Božja beseda za petek, 23. septembra 2022


Sv. Pij iz Pietrelcine, obvezni god

Petek 25. tedna med letom (leto II)

»Nato jim je rekel: 'Kaj pa vi pravite, kdo sem?'« (Lk 9,20a)

Berilo

V življenju ima vse svoj čas

Berilo iz Pridigarja (Prd 3,1-11)

Vse ima svoj čas in vsak opravek ima svojo uro pod nebom: Je čas rojstva in čas umiranja; čas, da se sadi in čas, da se vsajeno izruva; čas ubijanja in čas ozdravljanja, čas podiranja in čas zidanja. Je čas jokanja in čas smejanja, čas žalovanja in čas plesanja.[Je čas za metanje kamenja in čas zbiranja kamenja, čas objemanja in čas, ko se zdržiš objemanja.] Je čas pridobivanja in čas izgubljanja, čas zbiranja in čas razmetavanja. Je čas trganja in čas šivanja, čas molčanja in čas govorjenja. Je čas ljubezni in čas sovraštva, čas vojne in čas miru.

Kakšen dobiček ima, kdor dela, od tega, da se trudi? Videl sem opravilo, ki ga je Bog dal ljudem, da se z njim ubadajo. On dela vse lepo ob svojem času; tudi večnost jim je položil v srce, samo da človek ne more do kraja doumeti dela, ki ga je Bog napravil.

Psalm 144

Odpev: »Hvaljen Gospod, moj varuh.«

Ps 144,1-2.3-4

Hvaljen Gospod, moj varuh,
ki uri moje roke za boj in bitko;
moja obramba in moj osvoboditelj,
moj ščit in moje zavetje!
Odpev: »Hvaljen Gospod, moj varuh.«
Gospod, kaj je človek, da skrbiš zanj,
sin človekov, da nanj misliš?
Človek je podoben dihu vetra,
in njegovi dnevi senci, ki preide.
Odpev: »Hvaljen Gospod, moj varuh.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Sprejmite Božjo besedo ne kot človeško besedo, marveč kot Božjo besedo, kar resnično je. Aleluja.

Božji Maziljenec bo moral trpeti

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,18-22)

Ko je bil Jezus nekoč v molitvi na samem, so bili z njim učenci in povprašal jih je: »Kdo, pravijo množice, da sem?« Oni so odgovorili: »Janez Krstnik; drugi: Elija; drugi pa, da je vstal kateri izmed starih prerokov.« Rekel jim je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Spregovoril je Peter in rekel: »Božji Maziljenec.« On pa jim je strogo prepovedal to komu praviti in je povedal: »Sin človekov mora veliko trpeti in biti zavržen po starešinah, velikih duhovnikih in pismoukih in biti umorjen in tretji dan vstati.«
Sv. Pij iz Pietrelcine (leto II), obvezni god

Berilo

Kdor se hoče ponašati, naj se ponaša v Gospodu

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 9,22-23)

Tako govori Gospod: Modri naj se ne hvali s svojo modrostjo, močni naj se ne hvali s svojo močjo, bogati naj se ne hvali s svojim bogastvom. Temveč kdor se hoče ponašati, naj se ponaša s tem, da je razumen in pozna mene, da sem jaz Gospod, ki delam dobro, prav in pravično na zemlji. To mi je namreč všeč, govori Gospod.

Ali

Meni je svet križan in jaz svetu

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 6,14-18)

Bratje in sestre, meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, s katerim je meni svet križan in jaz svetu. Kajti v Jezusu Kristusu niti obreza niti neobreza nič ne velja, ampak nova stvar. In kateri koli se bodo po tem pravilu ravnali, mir in usmiljenje nad njimi in nad Božjim Izraelom. V prihodnje mi nihče ne delaj težav; kajti jaz nosim znamenja Gospoda Jezusa Kristusa na svojem telesu.

Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa z vašim duhom, bratje! Amen.

Psalm 15

Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Ps 15,1-2.5.7-8.11

Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam!
Govorim Gospodu: »Ti si moj Gospod,
delež moje dediščine in mojega keliha,
ti vodiš mojo usodo.«
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«
Slavim Gospoda, da mi svetuje,
in celo ponoči me opominja moje srce.
Vedno imam pred seboj Gospoda;
ker je na moji desni, ne omahnem.
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«
Pokazal mi boš pot življenja,
polnost veselja pri sebi,
večne radosti na svoji desnici,
večne radosti na svoji desnici.
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Evangelij

Prim. Mt 11,25

Aleluja

Aleluja. Slávljen si, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. Aleluja.

Mali umevajo Božje razodetje

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 11,25-30)

Tisti čas je Jezus spregovóril in rekel: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa malim. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina, razen Očeta, in nihče ne pozna Očeta, razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti.

Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
sv. pater Pij

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

V skrivnosti časa ima vsaka stvar svoj pravi trenutek. Sledijo si prijetni in neprijetni dogodki. V enih se človek veseli in poglablja svoj mir, v drugih ga prevevata žalost in bolečina. Tako kot mnogi kristjani se bom z vsemi močmi trudil živeti svojo sedanjost pred Bogom. Gospod, nauči me, da si mi dal vse te trenutke, da bi v njih dozoreval za polno življenje v večnosti.

Evangelij

Za ljudi je bil Jezus prerok, za Petra pa Božji Maziljenec. Jezus ne pusti, da bi to javno razglašali, Petru pa pove, da bo moral hoditi pot trpečega Božjega služabnika. Skupaj s Petrom se bom učil sprejemati Jezusovo odločitev, da postane žrtveni dar za osvoboditev človeštva od zla. Gospod, ne dopusti, da bi si po svoji meri gradil drugačno podobo o tebi. Bodi moj križani Odrešenik.

Primož Krečič

Sv. Pij iz Pietrelcine (23. september)