Božja beseda za ponedeljek, 3. decembra 2018


Sv. Frančišek Ksaverij, obvezni god

Ponedeljek prvega adventnega tedna

»Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak samo reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen.« (Mt 8,8)

Berilo

Bog zbere ljudstva v kraljestvu resnice in miru

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 2,1-5)

Tisti dan bo Gospodova mladika v okras in čast in sad zemlje v ponos in slavo za Izraelove rešence. Kdor tedaj v Sionu še ostane in je pri življenju v Jeruzalemu, se bo imenoval svet, vsak, ki je zapisan za življenje v Jeruzalemu.

Ko Vsemogočni izmije nesnago sionskih hčerá in odplakne krvavo zadolžitev Jeruzalema iz njegove srede z duhom sodbe in duhom očiščenja, potem ustvari Gospod na vsem prostoru sionskega griča in na vseh njegovih shodih oblak podnevi in dim ter žarek plamenečega ognja ponoči. Kajti nad vsem veličastvom bo baldahin in zaslon bo za senco podnevi pred vročino, in za obrambo in zavetje pred nevihto in dežjem.

Ali

Odrešenik bo veselje rešenim

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 4,2-6)

Tisti dan bo Gospodova mladika v okras in čast in sad zemlje v ponos in slavo za Izraelove rešence. Kdor tedaj v Sionu še ostane in je pri življenju v Jeruzalemu, se bo imenoval svet, vsak, ki je zapisan za življenje v Jeruzalemu. Ko Vsemogočni izmije nesnago sionskih hčera in odplakne krvavo zadolžitev Jeruzalema iz njegove srede z duhom sodbe in duhom očiščenja, potem ustvari Gospod na vsem prostoru sionskega griča in na vseh njegovih shodih oblak podnevi in dim ter žarek plamenečega ognja ponoči. Kajti nad vsem veličastvom bo baldahin, in zaslon bo za senco podnevi pred vročino, in za obrambo in zavetje pred nevihto in dežjem.

Psalm 122

Odpev: »V Gospodovo hišo pojdemo veseli.«

Ps 122,1-9

Veselil sem se, ko so mi rekli:
v Gospodovo hišo pojdemo veseli.
Že stoje naše noge
med tvojimi vrati, Jeruzalem.
Odpev: »V Gospodovo hišo pojdemo veseli.«
V Jeruzalem, ki je zidan kot mesto,
vse trdno sklenjeno v sebi.
Tja hodijo Gospodovi rodovi,
kakor določa Izraelova postava.
Odpev: »V Gospodovo hišo pojdemo veseli.«
Tja hodijo rodovi
slavit Gospodovo ime,
tam so postavljeni sodni stoli,
stoli Davidove hiše.
Odpev: »V Gospodovo hišo pojdemo veseli.«
Zaradi svojih bratov in svojih prijateljev
pravim: »Mir v tebi!«
Zaradi hiše Gospoda, našega Boga,
ti želim vse dobro.
Odpev: »V Gospodovo hišo pojdemo veseli.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, naš Bog, pridi nas rešit, poglej na nas in bomo rešeni. Aleluja.

Božje kraljestvo bo za vse narode

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 8,5-11)

Ko je Jezus prišel v Kafarnaum, je stopil k njemu stotnik in ga prosil: »Gospod, moj služabnik leži doma mrtvouden in zelo trpi.« Rekel mu je: »Pridem in ga ozdravim.«

Stotnik mu je pa odgovoril: »Gospod, nisem vreden, da greš pod mojo streho, ampak reci le besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Tudi jaz, ki sem pod oblastjo in imam vojake pod seboj, rečem temu: ›Pojdi‹ in gre; in drugemu ›Pridi‹ in pride; in svojemu služabniku: ›Stôri to‹ in stori.«

Ko je Jezus to slišal, se je začudil in rekel svojim spremljevalcem: »Resnično, povem vam, tolike vere nisem našel pri nikomer v Izraelu! Povem vam pa, da jih bo veliko prišlo od vzhoda in zahoda in bodo sedli za mizo z Abrahamom in Izakom in Jakobom v nebeškem kraljestvu.«
Sv. Frančišek Ksaverij, obvezni god

Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu! (Mr 16,15)

Berilo

Gorje mi, če ne bom oznanjal evangelija

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 9,16-19.22-23)

Bratje in sestre, če oznanjam evangelij, nimam pravice, da bi se ponašal, saj je to moja dolžnost. Kajti gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal! Ko bi namreč to delal na lastno pobudo, bi imel plačilo. Če pa tega ne delam na lastno pobudo, mi je bilo zaupano oskrbništvo. Kaj je torej moje plačilo? To, da zastonj oznanjam evangelij in da pri tem ne izkoriščam svoje pravice, ki mi gre iz evangelija. Čeprav sem od vseh neodvisen, sem vendar postal služabnik vseh, da bi jih čim več pridóbil. Slabotnim sem postal slaboten, da bi pridóbil slabotne. Vsem sem postal vse, da bi jih nekaj zagotovo rešil. Vse delam zaradi evangelija, da bi bil tudi sam deležen njegovih obljub.

Psalm 116

Odpev: »Pojdite po vsem svetu oznanjat evangelij.«

Ps 116,1-2

Hvalite Gospoda, vsi narodi,
slavite ga, vsa ljudstva.
Močna je do nas njegova ljubezen,
Gospodova zvestoba traja vekomaj.
Odpev

Evangelij

Iz 61,1

Aleluja

Aleluja. Duh Gospoda Boga je nad menoj, poslal me je, da oznanim blagovest ubogim. Aleluja.

Po vsem svetu oznanjujte evangelij

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 16,15-20)

Tisti čas se je Jezus prikazal enajsterim in jim rekel: »Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan, kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen. Tiste, ki bodo verovali, pa bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo izganjali hude duhove, govorili nove jezike, kače dvigali s tal, in če kaj strupenega izpijejo, jim ne bo škodovalo; na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.«

Gospod Jezus je bil vzet v nebo, potem ko je z njimi govoril, in je sédel na Božjo desnico. Oni pa so šli in učili povsod; Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval z znamenji, ki so jih spremljala.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Frančišek Ksaverij

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Čas je odločilen. Prerok vabi na goro, na kraj Božje bližine. Tam je Mojzes dobil zapovedi, Jezus je razodel blagre in se spremenil. Z gore se je vrnil k Očetu. Moj poklic kristjana je v notranji odprtosti za sprejemanje Božjih načrtov, da hodim po njegovih potih. Gospod, osvobodi me ozkosti doline, da bom šel na goro in zaživel po tvoji volji.

Evangelij

Stotnik prosi Jezusa, da bi ozdravil bolnega služabnika. Jezus je pripravljen iti k njemu, vendar se stotnik zanese na učinkovitost njegove besede. Tudi meni Jezus prinaša besedo, ki ozdravlja. Okrepil bom vero v moč njegove besede. Gospod, hvala za tvoje odrešenje. Naj želim ozdraveti in se trudim živeti kot novi človek.

Primož Krečič

Sv. Frančišek Ksaverij (3. december)