Božja beseda za ponedeljek, 24. julija 2023

Ponedeljek 16. tedna med letom (leto I)

»Glejte: več kakor Salomon je tukaj.« (Mt 12,42b)

Berilo

Bog bo Egipčanom na faraonu pokazal svojo moč

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 14,5-18)

Tedaj so egiptovskemu kralju sporočili, da je izraelsko ljudstvo pobegnilo. Tedaj se je spremenilo srce faraona in njegovih služabnikov proti ljudstvu in so rekli: »Kaj smo storili, da smo odpustili Izraela iz svoje službe?« Faraon je napregel svoj voz in vzel svoje ljudstvo s seboj. Vzel je šeststo izbranih voz in vse vozove Egipčanov in bojevnike na vsakem izmed njih. Gospod je zakrknil srce egiptovskega kralja faraona, da je šel za Izraelovimi sinovi; Izraelovi sinovi pa so odšli pod močno roko. Egipčani so se gnali za njimi z vsemi faraonovimi konji, vozovi, konjeniki in vojsko in so jih došli, ko so šotorili ob morju. Ko se je faraon bližal, so se Izraelovi sinovi ozrli in glej, Egipčani so šli za njimi. Silno so se prestrašili in so vpili h Gospodu. Rekli so Mojzesu: »Ali mar ni bilo grobov v Egiptu, da si nas odvedel, da umrjemo v puščavi? Kaj si nam storil, da si nas izpeljal iz Egipta? Ali ti nismo tega že v Egiptu rekli: ›Pusti nas, da služimo Egipčanom!‹ Saj bi bilo bolje za nas, da bi služili Egipčanom, kakor da umrjemo v puščavi.«

Mojzes je odgovoril ljudstvu: »Nikar se ne bojte! Vztrajajte in videli boste rešitev, ki vam jo bo danes naklonil Gospod. Kajti kakor danes vidite Egipčane, jih ne boste nikdar več videli na veke. Gospod se bo za vas bojeval, vi pa bodite mirni!«

Gospod pa je rekel Mojzesu: »Kaj vpiješ k meni? Zapovej Izraelovim sinovom, naj odrinejo! Ti pa povzdigni palico in stegni roko nad morjem ter ga razdeli, da bodo Izraelovi sinovi šli sredi morja po suhem! Jaz pa bom Egipčanom zakrknil srce, da pojdejo za njimi. Potem bom pokazal svojo moč na faraonu in na vsej njegovi vojski, na njegovih vozovih in konjenikih. Egipčani bodo spoznali, da sem jaz Gospod, ko pokažem svojo moč na faraonu, na njegovih vozovih in konjenikih.«

Spev z odpevom

Odpev: »Pojmo Gospodu, ker je prevzvišen.«

2 Mz 15,1-2.3-4.5-6

Pojmo Gospodu, ker je prevzvišen,
konja z vodnikom je pahnil v morje.
Gospod je moja moč in moja pesem:
to je moj Bog, zato ga bom slavil.
Odpev: »Pojmo Gospodu, ker je prevzvišen.«
Gospod je zmagovalec, ime mu je Jahve,
faraonove vozove in njegovo vojsko
je pahnil v morje.
Cvet njegovih borcev je utonil v Rdečem morju.
Odpev: »Pojmo Gospodu, ker je prevzvišen.«
Zagrnili so jih valovi,
šli so v globočino kakor kamen.
Tvoja desnica se je poveličala z močjo,
tvoja desnica, Gospod, je strla sovraga.
Odpev: »Pojmo Gospodu, ker je prevzvišen.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, nagni mi srce k svojim odredbam; podári mi svojo postavo. Aleluja.

Jezus hvali zanimanje poganov za evangelij

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 12,38-42)

Tedaj so Jezusa ogovorili nekateri izmed pismoukov in farizejev in so rekli: »Učenik, radi bi videli znamenje od tebe.« Odvrnil jim je: »Hudobni in prešuštni rod hoče imeti znamenje: a ne bo se mu dalo drugo znamenje kakor znamenje preroka Jona. Kakor je bil namreč Jona v trebuhu velike ribe tri dni in tri noči, tako bo Sin človekov v osrčju zemlje tri dni in tri noči. Ninivljani bodo ob sodbi vstali s tem rodom in ga obsodili; spokorili so se namreč na Jonovo pridigo, in glejte, več ko Jona je tukaj! Kraljica z Juga bo ob sodbi vstala s tem rodom in ga obsodila; prišla je namreč s konca sveta, da bi slišala Salomonovo modrost, in glejte, več ko Salomon je tukaj!«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Kristof

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Izraelci so med morjem in egiptovsko vojsko. Strah jih je, izgubijo voljo in se pritožujejo nad Mojzesom, zakaj jih je izpeljal. Bog mu naroči, naj nadaljuje pot. V težkih okoliščinah se bom zavedal, da je rešitev v tem, da nadaljujem pot in zaupam v Božji načrt. Gospod, hvala, ker mi težave krepijo voljo, prečiščujejo zvestobo in zaupanje v tvojo previdnost.

Evangelij

Pismouki kažejo nevero, ko zahtevajo vedno novih znamenj od Jezusa. On jim da Jonovo znamenje, ki nakazuje, da bo kot Božji Sin stopil v kraljestvo smrti. Trudil se bom živeti z Jezusom, ne da bi zahteval vedno novih znamenj za potrditev svoje vere. Gospod, hvala za vero v tvojo ljubezen, ki si jo razodel v svoji smrti in vstajenju.

Primož Krečič