Božja beseda za petek, 29. julija 2022


Sv. Marta, Marija in Lazar, obvezni god

Petek 17. tedna med letom (leto II)

»Od kod torej njemu vse to?« (Mt 13,56b)

Berilo

Zbrano ljudstvo krivično obsodi preroka na smrt

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 26,1-9)

V začetku vladanja Josijevega sina Joakima, Judovega kralja, je prišla Jeremiju ta beseda od Gospoda: Tako govori Gospod: »Postavi se v dvor Gospodove hiše! Govôri vsem, ki pridejo iz Judovih mest molit v Gospodovo hišo, vse besede, ki sem ti jih ukazal, da jih govoriš; ne opuščaj nobene besede! Morda prisluhnejo in se spreobrnejo, vsak s svojega hudobnega pota. Tedaj mi bo žal hudega, kar jim mislim storiti zaradi njihovih hudobnih dejanj. Povej jim: Tako govori Gospod: ›Ako me ne boste poslušali, da bi hodili po moji postavi, ki sem vam jo dal, in ne pazili na besede prerokov, mojih služabnikov, ki jih neprenehoma pošiljam k vam, a jih ne poslušate, naredim tej hiši kakor Silu in to mesto dam za kletev vsem narodom na zemlji.‹« Slišali so duhovniki, preroki in vse ljudstvo, kako je Jeremija govoril te besede v Gospodovi hiši. Ko je Jeremija vse do konca izgovoril, kar mu je Gospod ukazal, da pove vsemu ljudstvu, so ga duhovniki, preroki in vse ljudstvo zgrabili in vpili: »Umreti moraš! Zakaj si prerokoval v Gospodovem imenu: ›Kakor Šilu se bo zgodilo tej hiši, in to mesto bo razdejano, da nihče več ne bo tu prebival?‹« In vse ljudstvo v Gospodovi hiši se je zbralo zoper Jeremija.

Psalm 69

Odpev: »Gospod, usliši me v svoji veliki dobroti.«

Ps 69,5.8-10.14

Sovražijo me brez vzroka,
več jih je ko las na moji glavi,
bolj so močni ko moje roke:
mar naj vrnem, česar nisem ugrabil?
Odpev: »Gospod, usliši me v svoji veliki dobroti.«
Zaradi tebe sem prenašal zasramovanje,
sramota je pokrila moje obličje.
Tujec sem postal svojim bratom,
gorečnost za tvojo hišo me razjeda.
Odpev: »Gospod, usliši me v svoji veliki dobroti.«
Jaz pa molim k tebi, Gospod,
ob času milosti, o Bog;
usliši me po svoji veliki dobroti,
po svoji zvesti pomoči!
Odpev: »Gospod, usliši me v svoji veliki dobroti.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod je zvest v svojih besedah in svet v vseh svojih delih. Aleluja.

Za rojake je Jezus samo tesarjev sin

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,54-58)

Tisti čas je prišel Jezus v svoj kraj in je ljudi učil v njih shodnici, da so strmeli in govorili: »Od kod ima ta to modrost in te moči? Ali ni to tesarjev sin? Ali ni njegova mati Marija? In njegovi bratje, ali niso Jakob in Jožef in Simon in Juda? In njegove sestre, ali niso vse pri nas? Od kod ima vendar vse to?« In spotikali so se nad njim. Jezus jim je pa rekel: »Ni brez časti prerok razen v svojem kraju in na svojem domu.« In ni storil tam mnogo čudežev zaradi njih nevere.
Sv. Marta, Marija in Lazar (leto II), obvezni god

Berilo

Hvala žene, ki se boji Gospoda

Berilo iz knjige pregovorov (Prg 31,10-13.19-20.30-31)

Vrlo ženo, kdo jo najde? Njena cena visoko presega bisere. Zaupa ji srce njenega moža in dobička mu ne zmanjka. Ona mu izkazuje dobro in ničesar hudega, vse dni svojega življenja. Skrbi za volno in lan in veselo dela s svojimi rokami. Svoje roke steguje po preslici, njeni prsti prijemljejo vreteno. Svojo dlan odpira ubogemu, in potrebnemu podaja roke. Varljiva je ljubkost in minljiva je lepota; žena, ki se boji Gospoda, ta je hvale vredna. Dajte ji uživati sad njenih rok, in naj jo hvalijo pri vratih njena dela!

Psalm 15

Odpev: »Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?«

Ps 15,2-5

Kdor hodi brez madeža in dela pravično,
misli prav v svojem srcu in ne obrekuje z jezikom,
kdor svojemu bližnjemu nič hudega ne stori.
Odpev: »Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?«
Kdor ne zasramuje svojega soseda;
kdor ničvredneža ne ceni,
časti pa tiste, ki se bojijo Gospoda.
Odpev: »Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?«
Kdor tudi sebi v škodo ne spreminja prisege,
svojega denarja ne posoja oderuško
in zoper nedolžnega ne sprejema podkupnine.
Odpev: »Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?«

Evangelij

Lk 11,28

Aleluja

Aleluja. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo. Aleluja.

Marta sprejme Jezusa, Marija si izbere najboljši del

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,38-42)

Tisti čas je prišel Jezus v Betanijo in neka žena z imenom Marta ga je sprejela. Ta je imela sestro z imenom Marija, ki je sedla h Gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo. Marta pa si je dala veliko opraviti s postrežbo. In pristopila je ter rekla: »Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila samo streči? Reci ji, naj mi pomaga!« Gospod ji je odgovoril: »Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izbrala najboljši del, ki ji ne bo vzet.«

Ali

Marta veruje v Kristusa

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 11,19-27)

Tisti čas je veliko Judov prišlo k Marti in Mariji, da bi ju tolažili zaradi njunega brata. Ko je torej Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti. Marija pa je sedela doma. Marta je rekla Jezusu: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne bil umrl. A tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga poprosiš.« Jezus ji reče: »Tvoj brat bo vstal.« Marta mu odgovori: »Vem, da bo vstal ob vstajenju, poslednji dan.« Jezus ji reče: »Jaz sem vstajenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel, tudi če umrje; in kdor živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ to?« »Da, Gospod,« mu reče, »jaz verujem, da si ti Kristus, Božji Sin, ki mora priti na svet.«

Sv. Marta, Marija in Lazar (29. julij)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Marta

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Jeremija govori pred templjem in vabi ljudstvo k spreobrnjenju, zato morajo sprejeti Božjo besedo in ne zgolj hoditi v tempelj. Če jo bodo poslušali, bodo živeli, če ne, bodo umrli. Toda postavijo se proti njemu, da mora umreti. Poglobil bom premišljevanje Božje besede za spreobrnjenje. Gospod, hvala za vse, ki me usmerjajo k tvoji Besedi, da jo uresničim v življenju.

Evangelij

Jezus govori v domači shodnici in ljudje se čudijo njegovim besedam. Toda ne sprejmejo jih zaradi predsodkov, ker je zanje še vedno le tesarjev sin. Povsem bom zaupal Jezusu in ne bom nasedal različnim predsodkom do njega in njegovega nauka. Gospod, prosim te za dar močne vere, da te bom vselej sprejel kot Mesija in Odrešenika, ki ga je Bog poslal na svet.

Primož Krečič

Misli Benedikta XVI.

V prvih korakih življenja Cerkve odseva dogodek na Martinem in Marijinem domu v Betaniji iz časa Jezusovega javnega delovanja,. Marta je bila zaposlena s strežbo Jezusu in učencem, Marija pa je poslušala Gospodovo besedo. V obeh primerih si nista bila v nasprotju trenutek molitve ter poslušanja Boga in vsakdanja dejavnost, izvajanje dejavne ljubezni. Jezusov opomin: »Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izvolila boljši del, ki ji ne bo vzet (Lk ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.