Božja beseda za ponedeljek, 25. oktobra 2021

Ponedeljek 30. tedna med letom (leto I)

»Položil je nanjo roke in takoj se je vzravnala in slavila Boga« (Lk 13,13)

Berilo

V Božjem duhu kličemo k Bogu: Oče

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 8,12-17)

Bratje, nismo dolžni mesu, da bi po mesu živeli. Če po mesu živite, boste namreč umrli, če pa z duhom dela mesa mrtvite, boste živeli. Kateri koli se dajo voditi Božjemu Duhu, ti so Božji otroci. Kajti niste prejeli duha suženjstva zopet v strah, ampak ste prejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo: »Aba, Oče!« Sam Duh pričuje z našim duhom, da smo Božji otroci. Ako pa otroci, tudi dediči, dediči Božji, sodediči pa Kristusovi, če le z njim trpimo, da bomo z njim tudi poveličani.

Psalm 68

Odpev: »Naš Bog je Bog, ki rešuje.«

Ps 68,2.4.6-7.20-21

Razkropijo se Božji sovražniki,
kateri ga črtijo, bežijo pred njim.
Pravični se veselijo pred Božjim obličjem
in se naslajajo v radosti.
Odpev: »Naš Bog je Bog, ki rešuje.«
Oče sirotam in varuh vdovam
je Bog v svojem svetem bivališču.
Bog pripravlja dom zapuščenim,
pelje ujetnike v srečo
Odpev: »Naš Bog je Bog, ki rešuje.«
Slavljen bodi Gospod, iz dneva v dan!
Naša bremena nôsi, Bog naše rešitve!
Naš Bog je Bog, ki rešuje,
Gospodov Bog daje rešitev iz smrti.
Odpev: »Naš Bog je Bog, ki rešuje.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Vas sem imenoval prijatelje, govori Gospod, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Aleluja.

Dobra dela pričakuje Bog od nas ob vsakem času

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 13,10-17)

Jezus je učil v neki shodnici v soboto. In glej, bila je tam žena, ki je bila bolna osemnajst let; bila je sključena in se ni prav nič mogla vzravnati. Ko jo je Jezus videl, jo je poklical in rekel: »Žena, rešena si svoje bolezni!« In položil je nanjo roke in takoj se je vzravnala in slavila Boga.

Oglasil se je pa predstojnik shodnice, nejevoljen, da jo je Jezus ozdravil v soboto, in je govoril množici: »Šest dni je, v katerih je treba delati; ob teh torej prihajajte in se dajajte ozdravljati, ne pa sobotni dan.« Gospod pa mu je odgovoril: »Hinavci, ali ne odvezuje vsak izmed vas v soboto svojega vola ali osla od jasli in ga žene napajat? Te Abrahamove hčere, ki jo je satan imel zvezano, čujte, osemnajst let, pa ni bilo treba rešiti te vezi na sobotni dan?« In ko je to govoril, je bilo vse njegove nasprotnike sram, vsa množica pa se je veselila vseh veličastnih del, ki jih je storil.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Krizant in Darija

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel odkriva moč Duha, ki po krstu prežema človeškost, da se odpira v domačnost Božjega sinovstva. Ta prihaja od Kristusa, ki je prvi Očetov Sin. Cerkev je prostor tega življenja. V Svetem Duhu bom odprt za dar Božjega sinovstva, da ne bom nikomur suženj. Gospod, hvala za ta ljubeči odnos.

Evangelij

Jezus uči v sinagogi, pogledi nekaterih prežijo nanj, ali bo v soboto koga ozdravil. Začuti trpljenje bolne žene in jo ozdravi. Ohranil bom pravi pomen zapovedi in se boril proti zunanjemu razkazovanju. Gospod, osvobodi me take prakse, ki postavlja zapoved pred človeka. Daj, da bom v vsem živel moč tvojega odrešenja.

Primož Krečič