Božja beseda za soboto, 3. septembra 2022


Sv. Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj, obvezni god

Sobota 22. tedna med letom (leto II), sobota po prvem petku

»In rekel jim je: 'Sin človekov je gospodar sobote.'« (Lk 6,5)

Berilo

Pavel sprejema nase žrtve za oznanjevanje evangelija

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 4,6-15)

Bratje, to sem obrnil nase in na Apola zaradi vas, da bi se na nama naučili: ne preko tega, kar je pisano; da bi se kdo med vami za koga ne ponašal zoper drugega. Kdo te namreč odlikuje? Kaj pa imaš, česar bi ne prejel? Če si pa prejel, kaj se ponašaš, kakor, da bi ne bil prejel? Že ste nasičeni, že ste obogateli, brez nas ste dosegli kraljestvo. O da bi ga bili le res dosegli, da bi tudi mi z vami prišli do kraljestva!

Kajti mislim, da je Bog nas apostole postavil za najzadnje, kakor za smrt določene; saj smo postali v zgledovanje svetu, angelom in ljudem: Mi nespametni zaradi Kristusa, vi pa razumni v Kristusu; mi slabotni, vi pa močni; vi slavni, mi pa zaničevani. Do te ure smo lačni in žejni in goli in bijejo nas s pestmi in nimamo stalnega bivališča in trudimo se z delom lastnih rok; ko nas sramotijo, blagoslavljamo; ko nas preganjajo, prenašamo; ko nas preklinjajo, prosimo; kakor smeti sveta smo postali, vseh izvržek do zdaj.

Ne pišem vam tega, da bi vas sramotil, ampak da vas kot svoje ljube otroke svarim. Kajti ko bi imeli tudi na tisoče vzgojiteljev v Kristusu, vendar nimate mnogo očetov; zakaj v Jezusu Kristusu sem vas po evangeliju jaz rodil.

Psalm 145

Odpev: »Blizu je Gospod njim, ki ga iščejo.«

Ps 145,17-18.19-20.21

Gospod je pravičen na vseh svojih potih
in dober v vseh svojih delih;
Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo,
vsem, ki ga kličejo iskreno.
Odpev: »Blizu je Gospod njim, ki ga iščejo.«
Izpolni voljo tistih, ki se ga bojijo,
prisluhne njih vpitju ter jih reši;
Gospod varuje vse, ki ga ljubijo,
vse brezbožneže pa bo uničil.
Odpev: »Blizu je Gospod njim, ki ga iščejo.«
Moja usta naj govorijo Gospodovo slavo
in vsi ljudje naj slavijo
njegovo sveto ime
na vekov veke.
Odpev: »Blizu je Gospod njim, ki ga iščejo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Tvoja beseda je svetilka mojim nogam in luč na moji stezi. Aleluja.

Jezusova razlaga sobotne zapovedi

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 6,1-5)

Neko soboto je šel Jezus skozi setve in njegovi učenci so smukali klasje, ga meli z rokami in jedli. Nekateri izmed farizejev so jim rekli: »Kaj delate, kar ni dovoljeno v soboto?« Jezus jim je odgovoril: »Ali še niste brali tega, kar je storil David, ko je bil lačen sam in oni, ki so bili z njim: kako je stopil v Božjo hišo in vzel posvečene hlebe in jih jedel ter dal tistim, ki so bili z njim, ki jih ni dovoljeno jesti drugim, kakor samo duhovnikom?« In govoril jim je: »Sin človekov je gospod tudi sobote.«
Sv. Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj (leto II), sobota po prvem petku, obvezni god

Berilo

Bog obiskuje svoje ovce kot dobri pastir

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 34,11-16)

Tako govori Gospod Bog: Glej, jaz sam bom skrbel za svoje ovce in bom gledal nanje. Kakor pastir gleda na svojo čredo, ko je med svojimi razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz pogledal na svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temnega dne.

Pripeljem jih izmed ljudstev in zberem jih iz dežel ter privedem v njihovo deželo. Pasel jih bom po Izraelovih gorah, po dolinah in po vseh naseljih v deželi. Na dobri paši jih bom pasel; na Izraelovih gorskih višinah bodo njihovi pašniki. Tam bodo počivale na ljubkem pašniku; imele bodo obilno pašo na Izraelovih gorah.

Jaz sam bom pasel svoje ovce in jaz jim bom nudil počitek, govori vsemogočni Gospod. Izgubljene poiščem, razkropljene pripeljem nazaj, ranjene obvežem, bolne pokrepčam, zdrave in krepke obvarujem. Pasel jih bom, kakor je prav.

Psalm 22

Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Ps 22,1-6

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka;
na zelenih pašnikih mi daje ležišča.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«
Vodi me po pravih potih zaradi svojega imena.
Tudi če bi hodil v temni dolini,
ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj;
tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«
Pogrinjaš mi mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi glavo maziliš,
moj kelih je zvrhan.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«
Dobrotljivost in milost mi sledita
vse dni mojega življenja
in v Gospodovi hiši bom prebival
vse dni življenja.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Evangelij

Prim. 1 Pt 2,25

Aleluja

Aleluja. Kakor ovce ste blodili, zdaj pa ste se vrnili k pastirju in varuhu svojih duš. Aleluja.

Dobri pastir da življenje za ovce

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,11-16)

Tisti čas je Jezus govoril: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži – in volk jih pograbi in razkropi –, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna Oče in jaz poznam Očeta; in svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva; tudi tiste moram pripeljati; poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Gregor Veliki

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel je rodil Korinčane v Kristusu. Zanje je veliko pretrpel in jim dal najboljši zgled. Zaradi službe evangeliju so ga preganjali, tepli, obsojali. Občudujem njegovo duhovno očetovstvo. Trudil se bom sprejemati ta dar in ga delil drugim, prav tako z zgledom zvestega boja potrjeval svoje besede. Gospod, hvala za oznanjevalce, ki z življenjem potrjujejo moč tvojega križa.

Evangelij

Jezus gre po polju, učenci so lačni in smukajo klasje. Farizeji godrnjajo, ker to ni dovoljeno v soboto. Jezus ne razvrednoti Mojzesove postave, želi pa, da bi se ljudje polno uresničili v tem, kar so. Zavedal se bom, da Jezus upošteva mojo svobodo in me želi pripeljati do polnega življenja. Gospod, naj te vedno sprejemam kot tistega, ki misli name in mi daje najboljše nasvete.

Primož Krečič

Sv. Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj (3. september)