Božja beseda za petek, 30. septembra 2016


Sv. Hieronim, obvezni god

Petek 26. tedna med letom (leto II)

»Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove« (Lk 10,2-3).

Berilo

Kako majhen je človek pred Božjimi deli

Berilo iz Jobove knjige (Job 38,1.12-21;40,3-5)

Tedaj je Gospod odgovoril Jobu iz viharja in rekel: »Ali si kdaj, odkar živiš, zapovedal jutru? Si nakazal zori njeno mesto, da zgrabi robove zemlje in se stresejo z nje brezbožneži? Ta se spreminja ko vosek pod pečatom in se kaže kot lično oblečena. Brezbožnežem pa se odtegne njih luč, in roka, že vzdignjena, se zlomi. Ali si prišel do vrelcev morja in si se sprehajal v prepadu vodovja? Ali so se ti odprla vrata smrti in si videl vrata podzemlja? Ali razumeš daljine zemlje? Povej, če vse to znaš? Kje je pot k prebivališču luči in kje je kraj teme, da ju popelješ v njuno območje in ju poučiš o stezah k njenemu domu? Ti veš, saj si se že takrat rodil; število tvojih dni je veliko.«

Nato je Job Gospodu odvrnil in rekel: »Glej, premajhen sem! Kaj naj ti odvrnem? Svojo roko položim na svoja usta. Enkrat sem govoril, pa ne bom več odgovoril. In dvakrat, pa ne bom nadaljeval.«

Psalm 139

Odpev: »Gospod, vôdi me po poti večnosti.«

Ps 139,1-3.78.9-10.13-14

Gospod, preiskuješ me in me poznaš;
ti prodreš v moje misli od daleč;
ko hodim in ko ležim, ti vidiš
in na vsa moja pota paziš.
Odpev: »Gospod, vôdi me po poti večnosti.«
Kam naj grem pred tvojim duhom
in kam naj bežim pred tvojim obličjem?
Če bi se povzpel v nebesa, si ondi,
če bi legel v podzemlje, si tam.
Odpev: »Gospod, vôdi me po poti večnosti.«
Če bi vzel peruti zore,
če bi prebival na koncu morja,
tudi tja bi me vodila tvoja roka
in me držala tvoja desnica.
Odpev: »Gospod, vôdi me po poti večnosti.«
Ti si namreč naredil moje telo,
me stkal v telesu moje matere;
hvalim te, ker sem tako čudovito ustvarjen,
ker so čudovita tvoja dela.
Odpev: »Gospod, vôdi me po poti večnosti.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Govôri, Gospod, tvoj hlapec posluša; besede večnega življenja imaš. Aleluja.

Če zavračamo Jezusa, zavračamo Boga

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,13-16)

Tisti čas je rekel Jezus: »Gorje ti, Korozáin, gorje ti, Betsájda! Kajti ko bi se bili v Tiru in Sidonu zgodili čudeži, ki so se zgodili v vama, bi že zdavnaj sedela v raševini in pepelu in se spokorila. Vendar bo Tiru in Sidonu na sodbi laže ko vama. In ti, Kafarnaum, ali se boš do neba povzdignil? Ne, do pekla se boš pogreznil. Kdor vas posluša, mene posluša in kdor vas zaničuje, mene zaničuje; kdor pa mene zaničuje, zaničuje tistega, ki me je poslal.«
Sv. Hieronim (leto II), obvezni god

Berilo

Vse Božje pismo je koristno za pouk

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Timoteju (2 Tim 3,14-17)

Preljubi, ostani pri tem, kar si se naučil in v veri sprejel, ker veš, od koga si se naučil, in ker od detinstva poznaš Sveto pismo, ki ti more dati modrost za zveličanje po veri v Jezusa Kristusa. Vse od Boga navdihnjeno Pismo tudi koristno za pouk, za prepričevanje, poboljševanje in za vzgojo v pravičnosti, da bi bil Božji človek popoln, za vsako dobro delo pripraven.

Psalm 18

Odpev: »Gospod ima besede večnega življenja.«

Ps 18,8-11

Gospodova postava je popolna,
poživlja dušo;
Gospodova beseda je zanesljiva,
uči nevednega.
Odpev: »Gospod ima besede večnega življenja.«
Gospodove postave so prave,
razveseljujejo srce;
Gospodov ukaz je čist,
razsvetljuje oči.
Odpev: »Gospod ima besede večnega življenja.«
Gospodov strah je iskren,
ostane vekomaj;
Gospodovi odloki so resnični,
obenem pravični.
Odpev: »Gospod ima besede večnega življenja.«
Zaželeni so bolj kot zlato
in zakladi čistega zlata,
slajši so kot med
in strd iz satovja.
Odpev: »Gospod ima besede večnega življenja.«

Evangelij

Prim. Apd 16,14

Aleluja

Aleluja. Gospod, odpri nam srce, da bomo prisluhnili besedam tvojega Sina. Aleluja.

Nebeško kraljestvo je podobno zakladu

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,47-52)

Tisti čas je rekel Jezus množicam: »Nebeško kraljestvo je podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vseh vrst. Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedejo in odberejo dobre v posodo, slabe pa pomečejo proč. Tako bo ob koncu sveta: prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje z zobmi.

Ste doumeli vse to?« Rekli so mu: »Smo.« Tedaj jim je dejal: »Zato je vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Hieronim

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Job se je pregrešil, ker je sodil Božji načrt, ki vsebuje tudi skrivnost trpljenja. Gospod mu pomaga, da zapusti merjenje Božje pravičnosti in ga vodi k čudenju nad njegovimi načrti. Job prizna, da je bilo njegovo govorjenje nezrelo. Brez kreganja bom skupaj z Jobom sprejemal Božjo pot v zgodovini. Gospod, nauči me, da bom kot grešnik ponižno sprejemal darove tvoje ljubezni.

Evangelij

Jezus očita krajem v Galileji, da so slišali njegovo oznanilo, pa se niso spreobrnili. Zato jim prinaša še eno možnost. Z Jezusom razmišljam o dramah v srcih ljudi, ki so se zaprli pred njegovim darom odrešenja. Trudil se bom, da bo moje srce odprto za nenehno spreobračanje. Gospod, hvala za vse čudeže, s katerimi mi razkrivaš svojo ljubezen in me rešuješ.

Primož Krečič

Sv. Hieronim (30. september)

Misli Benedikta XVI.

Danes bomo svojo pozornost namenili sv. Hieronimu, cerkvenemu očetu, ki je postavil Sveto pismo v središče svojega življenja: prevedel ga je v latinski jezik, razlagal ga je v svojih delih in predvsem se je trudil, da bi ga oprijemljivo živel v svojem dolgem zemeljskem življenju kljub dobro znanemu težkemu in ognjevitemu značaju, ki mu ga je dala narava. ...

Hieronim se je rodil v Stridonah okoli leta 347 (ali kot je Benedikt XVI. rekel v nemškem povzetku v Stridonah v današnji Ljubljani ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.