Božja beseda za torek, 27. septembra 2022


Sv. Vincencij Pavelski, obvezni god

Torek 26. tedna med letom (leto II)

»Gospod, ali hočeš, da rečeva, naj pade ogenj z neba in jih pokonča?« (Lk 9,54-56).

Berilo

Nesrečneževa notranja stiska

Berilo iz Jobove knjige (Job 3,1-3.11-17.20-23)

Potem je Job odprl svoja usta in preklel svoj dan. Spregovoril je in rekel: »Naj zgine dan, ob katerem sem se rodil, in noč, ko se je reklo: deček je bil spočet. Zakaj nisem v materinem telesu umrl, ali izdihnil, ko sem prišel iz telesa? Zakaj so me sprejela kolena, zakaj prsi, da sem sesal?

Kajti zdaj bi pokojno ležal, spal bi in tako imel mir s kralji in svetovalci zemlje, ki si gradijo groblje; ali s knezi, ki imajo zlatá, ki svoje hiše polnijo s srebrom; ali bi ne bival, kakor zagreben splavljenec, kakor otročiči, ki niso videli svetlobe. Ondi brezbožni nehajo besneti, ondi počivajo onemogli.

Zakaj se daje luč nesrečnemu in življenje v duši zagrenjenim, ki hrepenijo po smrti, pa ne pride, jo iščejo bolj ko zaklade, vriskajo od veselja, se radujejo, ko najdejo grob, možu čigar steza je zastrta in ki ga je Bog obkrožil z ograjo?«

Psalm 88

Odpev: »Naj pride k tebi moja molitev.«

Ps 88,2-3.4-5.6.7-8

Gospod, moj Bog, podnevi te kličem,
ponoči tožim pred seboj.
Naj pride k tebi moja molitev,
nagni svoje uho k mojim klicem!
Odpev: »Naj pride k tebi moja molitev.«
Moja duša je nasičena z zlom,
moje življenje se bliža smrti.
Štejejo me med pogrezajoče se v jamo,
postal sem kakor človek brez moči.
Odpev: »Naj pride k tebi moja molitev.«
Med mrtvimi je moje ležišče,
sem kakor pobiti, ki ležijo v grobu,
katerih se več ne spominjaš
in so ločeni od tvoje skrbi.
Odpev: »Naj pride k tebi moja molitev.«
Vrgel si me v globoko jamo,
v temo in brezno smrti.
Trdo leži na meni tvoj gnev,
z vsemi svojimi valovi me stiskaš.
Odpev: »Naj pride k tebi moja molitev.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Oče nas je radovoljno rodil z besedo resnice, da bi bili nekakšna prvina njegovih stvari. Aleluja.

Jezus gre v Jeruzalem v smrt

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,51-56)

Ko so se dopolnjevali dnevi, da bi bil Jezus vzet v nebo, se je tudi sam namenil iti v Jeruzalem. Poslal je pred seboj glasnike; ti so šli in stopili v samarijsko vas, da bi mu pripravili prenočišče. Pa ga niso sprejeli, ker je bil namenjen v Jeruzalem. Ko sta to videla učenca Jakob in Janez, sta rekla: »Gospod, ali hočeš, da rečeva, naj pride ogenj z neba in jih pokonča?« Toda obrnil se je in ju posvaril. In odšli so v drugo vas.
Sv. Vincencij Pavelski (leto II), obvezni god

Berilo

Bog je izbral nespametne in slabotne

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 1,26-31)

Glejte, bratje, kakšni ste poklicani! Ni vas veliko modrih po mesu, ni vas veliko mogočnih, ni vas veliko plemenitih po rodu. Nasprotno, Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta nespametno, da bi osramótil modre. Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta slabotno, da bi osramótil tisto, karje močno. Bog si je izbral tisto, karje na svetu neplemenito po rodu in zaničevano, tisto, kar ne biva, da bi izničil to, kar biva, da se pred Bogom ne bi ponašal noben človek. Iz njega pa ste vi v Kristusu Jezusu, ki je za nas postal modrost od Boga, pravičnost, posvečenje in odrešenje, da bi se – kakor je pisano – tisti, ki se ponaša, ponašal v Gospodu.

Psalm 111

Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«

Ps 111,1-9

Aleluja.
Slavil bom Gospoda z vsem srcem
v zboru pravičnih in v srenji.
Velika so Gospodova dela,
preiskovanja vredna za vse, ki jih ljubijo.
Njegovo delo je polno veličastva in sijaja,
njegova pravičnost ostane na veke.
Obrnil je spomin na svoje čudeže,
Gospod je usmiljen in milostljiv;
jed daje njim, ki se ga bojé;
vekomaj se spominja svoje zaveze.
Svojemu ljudstvu je pokazal moč svojih del,
ko jim je dal posest narodov.
Dela njegovih rok so zvestoba in pravičnost,
trdne so vse njegove zapovedi,
postavljene za vek in veke,
izpolnjene zvesto in pravično.
Poslal je rešitev svojemu ljudstvu,
potrdil je svojo zavezo za vekomaj;
sveto in častitljivo je njegovo ime.

Evangelij

Mt 5,7

Aleluja

Aleluja. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Aleluja.

Kar ste storili mojim bratom, ste storili meni

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,31-46)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico.

Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹ Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ Kralj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni.‹

Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ›Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom! Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‹ Tedaj bodo tudi ti odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?‹ Tedaj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Česar niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili.‹ Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Vincencij Pavelski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Čemu trpljenje? Job prekolne dan, ko se je rodil, saj bi bilo bolje, da bi sploh ne prišel na svet. Čemu naj vztraja, ko trpljenju ni videti konca? Jobova izkušnja se pojavi v vsakem srcu. Kako nanjo odgovoriti? Bogu bom ostal zvest tudi v trpljenju in ga spreminjal v dar za druge. Gospod, hvala, ker morem v luči križa sprejeti tudi najbolj temne in nerazumljive trenutke.

Evangelij

Jezusa najprej zavrnejo domačini, potem pa še v Samariji, ker gre v Jeruzalem. Jakob in Janez se želita maščevati nad njimi, vendar jima ne pusti. Posnemal bom Jezusa, ki ne prihaja do nikogar z nasiljem. Gospod, včasih se izognem odločitvam, ki zahtevajo odpoved. Rad bi na silo rešil stvari. Daj mi moči, da bom potrpežljiv in ne bom padel v to skušnjavo.

Primož Krečič

Sv. Vincencij Pavelski (27. september)

Misli Benedikta XVI.

Sv. Vincencij se je Franciji 17. stoletja z roko dotaknil velikega kontrasta med bogatimi in revnimi. Kot duhovnik je obiskoval tako aristokratska kot podeželska okolja ter prav tako najrevnejše pariške predele. Vincencij Pavelski, ki ga je gnala ljubezen do Kristusa, je znal organizirati redno pomoč osebam, ki so živele na družbenem obrobju, ter zato začel s skupino žena, ki so svoj čas in sredstva namenjale najšibkejšim. ...

Sv. Vincencij je govoril: »Bog ljubi uboge in posledično ljubi tiste, ki ljubijo uboge. ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.