Božja beseda za sredo, 23. novembra 2022

Teden Karitas (od nedelje Kristusa Kralja do prve adventne nedelje)

Sreda 34. tedna med letom (leto II)

»Jaz vam bom namreč dal usta in modrost, kateri vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli ugovarjati.« (Lk 21,15)

Berilo

Hvalnica zveličanih

Berilo iz knjige Razodetja (Raz 15,1-4)

Jaz, Janez, sem videl drugo znamenje na nebu, veliko in čudovito: sedem angelov, ki so imeli sedem poslednjih šib; kajti v njih se je dopolnil Božji srd. In videl sem kakor stekleno morje, namešano z ognjem, in zmagovalce nad zverjo in nad njeno podobo in nad številom njenega imena, stoječe ob steklenem morju in z Božjimi harfami v rokah. In peli so pesem Mojzesa, Božjega služabnika, in Jagnjetovo pesem:

»Velika in čudovita so tvoja dela, Gospod, vsemogočni Bog; pravična in resnična so tvoja pota, Kralj vekov. Kdo bi se ne bal, Gospod, in ne slavil tvojega imena? Zakaj ti sam si svet; vsi narodi bodo prišli ter padli pred teboj na kolena, ker so se razodele tvoje sodbe.«

Psalm 98

Odpev: »Velika so Gospodova dela.«

Ps 98,1.2-3.7-8.9

Pojte Gospodu novo pesem,
ker je storil čudovita dela!
Zmago mu je pridobila njegova desnica,
njegova sveta rama.
Odpev: »Velika so Gospodova dela.«
Gospod je naznanil svojo zmago,
vpričo narodov je razodel svojo pravičnost.
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe
v blagor Izraelove hiše.
Odpev: »Velika so Gospodova dela.«
Buči naj morje in kar ga napolnjuje,
vesoljni svet in njegovi prebivalci!
Reke naj ploskajo,
tudi gore naj se radujejo.
Odpev: »Velika so Gospodova dela.«
Pred Gospodom, ker pride,
ker pride vladat zemljo.
Vladal bo svet v pravičnosti
in ljudstva po pravici.
Odpev: »Velika so Gospodova dela.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Čujte in molite v vsakem času, da boste vredni stopiti pred Sina človekovega. Aleluja.

Jezus napove preganjanje učencev in Božje varstvo nad njimi

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 21,12-19)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Po vas bodo stegnili roke in vas preganjali, izdajali v shodnice in ječe ter vlačili pred kralje in poglavarje zaradi mojega imena. Zgodilo pa se vam bo to v pričevanje. Vtisnite si torej v srce, da ne boste naprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. Jaz vam bom dal zgovornost in modrost, ki ji ne bodo mogli nasprotovati ali ji ugovarjati vsi vaši nasprotniki.

Izdajali vas bodo celo starši in bratje in sorodniki in prijatelji, in nekatere izmed vas bodo izročili v smrt; vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, a še las z glave se vam ne bo izgubil. S svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Klemen Rimski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Vse je povezano z izhodom, s prvim in drugim. Jezus vodi v Očetovo kraljestvo čez stekleno morje, ki je podoba sveta, potopljenega v greh. Kljub šibam angelov je ta prehod osvoboditev, ki jo spremlja nova hvalnica. Človek se zasedi in pozabi na moč Boga. Ob njej se bom trudil živeti nenehni izhod v svobodo. Gospod, naj me ne bo strah pred tvojo zmago nad zlom. Naj te vedno hvalim in priznavam tvojo svetost.

Evangelij

Jezus napoveduje nasprotovanje, ki bo prišlo od voditeljev in celo od domačih. Razlog za to bo vera vanj. Zavračanje pa bo prilika za pričevanje in novo potrditev vere. Tudi mene vabi k pričevanju za evangelij in mi obljublja pomoč, ko se bom moral braniti. Gospod, okrepi me s svojim Duhom, da bom ostal zvest v preizkušnji in pogumno pričeval zate, kjer bo treba.

Primož Krečič