Božja beseda za nedeljo, 27. avgusta 2023

21. nedelja med letom (leto A)

»Dejal jim je: 'Kaj pa vi pravite, kdo sem?'« (Mt 16,15)

1. berilo

Bog izroča ključ Davidove hiše

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 22,19-23)

To je govóril Gospod upravniku dvora Sóbnu: »Vrgel te bom iz tvoje službe in te pahnil s tvojega mesta. Tisti dan bom poklical svojega služabnika Eljakíma, Hilkijájevega sina. Oblekel ga bom v tvoja oblačila in ga opasal s tvojim pasom. Izročil mu bom tvojo oblast in bo oče jeruzalemskim prebivalcem in Judovi hiši. Na njegove rame bom dal ključ Davidove hiše: ko bo odprl, ne bo nihče zaprl, ko bo zaprl, ne bo nihče odprl. Zabil ga bom kot klin na trdno mesto, prestol slave bo za hišo svojega očeta.«

Psalm 138

Odpev: »Gospod, tvoja dobrota traja na veke.«

Ps 138,1-3.6.8

Zahvaljujem se ti z vsem svojim srcem,
vpričo angelov ti prepevam.
Padam na kolena v tvojem svetem templju
in se zahvaljujem tvojemu imenu.
Odpev: »Gospod, tvoja dobrota traja na veke.«
Zaradi tvoje dobrote in tvoje zvestobe te hvalim,
nadvse si poveličal svoje ime in svojo obljubo.
Na dan, ko sem klical, si me uslišal,
povečal si moč v moji duši.
Odpev: »Gospod, tvoja dobrota traja na veke.«
Gospod, ti si vzvišen, a vidiš nizkega,
ošabnega pa prepoznaš že od daleč.
Gospod, tvoja dobrota traja na veke,
dela svojih rok ne zapústi.
Odpev: »Gospod, tvoja dobrota traja na veke.«

2. berilo

Iz njega, po njem in zanj je vse

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 11,33-36)

O globočina Božjega bogastva in modrosti in spoznanja! Kako nedoumljivi so njegovi sklépi in neizsledljiva njegova pota! Kdo je namreč spoznal Gospodov um? Ali kdo mu je bil za svetovalca? Ali kdo mu je prej kaj dal, da bi mu morali dati povračilo? Kajti iz njega, po njem in zanj je vse: njemu slava na veke! Amen.

Evangelij

Mt 16,18

Aleluja

Aleluja. Ti si Peter, Skala, in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Aleluja.

Jezus obljubi Petru ključe kraljestva

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 16,13-20)

Ko je tisti čas Jezus prišel v pokrajino Cezarêje Filípove, je spraševal svoje učence: »Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?« Rekli so: »Eni, da je Janez Krstnik, drugi, da Elija, spet drugi, da Jeremíja ali eden izmed prerokov.« Dejal jim je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Simon Peter je odgovóril; rekel mu je: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.« Jezus pa mu je dejal: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti povem: Ti si Peter, Skala, in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.« Tedaj je učencem naróčil, naj nikomur ne povedo, da je on Kristus.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Monika

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

21. nedelja med letom - Jože Pavlakovič - Stari trg pri Kolpi
(24.8.2014 ob 10h, dolžina: 10:54)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

21. nedelja med letom
(24.8.2014 ob 10h, dolžina: 5:29)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

21. nedelja med letom
(24.8.2014 ob 9h, dolžina: 10:37)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

21. nedelja med letom - Janez Šilar - Borovnica
(21.8.2011 ob 10h, dolžina: 10:16)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

21. nedelja med letom - Robert Brest - Turnišče
(24.8.2008 ob 10h, dolžina: 13:47)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Komentar cerkvenih očetov

Epifan Latinec pravi: »Jezus sprašuje svoje učence o svoji identiteti in sicer prvič na ozemlju poganov ter na način, da bi pogani po Petru lahko videli to, kar kri in meso še nista odkrila. Ta vidik Jezusovega pridiganja se uresniči v Kornelijevem spreobrnjenju, prvem med pogani, ki je veroval vanj.« Teodor iz Erakleje to bolj teološko razloži: »Preko naziva 'Sin človekov' pokaže, da to On ni samo pojavno, temveč je nespremenljivo človek, ne da bi prenehal biti pravi Bog.«  …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Misli o Petrovi izpovedi vere in petrinski službi so iz govora novo izvoljenega papeža Benedikta XVI. ob sklepu konklava v sikstinski kapeli 20. aprila 2005.

»V teh urah sem znova premišljeval o tistem, kar se je zgodilo pred dva tisoč leti v Cezareji Filipovi. Zdi se mi da slišim Petrove besede: 'Ti si Kristus, Sin živega Boga' in slovesno Gospodovo zatrditev: 'Ti si Peter skala in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev... Tebi bom dal ključe nebeškega kraljestva' (Mt 16, ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.