Božja beseda za ponedeljek, 31. julija 2017


Sv. Ignacij Lojolski, obvezni god

Ponedeljek 17. tedna med letom (leto I)

»To je res najmanjše od vseh semen; ko pa zraste, je večje kakor zelišča.« (Mt 13,32a)

Berilo

Mojzes prizna Bogu, da izvoljeno ljudstvo malikuje

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 32,15-24.30-34)

Mojzes se je odpravil nazaj in je šel z gore z obema tablama postave v rokah; tabli sta bili popisani na obeh straneh, spredaj in zadaj. Tabli sta bili Božje delo in pisava je bila Božja pisava, vrezana v tabli. Ko je Jozue slišal hrup vreščečega ljudstva, je dejal Mojzesu: »Bojno vpitje je v taboru.« Mojzes je odgovoril: »To ni glas ukajočih zaradi zmage, ne glas vpijočih zaradi poraza, slišim glas prepevajočih.«

Ko se je približal taboru, je videl tele in ples. Tedaj se je vnel Mojzesu srd in vrgel je tabli iz rok ter ju razbil pod goro. Zgrabil je tele, ki so ga bili naredili, ga sežgal v ognju in ga zmlel v prah, stresel ga je v vodo in to dal piti Izraelovim sinovom. Nato je Mojzes rekel Aronu: »Kaj ti je storilo to ljudstvo, da si nadnje spravil veliki greh?« Aron je odgovoril: »Naj se ne razvnema srd mojega gospoda; ti poznaš ljudstvo, da je hudobno. Rekli so mi namreč: ›Naredi nam boga, ki bo šel pred nami! Kajti ne vemo, kaj se je prigodilo Mojzesu, temu možu, ki nas je izpeljal iz egiptovske dežele.‹ Tedaj sem jim rekel: ›Kdor ima zlata, naj ga žrtvuje.‹ Pa so mi ga dali; vrgel sem ga v ogenj in izšlo je to tele.«

Drugi dan je Mojzes rekel ljudstvu: »Hudo ste se pregrešili; a zdaj pojdem gor h Gospodu; morda sprosim odpuščanje vašega greha.« Mojzes se je torej vrnil h Gospodu in rekel: »Oh, hudo se je pregrešilo to ljudstvo: naredili so si boga iz zlata. In zdaj, ko bi jim ti odpustil greh! Če pa ne, izbriši mene, prosim, iz svoje knjige, ki si jo pisal.« Tedaj je Gospod rekel Mojzesu: »Kdor je grešil zoper mene, tega bom izbrisal iz svoje knjige. Pojdi zdaj, pelji ljudstvo tja, kamor sem ti rekel! Glej, moj angel pojde pred teboj; a na dan svojega obiskanja bom na njih kaznoval njihov greh.«

Psalm 106

Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«

Ps 106,19-20.21-22.23

Naredili so tele ob Horebu
in molili iz zlata ulito podobo;
svoje veličastvo so zamenjali
s podobo bika, ki muli travo.
Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«
Pozabili so Boga, ki jih je rešil,
njega, ki je delal znamenja v Egiptu,
čudeže v Kamovi deželi,
čudovite reči ob Rdečem morju.
Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«
Že jih je hotel uničiti,
da ni Mojzes, njegov izvoljenec,
pri njem posredoval,
in odvrnil njegovo jezo, da jih ni uničil.
Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake Božje besede. Aleluja.

Božje kraljestvo raste kot drevo iz gorčičnega zrna

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,31-35)

Tisti čas je Jezus povedal množicam še drugo priliko: »Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je človek vzel in vsejal na svoji njivi. To je sicer najmanjše izmed vseh semen, ko pa zraste, je večje ko zelišča in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in prebivajo na njegovih vejah.«

In še drugo priliko jim je povedal: »Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je žena vzela in zamesila v tri merice moke, dokler se ni vse prekvasilo.« Vse to je povedal Jezus množicam v prilikah in brez prilike jim ni govoril, da se je spolnilo, kar je bilo rečeno po preroku: »Odprl bom svoja usta v prilikah, razodel bom, kar je bilo skrito od začetka sveta.«
Sv. Ignacij Lojolski (leto I), obvezni god

Berilo

Vse delajte v Božjo slavo

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 10,31-33; 11,1)

31 Najsi torej jeste ali pijete ali kaj delate, vse delajte v božjo slavo. 32 Brez spotike bodite Judom in Grkom in božji cerkvi, 33 kakor skušam tudi jaz v vseh rečeh ugoditi vsem in pri tem ne iščem tega, kar meni koristi, ampak to, kar množici, da bi se zveličali. Bodite moji posnemovalci, kakor sem jaz Kristusov.

Psalm 111

Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«

Ps 111,1-9

Aleluja.
Slavil bom Gospoda z vsem srcem
v zboru pravičnih in v srenji.
Velika so Gospodova dela,
preiskovanja vredna za vse, ki jih ljubijo.
Njegovo delo je polno veličastva in sijaja,
njegova pravičnost ostane na veke.
Obrnil je spomin na svoje čudeže,
Gospod je usmiljen in milostljiv;
jed daje njim, ki se ga bojé;
vekomaj se spominja svoje zaveze.
Svojemu ljudstvu je pokazal moč svojih del,
ko jim je dal posest narodov.
Dela njegovih rok so zvestoba in pravičnost,
trdne so vse njegove zapovedi,
postavljene za vek in veke,
izpolnjene zvesto in pravično.
Poslal je rešitev svojemu ljudstvu,
potrdil je svojo zavezo za vekomaj;
sveto in častitljivo je njegovo ime.

Evangelij

Prim. Mt 19,27-29

Aleluja

Aleluja. Vi, ki ste zaradi mene in evangelija vse zapustili, boste prejeli stokratno in dobili v delež večno življenje. Aleluja.

Kristusov učenec se odpove vsemu

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 14,25-33)

Tisti čas so z Jezusom potovale velike množice. Obrnil se je in jim rekel: »Če kdo pride k meni in ne zavrača svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec.

Kdo izmed vas, ki hoče zidati stolp, prej ne séde in ne preračuna stroškov, ali ima dovolj, da ga bo dokončal? Sicer se lahko zgodi, da postavi temelj, zidave pa ne more dokončati; in vsi, ki bi to videli, bi se mu začeli posmehovati in bi govorili: ›Ta človek je začel zidati, pa ni mogel dokončati.‹

Ali: kateri kralj, ki gre na vojsko proti drugemu kralju, ne bo prej sédel in se posvetoval, ali se more z deset tisoč možmi postaviti po robu njemu, ki prihaja nadenj z dvajset tisoči? Če se ne more, pošlje poslanstvo, ko je oni še daleč, in sprašuje, kakšni so pogoji za mir.

Takó torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Ignacij Lojolski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ker se je Mojzes zamudil, naredijo ljudje malika. Aron ni bil dovolj odločen, da bi preprečil to nezaupanje. Mojzes se je razsrdil, razbil kamniti tabli zaveze in dal sežgati zlato tele. Boga je prosil usmiljenja in se sam ponudil kot žrtev namesto ljudstva. Gospod, hvala, ker si v še večji meri stopil na mesto človeka in trpel človeško hudobijo, da bi ljudi odrešil.

Evangelij

Gorčično zrno je majhno, vendar zraste v veliko drevo. Prav tako je Božje kraljestvo majhno v svetu, toda v sebi nosi moč, da zraste v veliko množico. Sprejel bom seme Božje besede, da bo raslo in postalo živa stvarnost v meni. Gospod, okrepi mi zaupanje vate, da ti bom sledil in me ne bodo potrli duhovni neuspehi ter moralni padci.

Primož Krečič

Sv. Ignacij Lojolski (31. julij)

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Avguštin razlaga: »Pred nami je velik paradoks. Po eni strani moramo ljubiti svoje sovražnike, po drugi strani pa moramo sovražiti naše družine, če nas ovirajo pri večnem življenju.« Sv. Ciril Aleksandrijski pojasnjuje: »V resnici nam Kristus pravi, ne da ne smemo ljubiti svoje družine, temveč da si ne smemo dovoliti ljubiti jo bolj kot njega.« Sv. Avguštin dodaja: »Istočasno ne smemo pustiti, da naša naravna mati in naša čustva do nje nadomestijo našo ljubezen do svete ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. je ob različnih priložnostih spregovoril o sv. Ignaciju Lojolskem, ustanovitelju Družbe Jezusove, ki danes goduje. V nagovoru pred Angelovim češčenjem prvega avgusta 2010 je dejal: »Živel je v 16. stoletju, spreobrnil sej e ob prebiranju Jezusovega življenja in življenja svetnikov med dolgim okrevanjem zaradi rane, ki jo je dobil med bojem. To kar je bral, ga je tako navdušilo, da se je odločil hoditi za Gospodom.« ...

Benedikt XVI. je med obiskom papeške univerze Gregoriane, ki je bila od nekdaj ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.