Božja beseda za soboto, 23. oktobra 2021

Sobota 29. tedna med letom (leto I)

»'Gospod, pústi jo še letos, da jo okopljem in pognojim. Morda bo naposled obrodila sad.'« (Lk 13,8-9)

Berilo

Duh vstalega Kristusa je v nas

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 8,1-11)

Bratje, zdaj ni nobene obsodbe za tiste, ki so v Jezusu Kristusu: postava Duha, ki oživlja v Jezusu Kristusu, me je oprostila postave greha in smrti. Kar je bilo namreč postavi nemogoče, ker je bila zaradi mesa slabotna, je storil Bog: poslal je svojega Sina v podobi grešnega mesa in zaradi greha in je obsodil greh na mesu, da bi se to, kar zahteva postava, spolnilo v nas, kateri ne živimo po mesu, ampak po duhu.

Tisti, ki živijo po mesu, namreč mislijo na to, kar je mesenega, kateri pa po duhu, na to, kar je duhovnega. Meseno mišljenje je namreč smrt, duhovno mišljenje pa je življenje in mir. Meseno mišljenje je namreč sovraštvo nasproti Bogu, ker se ne pokorava Božji postavi, saj se niti ne more. Kdor živi po mesu, se Bogu ne more priljubiti.

Vi pa ne živite po mesu, temveč po duhu, če v vas prebiva Božji Duh. Ako kdo nima Kristusovega Duha, ta ni njegov. Ako je pa Kristus v vas, je sicer telo izročeno smrti zaradi greha, duh pa živi zaradi opravičenja. In če v vas prebiva Božji Duh, ki je Jezusa obudil od mrtvih, bo on, ki je Jezusa Kristusa obudil od mrtvih, tudi vaša umrljiva telesa oživil po svojem Duhu, ki v vas prebiva.

Psalm 24

Odpev: »To je rod tistih, ki iščejo Boga.«

Ps 24,1-2.3-4.5-6

Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje,
zemeljski krog in njegovi prebivalci.
Zakaj on ji je na morjih postavil temelje,
utŕdil jo je na veletókih.
Odpev: »To je rod tistih, ki iščejo Boga.«
Kdo se bo povzpel na Gospodovo goro,
kdo bo stal na njegovem svetem kraju?
Tisti, ki je nedolžnih rok in čist v srcu,
ki ne prisega po krivem.
Odpev: »To je rod tistih, ki iščejo Boga.«
Ta bo prejel blagoslov od Gospoda,
pravičnost od Boga, svojega rešitelja.
To je rod tistih, ki te iščejo,
ki hočejo najti tvoje obličje, Bog Jakobov.
Odpev: »To je rod tistih, ki iščejo Boga.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jaz sem pot, resnica in življenje, govori Gospod, nihče ne pride k Očetu, razen po meni. Aleluja.

Pokora prehiteva Božjo kazen

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 13,1-9)

Ta čas je bilo nekaj navzočih, ki so Jezusu poročali o Galilejcih, katerih kri je bil Pilat pomešal z njih daritvami. Odgovoril jim je: »Ali mislite, da so bili ti Galilejci zato, ker jih je to trpljenje zadelo, večji grešniki ko vsi drugi Galilejci? Ne, vam pravim; toda če se ne spokorite, boste vsi enako pokončani.

Ali onih osemnajst, ki je nanje padel stolp pri Síloi in jih pobil, ali mislite, da so bili ti bolj krivi kot vsi ljudje, kateri prebivajo v Jeruzalemu? Ne, vam pravim, toda če se ne spokorite, boste vsi prav tako pokončani.«

Povedal je pa tole priliko: »Nekdo je imel v svojem vinogradu vsajeno smokvino drevo in je prišel iskat sadu na njem, pa ga ni našel. Rekel je vinogradniku: ›Glej, tri leta je, kar hodim iskat sadu na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo torej, čemu še zemljo izrablja?‹ Ta mu je odgovoril: ›Gospod, pusti jo še to leto, da jo okopljem in ji pognojim, če potlej obrodi sad; če pa ne, jo boš posekal.‹

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Ignacij Carigrajski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ljudje so sužnji svoje sebičnosti, ki jih tlači v nove grehe in smrt. Toda pri krstu so osvobojeni in okrepljeni s Svetim Duhom, da morejo poslušati in uresničiti Božjo voljo. Trudil se bom živeti po pobudi Duha, da bodo z njim prežete moje misli in dejanja. Gospod, hvala za novo življenje v Svetem Duhu. Naj v moji notranjosti odsevata mir in lepota velikonočne zmage nad vsem slabim.

Evangelij

Smokva nima sadov. Gospodar jo želi posekati, vinogradnik pa se zavzame zanjo, da bi jo še enkrat obdelal. Bog ima čas in daje možnost spreobrnjenja. To ni le sprememba navad, ampak globoka preobrazba srca. Odprl bom vsa področja v sebi, ki so še oddaljena od Gospoda. Gospod, naj ne bo moja vera le v besedah, da bom obrodil sad, ki ga pričakuješ od mene.

Primož Krečič