Božja beseda za torek, 28. junija 2022


Sv. Irenej, obvezni god

Torek 13. tedna med letom (leto II)

»Pristopili so k njemu, ga zbudili in rekli: 'Gospod, reši nas! Izgubljeni smo!'« (Mt 8,25)

Berilo

Prerok se ne more ustavljati Božji besedi

Berilo iz knjige preroka Amosa (Am 3,1-8;4,11-12)

Poslušajte to besedo, ki jo govori Gospod zoper vas, Izraelovi sinovi, zoper vse ljudstvo, ki sem ga privedel iz Egipta! Samo vas sem izvolil izmed vseh rodov na zemlji; zato bom od vas terjal odgovor za vse vaše krivice!

Ali hodita dva skupaj, če nista istih misli? Ali rjove lev v gozdu, kadar nima plena? Se oglaša mlad lev na ležišču, če ni česa zagrabil? Mar pade ptica v zanko na zemlji, če ji nihče ni nastavil? Ali odskoči past od zemlje, preden se kaj ujame? Ako v mestu zadoni trobenta, mar se ljudstvo ne prestraši? Mar se v mestu pripeti nesreča, ki bi je ne bil pripravil Gospod? Da, Gospod Bog ne stori ničesar, ne da bi razodel svoj sklep svojim služabnikom prerokom. Ko lev rjove, kdo bi se ne bal? Ko Gospod Bog govori, kdo bi ne prerokoval?

Napravil sem razdejanje med vami, kakor ga je storil Bog v Sodomi in Gomori, bili ste kot ogorek, potegnjen iz ognja: in vendar se niste vrnili k meni, govori Gospod. Zato, glej, kaj ti bom storil, o Izrael! Da, to ti bom storil: pripravi se, o Izrael, na srečanje s svojim Bogom!

Psalm 5

Odpev: »Gospod, tvoja pravičnost naj me vodi.«

Ps 5,4-8

Saj ti nisi Bog, ki mu je všeč krivica,
hudobnež se pri tebi ne zadržuje
in brezbožni ne obstanejo pred teboj.
Odpev: »Gospod, tvoja pravičnost naj me vodi.«
Sovražiš vse, ki delajo krivico;
pogubljaš vse, ki lažno govorijo;
zvijačni ljudje se ti studijo, Gospod.
Odpev: »Gospod, tvoja pravičnost naj me vodi.«
Jaz pa po tvoji milosti stopam v tvojo hišo,
padam na kolena v tvojem svetišču,
v strahu pred tabo.
Odpev: »Gospod, tvoja pravičnost naj me vodi.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jaz sem pot, resnica in življenje, govori Gospod, nihče ne pride k Očetu, razen po meni. Aleluja.

Jezus pomiri vihar na morju

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 8,23-27)

Tisti čas je stopil Jezus v čoln in z njim so šli njegovi učenci. In glej, na morju je nastal velik vihar, tako da so čoln zagrinjali valovi, Jezus pa je spal. Pristopili so učenci, ga zbudili in rekli: »Gospod, reši nas, potapljamo se!« In reče jim: »Kaj ste boječi, maloverni?« Tedaj vstane in ukori vetrove in morje, in nastala je velika tišina. Ljudje so se pa začudili in so govorili: »Kdo je ta, da so mu pokorni celo vetrovi in morje?«
Sv. Irenej (leto II), obvezni god

Berilo

Pravi način opravljanja službe v Cerkvi

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Timoteju (2 Tim 2,22-26)

Preljubi, prizadevaj si za pravičnost, vero, ljubezen in mir z onimi, ki Gospoda kličejo s čistim srcem. Nespametnih in nerazsodnih vprašanj pa se izogiblji, ker veš, da rodijo prepire. Gospodov služabnik pa se ne sme prepirati, temveč mora biti krotak do vseh, zmožen poučevanja, potrpežljiv, ki s krotkostjo svari uporne; morda jim Bog le da spokornost, da spoznajo resnico in se streznijo iz mreže hudega duha, ki jih ima ujete, da delajo po njegovi volji.

Psalm 118

Odpev: »Gospod, naúči me svojih zakonov!«

Ps 118,9-10.11-12.13-14

Kako bo mladenič ohranil svojo pot čisto?
Če se bo držal tvojih besed.
Z vsem svojim srcem te iščem;
ne daj, da bi zablodil od tvojih ukazov!
Odpev: »Gospod, naúči me svojih zakonov!«
V svojem srcu hranim tvoj izrek,
da ne grešim zoper tebe.
Slavljen si, Gospod;
nauči me svojih zakonov!
Odpev: »Gospod, naúči me svojih zakonov!«
S svojimi usti oznanjam
vse tvoje odloke.
življenja po tvojih odredbah se veselim
kot največjega bogastva.
Odpev: »Gospod, naúči me svojih zakonov!«

Evangelij

Jn 15,4a.5b

Aleluja

Aleluja. Ostaníte v meni in jaz v vas, govorí Gospod. Kdor ostane v meni, rodi obilo sadu. Aleluja.

Svetniki so tam, kjer je Kristus

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 17,20-26)

Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil: »Sveti Oče, ne prosim samo za té, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame: da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal. In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva midva eno: jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta. Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal in ti so spoznali, da si me ti poslal. In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Irenej

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Prerok gleda veličino Božje izvolitve Izraelskega naroda in zablodo moralne pokvarjenosti, v katero je padel. Noben narod ni dobil toliko milosti in razodetja kakor prav oni. Pogosto se ne zavedam Božjih darov, ki sem jih deležen, kakor da so samoumevni, in jih premalo izkoristim. Gospod, ne odtegni mi pomoči. Daj, da bom hvaležen in odgovoren za vse, kar mi daješ.

Evangelij

Jezus in učenci so v čolnu, ko se razdivja nevihta in jih nevarno premetava. Učenci ga prosijo, naj posreduje za rešitev, on pa jim očita premajhno vero in zapreti morju, da se umiri. Marsi­kdaj premalo zaupam Gospodu, zato bom poglobil zaupanje, da me more rešiti v vsaki okoliščini. Gospod, poživi mojo šibko vero, da bom pregnal strah in se ti vedno izročal ter ti zaupal.

Primož Krečič

Sv. Irenej (28. junij)