Božja beseda za torek, 23. februarja 2021


Sv. Polikarp, obvezni god

Torek 1. postnega tedna

»Če namreč odpustite ljudem njih pogreške, bo tudi vaš nabeški Oče vam odpustil« (Mt 6,14).

Berilo

Božja beseda je učinkovita

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 55,10-11)

To govori Gospod: Kakor pride dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja, dokler zemlje ne napoji, oplodi in stori, da zabrsti, da sejalcu da seme in kruha uživalcu, tako je z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust: ne povrne se k meni brez uspeha, dokler ne opravi, kar sem hotel, in izpolni, za kar sem jo poslal.

Psalm 34

Odpev: »Gospod me je rešil iz moje stiske.«

Ps 34,4-5.6-7.16-17.18-19

Poveličujte z menoj Gospoda
in skupno slavimo njegovo ime!
Iskal sem Gospoda in me je uslišal
ter me otel vseh mojih strahov.
Odpev: »Gospod me je rešil iz moje stiske.«
Glejte nanj, da se razveselite
in da ne zardijo vaši obrazi!
Glej, ubožec je klical in Gospod je slišal,
iz njegove stiske ga je rešil.
Odpev: »Gospod me je rešil iz moje stiske.«
Gospodove oči pazijo na pravične
in njegova ušesa na njihove klice.
Gospodov obraz je proti njim, ki delajo hudo,
da zbriše z zemlje njihov spomin.
Odpev: »Gospod me je rešil iz moje stiske.«
Ko pravični kličejo, jih Gospod uslišuje
in jih rešuje iz vseh njihovih stisk.
Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca,
in v duhu skrušenim pomaga.
Odpev: »Gospod me je rešil iz moje stiske.«

Evangelij

Vrstica pred evangelijem

Upam v Gospoda, upam v njegovo besedo, pri njem je obilno rešenje.

Jezus uči moliti

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 6,7-15)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Pri molitvi ne blebetajte kakor pogani; mislijo namreč, da bodo uslišani zaradi svojih mnogih besed. Ne postanite jim podobni, vaš Oče namreč ve, kaj potrebujete, preden ga prosite. Takole torej molíte: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime; pridi tvoje kraljestvo; zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh; in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom; in ne vpelji nas v skušnjavo; temveč reši nas hudega.

Če namreč odpustite ljudem njih pogreške, bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil. Če pa ne odpustite ljudem, tudi vaš Oče vam ne bo odpustil vaših grehov.«
Sv. Polikarp, obvezni god

Berilo

Poznam tvojo stisko in tvoje uboštvo

Berilo iz knjige Razodetja (Raz 2,8-11)

Angelu cerkve v Smirni piši: »To govori Prvi in Poslednji, ki je bil umrl in je oživel: Poznam tvojo stisko in tvoje uboštvo – si pa bogat – in da te sramotijo tisti, ki pravijo, da so Judje, pa niso, marveč so shodnica satanova. 10 Nič se ne boj tega, kar boš trpel. Glej, hudič bo nekatere izmed vas vrgel v ječo, da boste preskušeni in imeli boste stisko deset dni. Bodi zvest do smrti in dal ti bom venec življenja. 11 Kdor ima ušesa, naj sliši, kaj govori Duh cerkvam: Kdor zmaga, mu druga smrt ne bo škodovala.«

Psalm 124

Odpev: »Naša duša je bila rešena kakor ptica iz zanke.«

Ps 124,2-5.7.8

da ni bil Gospod z nami,
ko so ljudje vstali zoper nas,
tedaj bi nas žive požrli,
ko se je vnela njih besnost proti nam;
tedaj bi nas voda preplavila,
hudournik bi šel čez nas,
tedaj bi čez naš šle vzburkane vode.
Naša duša se je rešila kakor ptica
iz ptičarjev zanke;
zanka se je pretrgala
in mi smo bili osvobojeni.
Naša pomoč je v imenu Gospodovem,
ki je ustvaril nebo in zemljo.

Evangelij

Jak 1,12

Vrstica pred evangelijem

Blagor človeku, ki stanovitno prenaša preizkušnjo, kajti prejel bo venec življenja, ki ga je Bog obljubil tistim, ki ga ljubijo.

Seme mora umreti, da obrodi sad

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 12,24-26)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Resnično, resnično, povem vam: Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu. Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgubil, kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje. Če kdo meni služi, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počastil Oče.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Polikarp

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ljudstvo je v izgnanstvu in ne vidi več rešitve. Sprašuje se, zakaj Bog dopušča to kazen. Prerok Izaija spregovori o moči Božje besede s priliko o dežju, ki namoči zemljo in se ne vrne brezplodno. Bolj bom zaupal v učinkovitost Božje besede, da se bodo vedno spolnile njene obljube. Gospod, hvala, da si ti prva Beseda za moje življenje. Ne dopusti, da bi v preizkušnjah in čakanju podvomil v tvojo moč.


Evangelij

Jezus svari učence, da ne bi hinavsko razkazovali svoje vere in se kazali, kako so pobožni. Pomembna je le notranja drža zaupanja Očetu. Molitev ne potrebuje mnogih besed, saj Oče ve, kaj kdo potrebuje. V postu bom poglobil zaupanje Očetu, da bo molitev bolj iskrena in ponižna. Gospod, ti me imaš rad. Naj ti v vsem zaupam, ker veš, kaj je zame najboljše.

Primož Krečič

Sv. Polikarp (23. februar)