Božja beseda za soboto, 22. septembra 2018

Sobota 24. tedna med letom (leto II)

»Rekel jim je: 'Vam je dano spoznati skrivnosti Božjega kraljestva, drugim pa je to dano v prilikah.'« (Lk 8, 10a)

Berilo

Skrivnost našega vstajenja presega dogajanje v naravi

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 15,35-37.42-49)

Bratje, poreče kdo: »Kako vstajajo mrtvi? S kakšnim telesom pridejo?« Nespametni, kar ti seješ, ne oživi, če prej ne umrje. In kar seješ: ne seješ telesa, ki bo nastalo, ampak golo zrno, na primer pšenično ali katero drugo. Tako je tudi z vstajenjem mrtvih. Seje se v minljivosti, vstaja v neminljivosti. Seje se v nečasti, vstaja v časti. Seje se v slabosti, vstaja v moči. Seje se duševno telo, vstaja duhovno telo. Če biva duševno telo, biva tudi duhovno. Tako je tudi pisano: »Prvi človek Adam je postal živo bitje,« poslednji Adam pa oživljajoč duh.

Toda ni najprej to, kar je duhovno, ampak kar je čutno, potem kar je duhovno. Prvi človek je iz prsti, zemeljski, drugi človek iz nebes. Kakršen je zemeljski, taki so tudi zemeljski; in kakršen je nebeški, taki so tudi nebeški. In kakor smo nosili podobo zemeljskega, bomo nosili tudi podobo nebeškega.

Psalm 56

Odpev: »Hodil bom pred Gospodom vse življenje.«

Ps 56,10-12.13-14

Dobro vem, da je Bog z menoj:
v Boga, čigar obljubo slavim,
v Boga zaupam, ne bom se bal.
Odpev: »Hodil bom pred Gospodom vse življenje.«
Kaj mi more storiti človek?
Dolgujem ti, o Bog, kar sem obljubil,
opravil ti bom hvalne daritve.
Odpev: »Hodil bom pred Gospodom vse življenje.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kristusova beseda naj v obilju prebiva med vami; zahvaljujte se Bogu in Očetu po Kristusu. Aleluja.

Ohranimo oznanjeno besedo in obrodimo sad

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 8,4-15)

Ker se je zbirala velika množica in so iz mest prihajali k Jezusu, je povedal v priliki: »Sejavec je šel seme sejat. Ko je sejal, ga je nekaj padlo poleg pota in je bilo pohojeno in ptice neba so ga pozobale. Drugo je padlo na skalo; in ko je pognalo, je usahnilo, ker ni imelo vlage. Drugo je padlo v sredo med trnje; in trnje, ki je z njim zrastlo, ga je zadušilo. Drugo je padlo na dobro zemljo in je zrastlo ter obrodilo stoteren sad.« Ko je to govoril, je zaklical: »Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša!«

Njegovi učenci pa so ga vprašali, kaj pomeni ta prilika. Rekel jim je: »Vam je dano razumeti skrivnost Božjega kraljestva, drugim pa v prilikah, da gledajo, pa ne vidijo, poslušajo, pa ne razumejo.

Prilika pa to pomeni: Seme je Božja beseda. Kateri so poleg pota, so tisti, ki poslušajo, nato pa pride hudič in vzame besedo iz njih src, da ne verujejo in se ne rešijo. Kateri so na skali, so tisti, ki z veseljem sprejemajo besedo, kadar jo slišijo, pa nimajo korenine: nekaj časa verujejo, ob času skušnjave pa odpadejo. Seme, ki je padlo med trnje, pa so tisti, ki slišijo, pa gredo in se v skrbeh in bogastvu in nasladnostih življenja zadušijo in ne obrodijo sadu. Ono, ki je v dobri zemlji, pa so tisti, ki besedo slišijo in ohranijo v dobrem in plemenitem srcu ter obrodijo sad v potrpljenju.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Mavricij in tovariši

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Korinčani razmišljajo o vstajenju mrtvih preveč materialistično, premalo pa upoštevajo dejstvo Jezusovega vstajenja. Podoba semena kaže na novost in obenem podobnost novega bivanja. V upanju na doseganje te stvarnosti bom živel duhovno življenje kot prežemanje s Kristusovo poveličano človeškostjo. Gospod, hvala, ker skrbiš za obnovo in uresničenje celega človeka.

Evangelij

Seme, ki pade na cesto, med kamenje in med trnje, je zadušeno. Tisto, ki pade v dobro zemljo, obrodi bogat sad. Življenje Jezusovega učenca mora koreniniti v Božji besedi, čeprav ga želi hudobni duh odvrniti od tega. Boril se bom proti oviram, ki onemogočajo sprejetje Božje besede. Gospod, daj mi pozorno srce, ki bo slišalo tvojo besedo in jo ohranilo, da bo prinesla sadove.

Primož Krečič