preganjal Božjo Cerkev in jo zatiral, in napredoval sem v judovstvu bolj kakor mnogi vrstniki v mojem rodu ter prav posebno gorel za svoja očetna izročila.

Ko pa je Bog, ki me je bil odločil že od rojstva in me poklical po svoji milosti, sklenil razodeti v meni svojega Sina, da ga oznanjam med pogani, se nisem posvetoval z mesom in krvjo, tudi nisem šel v Jeruzalem k njim, ki so bili apostoli pred menoj, ampak sem takoj odšel v Arabijo, potem pa sem se zopet vrnil v Damask. Tri leta zatem sem šel v Jeruzalem, obiskat Petra in sem ostal pri njem petnajst dni; drugega apostola pa nisem videl nobenega razen Jakoba, Gospodovega brata. Kar pa vam pišem, glejte, je Bog priča, da ne lažem.

Nato sem prišel v sirske in cilicijske pokrajine. Bil sem pa osebno neznan cerkvam po Judeji, ki so v Kristusu. Samo slišali so: »Tisti, ki nas je nekdaj preganjal, zdaj oznanja vero, ki jo je nekoč zatiral.« In slavili so Boga zaradi mene.

Psalm 139

Odpev: »Gospod, vôdi me po poti večnosti.«

Ps 139,1-3.13-15

Gospod, preiskuješ me in me poznaš;
ti prodreš v moje misli od daleč;
ko hodim in ko ležim, ti vidiš
in na vsa moja pota paziš.
Odpev: »Gospod, vôdi me po poti večnosti.«
Ti si namreč naredil moje telo,
me stkal v telesu moje matere;
hvalim te, ker sem tako čudovito ustvarjen,
ker so čudovita tvoja dela.
Odpev: »Gospod, vôdi me po poti večnosti.«
Mojo dušo poznaš popolnoma,
ni ti bilo skrito moje bistvo,
ko sem bil oblikovan na skrivnem,
ko sem bil tkan v globočinah zemlje.
Odpev: »Gospod, vôdi me po poti večnosti.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Danes ne zapirajte svojih src, ampak poslušajte Božji glas. Aleluja.

Marta Jezusu streže, Marija ga posluša

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,38-42)

Tisti čas je prišel Jezus v Betanijo in neka žena, po imenu Marta, ga je sprejela. Ta je imela sestro z imenom Marija, ki je sedla h Gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo. Marta pa si je dala veliko opraviti s postrežbo. In pristopila je ter rekla: »Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila sámo streči? Reci ji, naj mi pomaga!« Gospod ji je odgovoril: »Marta, Marta, skrbi in vznemirja te mnogo stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izvolila najboljši del, ki ji ne bo vzet.«
Sv. Frančišek Asiški (leto II), obvezni god

Berilo

Frančišek je kakor sonce svetil v Božji hiši

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 50,1.3-7)


Veliki duhovnik Simon, Onijev sin,
je v svojem življenju popravil hišo božjo
in v svojih dneh utrdil tempelj.
V njegovem času je bil izkopan vodnjak,
kotlina, morju podobna po obsegu.
On je skrbel za svoje ljudstvo proti vpadu
in utrdil mesto proti obleganju.
Kako krasen je bil, ko je pogledal iz šotora
in ko je stopil izza tempeljske zavese:
kakor danica med oblaki
in kakor polna luna ob praznikih;
kakor sonce, ki obseva tempelj Najvišjega,
in kakor mavrica, ki se prikaže v oblakih;

Ali

Meni je svet križan in jaz svetu

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 6,14-18)

Bratje in sestre, meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, po katerem je bil svet križan zame, jaz pa svetu. Kajti niti obreza nič ne velja niti neobreza, ampak nova stvaritev. Nad vsemi pa, ki bodo živeli po tem pravilu, naj bosta mir in usmiljenje, kakor tudi nad Božjim Izraelom. Odslej naj mi nihče ne povzroča nevšečnosti; jaz namreč nosim Jezusova znamenja na svojem telesu. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vašim duhom, bratje! Amen.

Psalm 15

Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Ps 15,1-2.5.7-8.11

Psalm, Davidov.

Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru,
kdo bo stanoval na tvoji sveti gori?
Kdor hodi brez madeža in dela pravično
in prav misli v svojem srcu
kdor tudi sebi v škodo prisege ne spreminja,
svojega denarja ne posoja oderuško
in zoper nedolžnega ne sprejema podkupnine.
Kdor tako dela,
ne bo nikoli omahnil.

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Frančišek, ubog in ponižen, gre bogat v nebesa. Častijo ga z nebeškimi slavospevi. Aleluja.

Mali umevajo Božje razodetje

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 11,25-30)

Tisti čas je Jezus spregovóril in rekel: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa malim. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina, razen Očeta, in nihče ne pozna Očeta, razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti.

Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Frančišek Asiski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavlovo oznanjevanje je pristno, saj mu je sam Bog pripravil spreobrnjenje in razodel svojega Sina. To pristnost je potrdil tudi Peter. Galačani naj mu torej brez skrbi zaupajo in se zaradi njega veselijo v Bogu. Pričevanje ljudi, ki se spreobrnejo, me živo nagovarja. Gospod, naj bom odprt za vzgibe tvojega Duha in se spreobračam ob podpori vseh, ki so naredili ta korak.

Evangelij

Jezus je pri Marti in Mariji. Marija sede k njemu in ga posluša, Marta pa je živčna, ker ga želi takoj postreči. Zato celo krega sestro, ker ji ne pomaga. Jezus ne podpira lenobe, pa tudi ne živčnosti pri delu in odnosih. Z ljubeznijo in pozornostjo bom sprejemal ljudi. Gospod, uči me, da je najbolj pomembno prisluhniti tebi. Naj te poslušam s pozornostjo tistega, ki ljubi.

Primož Krečič

Sv. Frančišek Asiški (4. oktober)

Misli Benedikta XVI.

Kateheza Benedikta XVI. med avdienco v sredo, 27. januarja 2010
Danes bi rad predstavil osebnost sv. Frančiška, »velikana« svetosti, ki še vedno prevzema ljudi vseh starosti in veroizpovedi. »Se svetu je rodilo sonce.« S temi besedami Božanske komedije (Raj, XI) Dante Alighieri namiguje na Frančiškovo rojstvo v Assisiju ob koncu leta 1181 ali v začetku l. 1182. Frančišek je pripadal bogati družini Bernardone in je preživel brezskrbno otroštvo in mladost, ob tem pa gojil viteške ideale. Pri dvajsetih letih se je ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.