Božja beseda za soboto, 31. avgusta 2019

Sobota 21. tedna med letom (leto I)

»Enemu je dal pet talentov, drugemu dva in tretjemu enega, vsakemu po njegovi zmožnosti, in odpotoval.« (Mt 25,15)

Berilo

Bog nas uči, naj se ljubimo

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Tesaloničanom (1 Tes 4,9-11)

Bratje, o bratski ljubezni ni treba, da bi vam pisali, kajti sami ste od Boga poučeni, da se ljubite med seboj. Saj to tudi delate nasproti vsem bratom po vsej Makedoniji. Opominjamo vas pa, bratje, da še bolj napredujete, in si prizadevajte živeti v miru, držati se svojih opravil in delati s svojimi rokami, kakor smo vam naročili.

Psalm 98

Odpev: »Gospod pride vladat zemljo v pravičnosti.«

Ps 98,1.7-8.9

Pojte Gospodu novo pesem,
ker je storil čudovita dela!
Zmago mu je pridobila njegova desnica,
njegova sveta rama.
Odpev: »Gospod pride vladat zemljo v pravičnosti.«
Buči naj morje in kar ga napolnjuje,
vesoljni svet in njegovi prebivalci!
Reke naj ploskajo,
tudi gore naj se radujejo.
Odpev: »Gospod pride vladat zemljo v pravičnosti.«
Pred Gospodom, ker pride,
ker pride vladat zemljo.
Vladal bo svet v pravičnosti
in ljudstva po pravici.
Odpev: »Gospod pride vladat zemljo v pravičnosti.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, poúči me, da bom spolnjeval tvojo postavo, in držal jo bom z vsem svojim srcem. Aleluja.

Zvestoba v malem bo nagrajena

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,14-30)

Tisti čas je povedal Jezus svojim učencem to priliko: Gospodar se je odpravljal na potovanje in je poklical svoje služabnike ter jim izročil svoje premoženje: enemu je dal pet talentov, drugemu dva, tretjemu pa enega, vsakemu po njegovi zmožnosti, in je odpotoval. Tisti, ki je bil prejel pet talentov, je takoj šel z njim kupčevat in je pridobil pet drugih. Prav tako je tudi tisti, ki je bil prejel dva, pridobil dva druga. Tisti, ki je prejel enega, pa je šel, izkopal zemljo in denar svojega gospodarja skril.

Čez dolgo časa pa je prišel gospodar teh služabnikov in napravil z njimi račun. Pristopil je tisti, ki je bil prejel pet talentov, in je prinesel pet drugih talentov ter rekel: »Gospod, pet talentov si mi izročil, glej, pet drugih sem pridobil.« Njegov gospodar mu je rekel: »Prav, dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil: pojdi v veselje svojega gospoda!«

Pristopil je tudi tisti, ki je prejel dva talenta, in je rekel: »Gospod, dva talenta si mi izročil, glej, dva druga sem pridobil.« Njegov gospodar mu je rekel: »Prav, dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil: pojdi v veselje svojega gospoda!«

Pristopil pa je tudi ta, ki je bil prejel en talent, in je rekel: »Gospod, poznam te, da si trd človek; žanješ, kjer nisi sejal, in pobiraš, kjer nisi vejal; zbal sem se in sem šel ter zakopal tvoj talent v zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega.«

Njegov gospodar mu je odgovoril: »Malopridni in leni služabnik! Vedel si, da žanjem, kjer nisem sejal, in pobiram, kjer nisem vejal; torej bi bil moral dati moj denar menjavcem in ob svojem prihodu bi jaz prejel svojo lastnino z obrestmi. Vzemite mu torej talent in ga dajte tistemu, ki ima deset talentov! Kajti vsakemu, kdor ima, se bo dalo in bo imel obilo; kdor pa nima, se mu bo vzelo še to, kar ima. Neuporabnega služabnika pa vrzite ven v temo; tam bo jok in škripanje z zobmi.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Rajmund

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel spodbuja kristjane k pričevanju, naj se trudijo za medsebojno ljubezen, naj ne storijo drugim kaj slabega, naj odgovorno opravljajo vsako delo, zlasti pa, da naj ne bodo nikomur v nadlego. Po Pavlovem naročilu bom skušal živeti odprto in dejavno življenje v konkretnih dejanjih ljubezni. Gospod, hvala, ker so tvoje zahteve tako dobrohotne in gradijo okolje, ki je naklonjeno človeku.

Evangelij

Pred odhodom gospodar zaupa služabnikom upravo različnih delov premoženja. Ti v tem času različno gospodarijo. Ob vrnitvi gospodar nagradi njihovo prizadevanje, lenega pa kaznuje. Jezus me vabi, da bi bil dejaven in zvest, ko pričakujem srečanje z njim. Ali odgovorno uporabljam svoje talente? Gospod, naj bom buden in te dejavno pričakujem v svoji službi.

Primož Krečič