Božja beseda za ponedeljek, 21. avgusta 2017


Sv. Pij X., obvezni god

Ponedeljek 20. tedna med letom (leto I)

»Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih.« (Mt 19,21)

Berilo

Bog pošilja voditelje neposlušnemu ljudstvu

Berilo iz knjige Sodnikov (Sod 2,11-19)

Tedaj so Izraelovi sinovi delali, kar je bilo hudo v Gospodovih očeh, in so služili Baalom. Zapustili so Gospoda, Boga svojih očetov, ki jih je izpeljal iz egiptovske dežele, ter hodili za drugimi bogovi, za bogovi ljudstev, ki so bivala okoli njih, in jih molili. Tako so razdražili Gospoda.

Ko so torej zapustili Gospoda in služili Baalu in Astartam, se je vnela Gospodova jeza zoper Izraela, in dal jih je v roke roparjem, ki so jih oropali in jih izročili v roke njihovih sovražnikov okoli njih, tako da se niso mogli več ustavljati svojim sovražnikom. Kadar koli so šli v boj, je bila Gospodova roka vsakokrat zoper nje v nesrečo, kakor je Gospod napovedal in kakor jim je Gospod prisegel. Bili so v hudi stiski.

Tedaj je Gospod obujal sodnike, ki so jih reševali iz rok njihovih roparjev. A tudi teh sodnikov niso poslušali, ampak so nečistovali s tujimi bogovi in jih molili. Hitro so krenili s poti, po kateri so hodili njihovi očetje, ki so bili pokorni Gospodovim zapovedim; niso jih posnemali.

Kadar jim je torej Gospod obudil sodnike, je bil Gospod s sodnikom ter jih reševal iz rok njih sovražnikov vse dni, dokler je živel sodnik. Kajti Gospodu se je milo storilo zaradi njih stokanja pred njih zatiralci in mučitelji. Ko pa je sodnik umrl, so spet huje delali ko njih očetje ter hodili za tujimi bogovi, jim služili in jih molili. Niso opustili svojega početja in svoje napačne poti.

Psalm 106

Odpev: »Gospod, spomni se nas, ker nas ljubiš.«

Ps 106,34-35.36-37.39-40.43.44

Naši očetje niso iztrebili ljudstev,
katere jim je Bog ukazal,
temveč s se pomešali s pogani,
naučili so se njihovih del.
Odpev: »Gospod, spomni se nas, ker nas ljubiš.«
Častili so njihove malike,
ki so jim postali nevarna past.
Darovali so svoje sinove
in svoje hčere hudobnim duhovom.
Odpev: »Gospod, spomni se nas, ker nas ljubiš.«
Oskrunili so se s svojimi zločini,
dokazali z njimi svojo nezvestobo.
Zato se je Gospod razsrdil nad svojim ljudstvom,
njegova dediščina mu je postala ostudna.
Odpev: »Gospod, spomni se nas, ker nas ljubiš.«
Velikokrat jih je osvobodil,
oni pa so ga dražili s svojimi naklepi.
Vendar se je ozrl na njihovo stisko,
ko je slišal njihovo molitev.
Odpev: »Gospod, spomni se nas, ker nas ljubiš.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospodova beseda ostane vekomaj; to pa je beseda, ki vam je bila oznanjena. Aleluja.

Odpoved bogastvu vodi v Božje kraljestvo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 19,16-22)

Tisti čas je nekdo pristopil k Jezusu in mu rekel: »Učenik, kaj naj dobrega storim, da prejmem večno življenje?« On mu je rekel: »Kaj me vprašuješ o dobrem? Eden je, ki je dober; če pa hočeš priti v življenje, spolnjuj zapovedi!«

Vprašal ga je: »Katere?« In Jezus je rekel: »Ne ubijaj, ne prešuštvuj, ne kradi, ne pričaj po krivem, spoštuj očeta in mater in ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe.«

Mladenič mu je rekel: »Vse to sem spolnjeval. Kaj mi je še treba?« Jezus mu je rekel: »Ako hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih; potem pridi in hodi za menoj!« Ko je mladenič slišal to besedo, je odšel žalosten; imel je namreč veliko premoženje.
Sv. Pij X. (leto I), obvezni god

Berilo

Apostol da tudi svoje življenje

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Tesaloničanom (1 Tes 2,2-8)

Bratje in sestre, v našem Bogu smo se osrčili, da smo vam z velikim trudom oznanili Božji evangelij, četudi smo, kakor veste, prej v Filipih trpeli in bili zasramovani. Kajti naša pridiga ni iz blodnje ne iz nečednih nagibov ali zvijačnosti, temveč govorimo tako, kakor nas je Bog imel za vredne, da nam je zaupal evangelij; ne, kakor bi hoteli ugajati ljudem, ampak Bogu, ki preizkuša naša srca. Kajti nikoli nismo bili priliznjeni v govorjenju, kakor veste, nikoli iskali prilike za lakomnost, Bog je priča. Tudi nismo iskali človeške časti ne pri vas ne pri drugih. Kot Kristusovi apostoli bi mogli biti oblastni, toda nastopili smo med vami milo, kakor neguje mati svoje otroke. Tako smo v blagočutju do vas pripravljeni dati vam ne samo Božji evangelij, ampak tudi svoje življenje, ker ste se nam priljubili.

Psalm 22

Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Ps 22,1-6

Zborovodju, po napevu »Košuta ob zori«, psalm, Davidov.

Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?
Daleč proč si od prošenj, od besed mojega vpitja.
Moj Bog, podnevi kličem in me ne uslišiš,
ponoči in ne paziš name.
In vendar prebivaš ti v svetišču,
slava Izraelova!
V tebe so upali naši očetje,
upali so in osvobodil si jih.
K tebi so klicali in so bili rešeni,
v tebe so upali in niso bili osramočeni.

Evangelij

Jn 10,14

Aleluja

Aleluja. Jaz sem dobri pastir, govorí Gospod, in poznam svoje ovce in moje poznajo mene. Aleluja.

Jezus zaupa Petru svoje ovce

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 21,15-17)

15 Po jedi Jezus reče Simonu Petru: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj ko tile?« Odgovori mu: »Dá, Gospod, ti veš, da te ljubim.« Reče mu: »Pasi moja jagnjeta!« 16 Zopet v drugo mu reče: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« Odgovori mu: »Dá, Gospod, ti veš, da te ljubim.« Reče mu: »Pasi moje ovce!« 17 V tretje mu reče: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« Peter se užalosti, ker mu je v tretje rekel: »Ali me ljubiš?« in mu odgovori: »Gospod, ti vse veš; ti veš, da te ljubim.« Reče mu: »Pasi moje ovce!«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Pij X papez

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Izraelci si uredijo življenje, vendar hitro pozabijo na Gospoda in njegovo rešitev. Zato si nakopljejo nesreče in Bog jim v stiski pošlje sodnike, pa jih še vedno ne poslušajo. Ob tej izkušnji bom okrepil zvestobo Gospodu in njegovim zapovedim. Gospod, kako veliko je tvoje usmiljenje, da si vedno znova pripravljen pomagati vsakemu, ki te kliče.

Evangelij

Mlad človek vpraša Jezusa, kaj naj naredi, da bo polno živel. Jezus ga povabi, naj se osvobodi od vsega in gre za njim. Jezus me kliče, naj se odločim zanj. Ali sem tako svoboden, da ga postavim pred vse drugo? Gospod, ti nočeš učencev, ki bi ti služili napol. Podpiraj me, da te bom postavil na mesto, ki pripada le tebi.

Primož Krečič

Sv. Pij X. (21. avgust)

Misli Benedikta XVI.

21. avgusta je god sv. Pija X., papeža, ki je vodil Cerkev od leta 1903 do 1914. Benedikt XVI. je poleti 2010 posvetil Piju X. eno svojih sredinih katehez. ...

Pij X. se je v kmečki družini kot Giuseppe Sarto leta 1835 blizu Trevisa v Italiji. Po študijih v semenišču v Padovi je pri triindvajsetih letih prejel duhovniško posvečenje. Najprej je bil kaplan v Tombolu, nato župnik v Salzanu in zatem stolniški kanonik v Trevisu z zadolžitvama škofijskega kanclerja in duhovnega voditelja ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.