Božja beseda za soboto, 29. julija 2017


Sv. Marta, Marija in Lazar, obvezni god

Sobota 16. tedna med letom (leto I)

»›Nikakor,‹ je dejal, ›da morda med pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo vred tudi pšenice« (Mt 13,29)

Berilo

To je kri zaveze, ki jo je Bog sklenil z vami

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 24,3-8)

Tiste dni je Mojzes prišel in povedal ljudstvu vse Gospodove besede in odloke. In vse ljudstvo je odgovorilo z enim glasom; rekli so: »Vse besede, ki jih je govóril Gospod, bomo izpolnjevali.« Mojzes je zapisal vse Gospodove besede. Potem je zjutraj zgodaj vstal in postavil oltar pod goro in dvanajst spominskih kamnov za dvanajst Izraelovih rodov. Nato je poslal mladeniče izmed Izraelovih sinov, da so darovali žgalne daritve in žrtvovali junce kot mirovne daritve za Gospoda. Mojzes je vzel polovico krvi in jo vlil v kotliček, polovico krvi pa je poškropil po oltarju. Potem je vzel knjigo zaveze in jo prebral ljudstvu. Tedaj so rekli:

»Vse, kar je govóril Gospod, bomo izpolnjevali; pokorni bomo.« In Mojzes je vzel kri in z njo poškropil ljudstvo in rekel: »Glejte, to je kri zaveze, ki jo je Gospod po vseh teh besedah sklenil z vami.«

Psalm 50

Odpev: »Daruj Bogu hvalno daritev.«

Ps 50,1-2.5-6.14-15

Gospod Bog je spregovoril in poklical zemljo
od sončnega vzhoda do zahoda.
S Siona se je Bog zasvetil:
naš Bog prihaja in ne molči.
Odpev: »Daruj Bogu hvalno daritev.«
Ko bi bil lačen, bi ne pravil tebi:
moj je namreč svet in kar ga napolnjuje.
Mar jem meso volov
ali pijem kri kozlov?
Odpev: »Daruj Bogu hvalno daritev.«
Daruj Bogu hvalno daritev
in spolnjuj Najvišjemu svoje zaobljube!
Kliči me ob dnevu stiske:
rešil te bom in ti me boš častil!
Odpev: »Daruj Bogu hvalno daritev.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod je zvest v svojih besedah in svet v vseh svojih delih. Aleluja.

Dobro in slabo mora rasti skupaj do žetve

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,24-30)

Tisti čas je povedal Jezus množicam drugo priliko takole: »Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je vsejal dobro seme na svoji njivi. Ko so pa ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, prisejal ljuljke med pšenico in odšel. Ko je pa bilje zrastlo in šlo v klasje, se je pokazala tudi ljuljka. In hlapci so pristopili h gospodarju in mu rekli: ›Gospod, ali nisi na svoji njivi vsejal dobrega semena? Od kod je torej ljuljka?‹ Rekel jim je: ›Sovražnik je to storil.‹ Hlapci so mu rekli: ›Ali hočeš, naj jo gremo pobrat?‹ Rekel je: ›Nikar, da pobiraje ljuljko ne porujete z njo morda tudi pšenice. Pustite, naj oboje raste do žetve; in ob času žetve porečem žanjcem: Poberite najprej ljuljko in jo povežite v snope, da se sežge, pšenico pa spravite v mojo žitnico.‹«
Sv. Marta, Marija in Lazar (leto I), obvezni god

Berilo

Hvala žene, ki se boji Gospoda

Berilo iz knjige pregovorov (Prg 31,10-13.19-20.30-31)

Vrlo ženo, kdo jo najde? Njena cena visoko presega bisere. Zaupa ji srce njenega moža in dobička mu ne zmanjka. Ona mu izkazuje dobro in ničesar hudega, vse dni svojega življenja. Skrbi za volno in lan in veselo dela s svojimi rokami. Svoje roke steguje po preslici, njeni prsti prijemljejo vreteno. Svojo dlan odpira ubogemu, in potrebnemu podaja roke. Varljiva je ljubkost in minljiva je lepota; žena, ki se boji Gospoda, ta je hvale vredna. Dajte ji uživati sad njenih rok, in naj jo hvalijo pri vratih njena dela!

Psalm 15

Odpev: »Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?«

Ps 15,2-5

Kdor hodi brez madeža in dela pravično,
misli prav v svojem srcu in ne obrekuje z jezikom,
kdor svojemu bližnjemu nič hudega ne stori.
Odpev: »Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?«
Kdor ne zasramuje svojega soseda;
kdor ničvredneža ne ceni,
časti pa tiste, ki se bojijo Gospoda.
Odpev: »Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?«
Kdor tudi sebi v škodo ne spreminja prisege,
svojega denarja ne posoja oderuško
in zoper nedolžnega ne sprejema podkupnine.
Odpev: »Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?«

Evangelij

Lk 11,28

Aleluja

Aleluja. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo. Aleluja.

Marta sprejme Jezusa, Marija si izbere najboljši del

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,38-42)

Tisti čas je prišel Jezus v Betanijo in neka žena z imenom Marta ga je sprejela. Ta je imela sestro z imenom Marija, ki je sedla h Gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo. Marta pa si je dala veliko opraviti s postrežbo. In pristopila je ter rekla: »Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila samo streči? Reci ji, naj mi pomaga!« Gospod ji je odgovoril: »Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izbrala najboljši del, ki ji ne bo vzet.«

Ali

Marta veruje v Kristusa

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 11,19-27)

Tisti čas je veliko Judov prišlo k Marti in Mariji, da bi ju tolažili zaradi njunega brata. Ko je torej Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti. Marija pa je sedela doma. Marta je rekla Jezusu: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne bil umrl. A tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga poprosiš.« Jezus ji reče: »Tvoj brat bo vstal.« Marta mu odgovori: »Vem, da bo vstal ob vstajenju, poslednji dan.« Jezus ji reče: »Jaz sem vstajenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel, tudi če umrje; in kdor živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ to?« »Da, Gospod,« mu reče, »jaz verujem, da si ti Kristus, Božji Sin, ki mora priti na svet.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Marta

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Izraelci so bili pripravljeni sprejeti zavezo z Bogom in njegove zapovedi. Mojzes je vzel kri in pokropil ljudstvo. Ta zaveza, ki je bila zapečatena s krvjo živali, je predpodoba nove zaveze, ki jo je sklenil Božji Sin s svojo žrtvijo na križu. Gospod, hvala ti, ker si s svojim neskončnim darom okrepil mojo krhko privolitev, da ti morem biti zvest v še tako težkih življenjskih okoliščinah.

Evangelij

Gospodar je vsejal dobro seme, sovražnik pa je vmes posejal plevel. Delavci ga hočejo izruvati in uničiti, toda gospodar jim ne pusti, da ne bi s tem poškodovali še dobrega žita. Bog deluje v svetu ob toliki hudobiji. Jezus me vabi, naj se ne pohujšam in izgubim volje ob ovirah zla, ker ga je on premagal in ne bo nikoli dokončno zmagalo. Gospod, okrepi mi zaupanje v tvojo zmago, da ne bom ruval plevela pred žetvijo.

Primož Krečič

Sv. Marta, Marija in Lazar (29. julij)

Misli Benedikta XVI.

V prvih korakih življenja Cerkve odseva dogodek na Martinem in Marijinem domu v Betaniji iz časa Jezusovega javnega delovanja,. Marta je bila zaposlena s strežbo Jezusu in učencem, Marija pa je poslušala Gospodovo besedo. V obeh primerih si nista bila v nasprotju trenutek molitve ter poslušanja Boga in vsakdanja dejavnost, izvajanje dejavne ljubezni. Jezusov opomin: »Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izvolila boljši del, ki ji ne bo vzet (Lk ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.