Božja beseda za sredo, 3. avgusta 2022

Sreda 18. tedna med letom (leto II)

»O žena, velika je tvoja vera! Zgodi naj se ti, kakor želiš!« In njena hči je ozdravela tisto uro (Mt 15,28).

Berilo

Božja ljubezen do človeštva je večna

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 31,1-7)

»Tisti čas,« govori Gospod, »bom Bog vsem Izraelovim rodovom in oni bodo moje ljudstvo.« Tako govori Gospod: »Milost je našlo v puščavi ljudstvo, ki je meču uteklo. Izrael gre v svoj počitek.« Iz daljave se mi je prikazal Gospod: »Z večno ljubeznijo te ljubim; zato sem ti tako dolgo ohranil svojo naklonjenost. Zopet te bom dvignil in boš urejeno, izraelsko ljudstvo! Zopet se boš krasilo s svojimi bobniči, boš nastopilo v rajalem plesu. Zopet boš zasajalo vinograde na samarijskih gričih; kdor bo zasajal, bo užival sad. Da, pride dan, ko bodo vpili čuvaji na Efraimskem gorovju: ›Vstanite, pojdimo na Sion h Gospodu, našemu Bogu!‹« Kajti tako govori Gospod: »Vriskajte Jakobu od veselja, vzklikajte glavi narodov! Oznanjajte, hvalite in govorite: Gospod je rešil svoje ljudstvo, Izraelov ostanek.‹«

Spev z odpevom

Odpev: »Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo.«

Jer 31,10.11-12.13

Narodi, čujte Gospodovo besedo!
Oznanjajte jo po daljnih otokih in govorite:
»On, ki je Izraela razkropil, ga bo zbral,
čuval ga bo kakor pastir svojo čredo.«
Odpev: »Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo.«
Gospod je rešil Jakoba,
osvobodil ga iz rok močnejšega.
Pridejo in vriskajo na sionski višini,
žarijo od radosti zaradi Gospodove rešitve.
Odpev: »Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo.«
Tedaj bodo veselo rajala dekleta,
mladeniči in starci bodo veseli.
Njih žalost spremenim v radost,
njih trpljenje v tolažbo in veselje.
Odpev: »Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoje besede so duh in življenje, ti imaš besede večnega življenja. Aleluja.

Kristus hvali vero poganske žene

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 15,21-28)

Tisti čas se je Jezus umaknil v tirske in sidonske kraje. In glej, prišla je žena Kananejka iz tistih krajev in je zavpila: »Usmili se me, Gospod, sin Davidov! Mojo hčer zelo muči hudi duh.« Toda ni ji odgovoril besede. In pristopili so njegovi učenci ter ga prosili: »Odpravi jo, ker vpije za nami!« On je odgovoril: »Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše.«

Ona pa je prišla in padla predenj, govoreč: »Gospod, pomagaj mi!« Odgovoril je: »Ni prav, da bi se kruh vzel otrokom in se vrgel psom.« Ona pa je rekla: »Res je, Gospod; saj tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njih gospodarjev.« Tedaj ji je Jezus rekel: »O žena, velika je tvoja vera; zgôdi se ti, kakor želiš!« In njena hči je bila zdrava od tiste ure.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Lidija

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Prerok napoveduje vrnitev in zedinjenje ljudstva. Res, da se bo vrnil le ostanek, vendar bodo ti obnovili življenje in bogočastje. Na Sionu se bo razlegala hvala Bogu, ki je pripravil rešitev. Soočil se bom z zasužnjenostjo in prosil Gospoda za rešitev. Veselil se bom njegovega daru in ga slavil. Gospod, hvala, ker si živi Bog in se nikoli ne utrudiš pri reševanju svojega ljudstva.

Evangelij

Žena iz poganskih krajev Tira in Sidona prosi Jezusa, da bi ozdravil njeno hčer. Ker je tujka, Jezus odlaša. Žena se tega zaveda, vendar vztraja, da bi dobila vsaj malo njegove moči. Jezus pohvali njeno vero in osvobodi hčerko. Posnemal bom vero te žene, ki kljub težavam ne obupa in povsem zaupa Jezusu. Gospod, prosim te za preprosto, vztrajno in pogumno vero.

Primož Krečič