Božja beseda za ponedeljek, 27. decembra 2021

Sv. Janez Evangelist, praznik

»Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval« (Jn 20,8)

Berilo

Oznanjamo, kar smo videli in slišali

Berilo iz 1. Janezovega pisma (1 Jn 1,1-4)

Preljubi, kar je bilo od začetka, kar smo slišali, kar smo s svojimi očmi videli, kar smo gledali in so naše roke otipale, o Besedi življenja – in Življenje se je razodelo in smo videli in izpričujemo ter vam oznanjamo večno Življenje, ki je bilo pri Očetu in se nam je razodelo – kar smo videli in slišali, oznanjamo tudi vam, da bi bili tudi vi z nami združeni, mi pa smo združeni z Očetom in njegovim Sinom Jezusom Kristusom. In to vam pišemo, da bi bilo naše veselje popolno.

Psalm 97

Odpev: »Veselite se, pravični, v Gospodu.«

Ps 97,1-2.5-6.11-12

Gospod je kralj, zemlja naj se raduje,
veselijo naj se mnogi otoki.
Oblak in tema ga obdajata,
pravica je temelj njegovega prestola.
Odpev: »Veselite se, pravični, v Gospodu.«
Gore se topijo pred Gospodom kakor vosek,
pred gospodarjem vesoljne zemlje.
Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost
in vsa ljudstva vidijo njegovo slavo.
Odpev: »Veselite se, pravični, v Gospodu.«
Luč vzhaja pravičnemu,
veselje tistim, ki so pravega srca.
Veselite se, pravični, v Gospodu,
slavite njegovo sveto ime!
Odpev: »Veselite se, pravični, v Gospodu.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Tebe, Boga, hvalimo, tebe, Gospoda, poveličujemo, tebe hvali apostolov slavni zbor. Aleluja.

Janez je pred Petrom prišel h grobu

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 20,2-8)

Prvi dan tedna je Marija Magdalena tekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je Jezus ljubil, in jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.« Peter in oni drugi učenec sta se odpravila in šla h grobu. Skupaj sta tekla, pa je oni drugi učenec Petra prehitel in prišel prvi h grobu. Sklonil se je in videl povoje na tleh – vendar ni vstopil.

Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in je stopil v grob. Videl je, da so povoji na tleh in da prtič, ki je bil na njegovi glavi, ni ležal med povoji, ampak posebej, zvit na drugem mestu. Tedaj pa je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prišel prvi h grobu, in je videl in veroval.

Sv. Janez Evangelist (27. december)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Janez Evangelist

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. je posvetil tri kateheze enemu od pomembnih članov apostolskega zbora: Janezu, Zebedejevemu sinu in Jakobovemu bratu. Njegovo razpoznavno hebrejsko ime pomeni: »Gospod je podaril milost.«Janez je pripravljal mreže na bregu Tiberijskega morja, ko ga je Jezus poklical skupaj z njegovim bratom (prim. Mt 4,21; Mr 1,19). Janez spada vedno k ožji skupini, ki jo Jezus vzame s seboj pri določenih priložnostih. Janez je skupaj s Petrom in Jakobom, ko gre Jezus v Kafarnaum v Petrovo hišo, da bi ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Janez pravi, da vera temelji na oznanilu o Jezusu kot Besedi življenja. Apostol je sam izkusil, da je on izvir življenja in ga podarja vsem ljudem. Bolj trdno se bom držal evangeljskih prič o Jezusu in odkrival življenje, ki prihaja iz njega. Gospod, hvala za vse, ki so mi pokazali, da si ti izvir življenja in pot k Bogu.

Evangelij

Na veliko noč gre Marija že navsezgodaj h grobu, tudi Peter in Janez na njeno besedo stečeta tja, eden hitreje, drugi počasneje. Janez vidi naprej, ker ljubi, zato tudi prvi opazi Jezusa pri Galilejskem jezeru. Med zgodovino padcev in nemoči se bom trudil odkrivati navzočnost Vstalega. Gospod, poživi mojo pozornost ljubezni, da bom stopal tja, kjer se spreminja svet.

Primož Krečič