Božja beseda za sredo, 27. julija 2022


Sv. Gorazd in Kliment, obvezni god

Sreda 17. tedna med letom (leto II)

»Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere.« (Mt 13,45-46)

Berilo

Prerok obupuje, Bog pa ga spodbuja k zaupanju

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 15,10.16-21)

Gorje mi, moja mati, da si me rodila, moža, ki je v sporu in prepiru z vso deželo. Nisem posojal in posojali mi niso, vendar me vse preklinja! Kadar so prišle tvoje besede, sem jih požiral; tvoja beseda mi je bila v radost in veselje srca, kajti imenujem se po tvojem imenu, Gospod, Bog vesolja. Ne sedim v krogu tistih, ki se posmehujejo, da bi se radoval; od tvoje roke prisiljen sedim samoten, kajti napolnil si me s srdom. Zakaj traja večno moja bolečina in je moja rana brezupno neozdravljiva? Postal si mi kakor varljiv potok, ki pogosto presiha.

Zato tako govori Gospod: »Če se mi ukloniš, ti vrnem tvojo službo pri meni; in če hočeš navajati le plemenite misli, nič napačnega, smeš biti spet moj glasnik. Oni se morajo obrniti k tebi, ti pa se ne smeš obrniti k njim. Tedaj naredim iz tebe bronast, trden zid zoper to ljudstvo. Bojevali se bodo zoper tebe, pa te ne bodo premagali, kajti jaz sem s teboj, da ti pomorem in te rešim,« govori Gospod. »Otmem te iz roke hudobnih in osvobodim iz pesti nasilnikov.«

Psalm 59

Odpev: »Bodi mi zavetje ob dnevu stiske.«

Ps 59,2-3.4.10-11.17.18

Bodi mi zavetje ob dnevu stiske.
Reši me mojih sovražnikov, o Bog,
brani me pred njimi, ki so se mi uprli.
Otmi me iz rok hudodelcev,
krvoločnih ljudi me reši!
Odpev: »Bodi mi zavetje ob dnevu stiske.«
Glej, na moje življenje prežijo,
mogočni se zarotujejo zoper mene.
Na meni ni zločina, ne greha,
brez krivde na meni me napadajo.
Odpev: »Bodi mi zavetje ob dnevu stiske.«
Gospod, moja moč, nate bom gledal,
ti, o Bog, si moja obramba.
Moj Bog, moja milosrčnost,
pridi mi na pomoč!
Odpev: »Bodi mi zavetje ob dnevu stiske.«
Pel bom o tvoji moči,
radoval se tvojega usmiljenja,
ker si mi bil zavetje ob dnevu stiske.
Moj Bog, ti si moja obramba!
Odpev: »Bodi mi zavetje ob dnevu stiske.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom in úči me svojih zakonov. Aleluja.

Za Božje kraljestvo bodimo pripravljeni žrtvovati vse

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,44-46)

Tisti čas je rekel Jezus množicam: »Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je človek našel in skril; in od veselja nad njim gre in proda vse, kar ima, ter kupi tisto njivo. Tudi je nebeško kraljestvo podobno trgovcu, ki je iskal lepih biserov. Ko je našel dragocen biser, je šel in prodal vse, kar je imel, in ga je kupil.«
Sv. Gorazd in Kliment (leto II), obvezni god

Berilo

Hvala prvencev krščanske vere

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 44,1-10)


Hvaliti hočem vrle može,
naše očete v njih rodovinah!
Mnogo časti jim je dodelil Najvišji,
njegovo veličastvo od dni davnine.
Bili so vladarji v svojih kraljestvih,
slavni možje v svoji moči,
svetovalci s svojo razumnostjo
in vidci vseh reči s preroškim darom;
voditelji narodov s svojimi sveti
in knezi ljudstva s svojo bistroumnostjo,
modri govorniki v svojih knjigah
in predstojniki v svojih službah;
izumili so pesmi po pravilih,
napisali modre izreke;
možje, bogati in z močjo opremljeni,
ki so v miru živeli v svojih domovih.
Vsi ti so bili v časteh pri svojih sodobnikih
in v njihovih dneh je odmevala njih hvala.
Nekateri izmed njih so zapustili ime,
da se oznanjuje njih hvala.
So pa nekateri, za katerimi ni spomina,
izginili so, kakor da bi jih ne bilo;
postali so, kakor da bi ne bili rojeni,
in tako njih otroci za njimi.
10 Toda naslednji so vrli možje
in njih pravična dela se ne pozabijo.

Psalm 15

Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Ps 15,1-2.5.7-8.11

Psalm, Davidov.

Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru,
kdo bo stanoval na tvoji sveti gori?
Kdor hodi brez madeža in dela pravično
in prav misli v svojem srcu
kdor tudi sebi v škodo prisege ne spreminja,
svojega denarja ne posoja oderuško
in zoper nedolžnega ne sprejema podkupnine.
Kdor tako dela,
ne bo nikoli omahnil.

Evangelij

Mt 5,16

Aleluja

Aleluja. Vaša luč naj sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Aleluja.

Vi ste luč sveta

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,13-16)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se solí? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.«

Sv. Gorazd in Kliment (27. julij)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Gorazd Kliment in drugi mučenci

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Jeremija bojuje hude boje z ljudstvom in se jezi na Boga, čigar pomoč je podobna hudourniku. Ko bi jo najbolj potreboval, je brez vode. Toda Bog se mu pravi čas oglasi in ga naredi za bronast zid, ki ga ni mogoče zlomiti. Ko bo največja tema in bom čutil, da je tudi Bog daleč, bom vanj zaupal. Gospod, hvala, ker si šel tudi ti skozi takšno temo in me odrešil.

Evangelij

Nebeško kraljestvo je podobno dragocenemu biseru in skritemu zakladu, ki ga je treba dobiti. Čim bolj je nekaj pomembno, tem bolj se je treba za to potruditi. Ta zaklad in ta biser je Bog v meni. Odprl se bom njegovi ljubezni in jo iskal z vsemi močmi. Če bo treba, se bom za to odpovedal drugim stvarem. Gospod, daj mi moči, da bom cenil tvojo ljubezen in se veselil tvoje bližine.

Primož Krečič

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. je med katehezo o svetima bratoma pokazal na daljnovidnost njunega delovanja, ki se je izražala v prizadevanjih njunih učencev, Gorazdu, Klimentu, Naumu, Angelarju, Savi ter drugih. ...

Metod in učenci preganjani
Zvest nalogi, ki sta jo sprejela z bratom, se je Metod naslednje leto, to je l. 870, vrnil na Moravsko in v Panonijo (današnjo Madžarsko), kjer se je znova srečal z nasilnim nasprotovanjem frankovskih misijonarjev, ki so ga zaprli v ječo. Ni izgubil poguma. Ko je bil leta 873 izpuščen ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.