Božja beseda za sredo, 22. junija 2022

Sreda 12. tedna med letom (leto II)

»Po njihovih sadovih jih boste torej spoznali« (Mt 7,20).

Berilo

Razodeta beseda nas vabi k zavezi z Bogom

Berilo iz 2. knjige kraljev (2 Kr 22,8-13;23,1-3)

Tedaj je veliki duhovnik Helkija rekel pisarju Safanu: »Knjigo postave sem našel v Gospodovi hiši.« In Helkija je dal knjigo Safanu in ta jo je bral. Potem je pisar Safan šel h kralju in mu sporočil: »Tvoji hlapci so pretopili denar, ki se je našel v templju, in ga izročili delovodjem, ki nadzorujejo v Gospodovi hiši.«

Dalje je pisar Safan sporočil kralju Josiju: »Duhovnik Helkija mi je dal knjigo,« in Safan jo je bral pred kraljem. Ko je kralj slišal besede knjige postave, je pretrgal svoja oblačila. Potem je kralj naročil duhovniku Helkiju, pisarju Safanu in kraljevemu služabniku Asaju: »Pojdite, vprašajte Gospoda zame, za ljudstvo in za vsega Juda o besedah te knjige, ki se je našla! Kajti velika je Gospodova jeza, ki se je vnela zoper nas, ker naši očetje niso poslušali besed te knjige, da bi delali povsem, kar je pisano v njej.«

Kralj je dal pri sebi zbrati vse Judove in jeruzalemske starešine. Potem je kralj šel v Gospodovo hišo in z njim vsi Judovi možje in jeruzalemski prebivalci, duhovniki in preroki ter vse ljudstvo, od najmanjšega do največjega. In bral je pred njimi vse besede knjige zaveze, ki se je našla v Gospodovi hiši. Nato je kralj stopil na svoje mesto in sklenil zavezo pred Gospodom, da bodo hodili za Gospodom, spolnjevali z vsem srcem in vso dušo njegove zapovedi, naredbe in zakone, ter tako izvrševali besede te zaveze, ki so zapisane v tej knjigi. In vse ljudstvo je privolilo v zavezo.

Psalm 119

Odpev: »Gospod, naj živim po tvojih zapovedih.«

Ps 119,33.34.35.36.37.40

Gospod, pokaži mi pot tvojih zakonov
in držal se je bom natančno.
Pouči me, da bom spolnjeval tvojo postavo,
in držal jo bom z vsem svojim srcem!
Odpev: »Gospod, naj živim po tvojih zapovedih.«
Vôdi me po stezi tvojih ukazov,
ker se je veselim!
Nagni mi srce k svojim odredbam
in ne k lakomnosti!
Odpev: »Gospod, naj živim po tvojih zapovedih.«
Odvrni mi oči od nečimrnosti;
poživi me na svoji poti!
Spolni obljubo svojemu služabniku,
dano za tiste, ki se te boje!
Odpev: »Gospod, naj živim po tvojih zapovedih.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake Božje besede. Aleluja.

Dejanja razodevajo naše srce

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 7,15-20)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Varujte se lažnivih prerokov, ki prihajajo k vam v ovčjih oblačilih, znotraj pa so grabežljivi volkovi. Po njih sadovih jih boste spoznali. Ali obirajo grozdje s trnja ali smokve z osata? Tako vsako dobro drevo rodi dober sad, slabo drevo pa rodi slab sad. Ne more dobro drevo roditi slabega sadu in ne slabo drevo roditi dobrega sadu. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, bodo posekali in vrgli v ogenj. Po njih sadovih jih boste torej spoznali.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Tomaž More

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Kralji so zanemarjali postavo. Jošija pa se je zbal kazni, ki bi lahko nastopila, zato je podprl uveljavitev postave med ljudstvom. Brez moralnega, pravnega in verskega reda ne more biti življenja. Trudil se bom za duhovni in moralni red v svojem življenju. Gospod, vzgajaj današnje ljudi, da ne bo prihodnosti brez odločitve za zvestobo v življenju, naj jim pomaga moja izkušnja.

Evangelij

Jezus svari pred lažnimi preroki, ki hodijo v ovčjih oblekah, v resnici pa so plenilski volkovi. Treba je presojati sadove, saj dobro drevo prinaša dobre sadove. Kako se trudim, da bi moje življenje razodevalo to, kar mislim in delam? Gospod, naj ne blodim sem in tja ter si lažem, ko mi ti ponujaš najboljše predloge. Pomagaj mi ostati zvest, potem bodo iz ljubezni zrasli dobri sadovi.

Primož Krečič