Božja beseda za soboto, 3. marca 2012

Sobota 1. postnega tedna, sobota po prvem petku, kvatrna sobota

»Jaz pa vam pravim: Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo.« (Mt 5,44)

Berilo

Kakšno mora biti sveto Božje ljudstvo

Berilo iz 5. Mojzesove knjige (5 Mz 26,16-19)

Mojzes je govoril ljudstvu: Danes ti zapoveduje Gospod, tvoj Bog, da spolnjuj te zakone in naredbe; vestno jih torej spolnjuj z vsem srcem in vso dušo! Danes si se dogovoril z Gospodom, da bo tvoj Bog in da boš hodil po njegovih potih in spolnjeval njegove zakone, zapovedi in naredbe ter poslušal njegov glas. Gospod pa se je danes dogovoril s teboj, da boš njegovo lastninsko ljudstvo, kakor ti je obljubil, in da boš spolnjeval vse njegove zapovedi, da te povzdigne v hvalo, čast in slavo visoko nad vse narode, ki jih je ustvaril, da boš sveto ljudstvo Gospodu, svojemu Bogu, kakor je govoril.

Psalm 119

Odpev: »Blagor njim, ki hodijo v Gospodovi postavi.«

Ps 119,1-2.4-5.7-8

Blagor njim, ki je njih pot brez madeža,
ki hodijo v Gospodovi postavi!
Blagor njim, ki spolnjujejo njegove odredbe,
ga iščejo z vsem srcem.
Odpev: »Blagor njim, ki hodijo v Gospodovi postavi.«
Ti si dal svoje zapovedi,
da bi se jih natančno držali.
O, da bi bila moja pot trdna
v spolnjevanju tvojih zakonov!
Odpev: »Blagor njim, ki hodijo v Gospodovi postavi.«
Slavil te bom s pravim srcem,
ko bom spoznal tvoje pravične odloke.
Držal se bom tvojih zakonov;
nikar me ne zapusti popolnoma!
Odpev: »Blagor njim, ki hodijo v Gospodovi postavi.«

Evangelij

Vrstica pred evangelijem

Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina; vsak, ki vanj veruje, ima večno življenje.

Popolni kakor nebeški Oče

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,43-48)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Slišali ste, da je bilo rečeno: ›Ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika.‹ Jaz pa vam pravim: Ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo, da boste otroci vašega Očeta, ki je v nebesih; zakaj on veleva svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Če namreč ljubite tiste, ki vas ljubijo, kakšno zasluženje imate? Ali ne delajo tega tudi cestninarji? In če pozdravljate le svoje brate, kaj delate posebnega? Ali ne delajo tega tudi pogani? Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Kunigunda

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Bog in ljudstvo sklepata pogodbo: Bog ga bo varoval, ljudstvo pa mu bo zvesto. Kljub tej pogodbi so odstopili od Gospoda in si nakopali kazni, toda Bog jih je usmiljeno vabil nazaj. Bolj dejavno bom živel svojo krstno zavezo z Bogom in se boril proti zlu. Gospod, hvala za skrb, s katero me vedno znova vabiš v prijateljstvo s teboj in ljudmi. Hvala za vse potrpljenje, ki ga imaš do mene.


Evangelij

Še bolj jasno je naglašena "nova pravičnost". Oče skrbi za vse ljudi brez razlike. Kristjan ga v tem posnema. Ob izkustvu Očetove ljubezni bom skušal ljubiti tudi tiste, ki mi ne vračajo ljubezni in mi nasprotujejo. Gospod, daj mi moči, da ne bom nikogar izločil iz svojega odnosa. Reši me predsodkov in zaprtosti, saj so vsi ljudje bratje, ki mi jih ti pošiljaš.

Primož Krečič