Božja beseda za soboto, 27. julija 2019


Sv. Gorazd in Kliment, obvezni god

Sobota 16. tedna med letom (leto I)

»›Nikakor,‹ je dejal, ›da morda med pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo vred tudi pšenice« (Mt 13,29)

Berilo

To je kri zaveze, ki jo je Bog sklenil z vami

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 24,3-8)

Tiste dni je Mojzes prišel in povedal ljudstvu vse Gospodove besede in odloke. In vse ljudstvo je odgovorilo z enim glasom; rekli so: »Vse besede, ki jih je govóril Gospod, bomo izpolnjevali.« Mojzes je zapisal vse Gospodove besede. Potem je zjutraj zgodaj vstal in postavil oltar pod goro in dvanajst spominskih kamnov za dvanajst Izraelovih rodov. Nato je poslal mladeniče izmed Izraelovih sinov, da so darovali žgalne daritve in žrtvovali junce kot mirovne daritve za Gospoda. Mojzes je vzel polovico krvi in jo vlil v kotliček, polovico krvi pa je poškropil po oltarju. Potem je vzel knjigo zaveze in jo prebral ljudstvu. Tedaj so rekli:

»Vse, kar je govóril Gospod, bomo izpolnjevali; pokorni bomo.« In Mojzes je vzel kri in z njo poškropil ljudstvo in rekel: »Glejte, to je kri zaveze, ki jo je Gospod po vseh teh besedah sklenil z vami.«

Psalm 50

Odpev: »Daruj Bogu hvalno daritev.«

Ps 50,1-2.5-6.14-15

Gospod Bog je spregovoril in poklical zemljo
od sončnega vzhoda do zahoda.
S Siona se je Bog zasvetil:
naš Bog prihaja in ne molči.
Odpev: »Daruj Bogu hvalno daritev.«
Ko bi bil lačen, bi ne pravil tebi:
moj je namreč svet in kar ga napolnjuje.
Mar jem meso volov
ali pijem kri kozlov?
Odpev: »Daruj Bogu hvalno daritev.«
Daruj Bogu hvalno daritev
in spolnjuj Najvišjemu svoje zaobljube!
Kliči me ob dnevu stiske:
rešil te bom in ti me boš častil!
Odpev: »Daruj Bogu hvalno daritev.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom in úči me svojih zakonov. Aleluja.

Dobro in slabo mora rasti skupaj do žetve

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,24-30)

Tisti čas je povedal Jezus množicam drugo priliko takole: »Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je vsejal dobro seme na svoji njivi. Ko so pa ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, prisejal ljuljke med pšenico in odšel. Ko je pa bilje zrastlo in šlo v klasje, se je pokazala tudi ljuljka. In hlapci so pristopili h gospodarju in mu rekli: ›Gospod, ali nisi na svoji njivi vsejal dobrega semena? Od kod je torej ljuljka?‹ Rekel jim je: ›Sovražnik je to storil.‹ Hlapci so mu rekli: ›Ali hočeš, naj jo gremo pobrat?‹ Rekel je: ›Nikar, da pobiraje ljuljko ne porujete z njo morda tudi pšenice. Pustite, naj oboje raste do žetve; in ob času žetve porečem žanjcem: Poberite najprej ljuljko in jo povežite v snope, da se sežge, pšenico pa spravite v mojo žitnico.‹«
Sv. Gorazd in Kliment (leto I), obvezni god

Berilo

Hvala prvencev krščanske vere

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 44,1-10)

Hvaliti hočem vrle može, naše očete v njih rodovinah! Veliko časti jim je dodelil Najvišji, njegovo veličastvo od dni davnine. Bili so svetovalci s svojo razumnostjo in vidci vseh reči s preroškim darom; voditelji narodov s svojimi svéti in knezi ljudstva s svojo bistroumnostjo, modri govorniki v svojih knjigah in predstojniki v svojih službah.

Izumili so pesmi po pravilih, napisali modre izreke; možje, bogati in opremljeni z močjo, ki so v miru živeli v svojih domovih. Vsi ti so bili v časteh pri svojih sodobnikih in v njihovih dneh je odmevala njih hvala.

Nekateri izmed njih so zapustili ime, da se oznanja njihova hvala. So pa nekateri, za katerimi ni spomina, izginili so, kakor da bi jih ne bilo; postali so, kakor da bi ne bili rojeni, in tako njih otroci za njimi. Toda naslednji so vrli možje in njih pravična dela se ne pozabijo.

Psalm 15

Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Ps 15,1-2.5.7-8.11

Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam!
Govorim Gospodu: »Ti si moj Gospod,
delež moje dediščine in mojega keliha,
ti vodiš mojo usodo.«
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«
Slavim Gospoda, da mi svetuje,
in celo ponoči me opominja moje srce.
Vedno imam pred seboj Gospoda;
ker je na moji desni, ne omahnem.
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«
Pokazal mi boš pot življenja,
polnost veselja pri sebi,
večne radosti na svoji desnici,
večne radosti na svoji desnici.
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Evangelij

Mt 5,16

Aleluja

Aleluja. Vaša luč naj sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Aleluja.

Vi ste luč sveta

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,13-16)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se solí? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Gorazd Kliment in drugi mučenci

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Izraelci so bili pripravljeni sprejeti zavezo z Bogom in njegove zapovedi. Mojzes je vzel kri in pokropil ljudstvo. Ta zaveza, ki je bila zapečatena s krvjo živali, je predpodoba nove zaveze, ki jo je sklenil Božji Sin s svojo žrtvijo na križu. Gospod, hvala ti, ker si s svojim neskončnim darom okrepil mojo krhko privolitev, da ti morem biti zvest v še tako težkih življenjskih okoliščinah.

Evangelij

Gospodar je vsejal dobro seme, sovražnik pa je vmes posejal plevel. Delavci ga hočejo izruvati in uničiti, toda gospodar jim ne pusti, da ne bi s tem poškodovali še dobrega žita. Bog deluje v svetu ob toliki hudobiji. Jezus me vabi, naj se ne pohujšam in izgubim volje ob ovirah zla, ker ga je on premagal in ne bo nikoli dokončno zmagalo. Gospod, okrepi mi zaupanje v tvojo zmago, da ne bom ruval plevela pred žetvijo.

Primož Krečič

Sv. Gorazd in Kliment (27. julij)

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. je med katehezo o svetima bratoma pokazal na daljnovidnost njunega delovanja, ki se je izražala v prizadevanjih njunih učencev, Gorazdu, Klimentu, Naumu, Angelarju, Savi ter drugih. ...

Metod in učenci preganjani
Zvest nalogi, ki sta jo sprejela z bratom, se je Metod naslednje leto, to je l. 870, vrnil na Moravsko in v Panonijo (današnjo Madžarsko), kjer se je znova srečal z nasilnim nasprotovanjem frankovskih misijonarjev, ki so ga zaprli v ječo. Ni izgubil poguma. Ko je bil leta 873 izpuščen ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.