Božja beseda za četrtek, 30. junija 2022

Četrtek 13. tedna med letom (leto II), četrtek pred prvim petkom

»Ko je Jezus videl njihovo vero, je rekel hromemu: 'Bodi pogumen, otrok, odpuščeni so ti grehi!'« (Mt 9,2)

Berilo

Amos prerokuje na Božje povelje

Berilo iz knjige preroka Amosa (Am 7,10-17)

Tedaj je poslal Amazija, duhovnik v Betelu, sporočilo Jeroboamu, izraelskemu kralju: »Amos snuje zoper tebe zaroto sredi Izraelove hiše; dežela ne more več prenašati vsega njegovega govorjenja. Amos namreč pravi: ›Jeroboam umrje po meču in Izrael bo izgnan daleč iz svoje dežele.‹« Potem naroči Amazija preroku Amosu: »Ti, videc, izgubi se! Beži v Judovo deželo! Tam jej svoj kruh in tam prerokuj! V Betelu pa odslej ne smeš več prerokovati, zakaj to je kraljevsko svetišče in kraljevska prestolnica!«

Amos je odgovoril Amaziju: »Nisem bil ne prerok ne sin preroka; bil sem pastir in sem gojil smokve. Gospod me je vzel, ko sem hodil za čredo, in mi je rekel: ›Pojdi, prerokuj mojemu ljudstvu Izraelu!‹ In sedaj poslušaj Gospodovo besedo: Ti praviš: ›Ne smeš prerokovati zoper Izraela, ne smeš govoriti zoper Izakovo hišo!‹ Zato govori Gospod: ›Tvoja žena postane hotnica v mestu; tvoji sinovi in tvoje hčere bodo padli pod mečem, tvoja polja bodo razdeljena z merilno vrvico, ti sam boš umrl v ognušeni deželi, in Izrael bo odpeljan v izgnanstvo daleč od svoje zemlje.‹«

Psalm 19

Odpev: »Gospodovi odloki so resnični in pravični.«

Ps 19,8.9.10.11

Gospodova postava je popolna,
poživlja dušo;
Gospodova beseda je zanesljiva,
uči nevednega.
Odpev: »Gospodovi odloki so resnični in pravični.«
Gospodove postave so prave,
razveseljujejo srce;
Gospodov ukaz je čist,
razsvetljuje oči.
Odpev: »Gospodovi odloki so resnični in pravični.«
Gospodov strah je iskren,
ostane vekomaj;
Gospodovi odloki so resnični,
obenem pravični.
Odpev: »Gospodovi odloki so resnični in pravični.«
Zaželeni so bolj ko zlato
in zakladi čistega zlata,
slajši so ko med
in strd iz satovja.
Odpev: »Gospodovi odloki so resnični in pravični.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Vas sem imenoval prijatelje, govori Gospod, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Aleluja.

Ljudje slavijo Boga zaradi Jezusovih čudežev

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 9,1-8)

Ko je stopil Jezus v čoln, se je prepeljal in prišel v svoje mesto Kafarnaum. In glej, prinesli so mu mrtvoudnega, ležečega na postelji. Ko je Jezus videl njih vero, je rekel mrtvoudnemu: »Zaupaj, sin, tvoji grehi so odpuščeni.« In glej, nekateri izmed pismoukov so si mislili: »Ta govori bogokletno.«

Ko je Jezus videl njih misli, je rekel: »Zakaj v srcu hudo mislite? Kaj je namreč laže, reči: ›Odpuščeni so ti grehi,‹ ali reči: ›Vstani in hodi‹? Da boste pa vedeli, da ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe,« – reče tedaj mrtvoudnemu – »vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi na svoj dom.«

In vstal je ter odšel na svoj dom. Ko so pa množice to videle, so se zbale in slavile Boga, ki je dal ljudem tako oblast.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
prvi mučenci rimske cerkve

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Naloga preroka je težka. Ljudi in oblastnike vabi k spreobrnjenju, toda ti ne sprejmejo njegovega opomina in se ne poboljšajo. Zato preroka izženejo, ta pa napove še hujše kazni. Ob tem bom gledal na današnji čas in se trudil za duhovno in moralno prenovo. Gospod, hvala, ker ne zapustiš svojega ljudstva. Pomagaj mi, da bom trden v tvoji resnici in bom k spreobrnjenju vabil še druge.

Evangelij

V Kafarnaumu Jezus ozdravi hromega, in sicer tako, da mu z Božjo avtoriteto odpusti grehe. Pismouki ga zato obtožijo, da je bogokletnež, ker se dela, da ima moč odpuščanja grehov. Jezusa mi pošilja Oče predvsem zato, da bi odpuščal grehe v mojem življenju. Gospod, daj mi jasno zavest mojega greha, da bom začutil potrebo po odpuščanju. V ta namen naj tudi molim očenaš.

Primož Krečič