Božja beseda za ponedeljek, 20. marca 2023

Teden družine (19.-25. marec)

Ponedeljek 4. postnega tedna

»Pojdi, tvoj sin živi.« Mož je verjel besedi, ki mu jo je rekel Jezus, in je odšel« (Jn 4,50)

Berilo

Med odrešenimi ne bo več stiske

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 65,17-21)

To govori Gospod: Glej, ustvarim novo nebo in novo zemljo, o prejšnjem ne bo spomina in ne pride več na misel, temveč veselite in radujte se na veke tega, kar ustvarim. Glej, preustvarim Jeruzalem v radost in njegovo ljudstvo v veselje. Radoval se bom nad Jeruzalemom, se veselil nad svojim ljudstvom. Ne bo se več v njem slišal glas joka, ne glas tarnanja. Ne bo več tam dojenčka, ki doživi le malo dni, ne starčka, ki bi ne dopolnil svojih let. Kdor bo umrl stoleten, bo umrl mlad, kdor ne doseže sto let, bo veljal za prekletega. Zidali bodo hiše in v njih prebivali, zasajali bodo vinograde in uživali njih sad.

Psalm 30

Odpev: »Gospod, slavim te, ker si me osvobodil.«

Ps 30,2.4.5-6.11-13

Gospod, slavim te, ker si me osvobodil
in nisi dal mojim sovražnikom veselja nad mano.
Gospod, iz podzemlja si me potegnil,
rešil me njih, ki se pogrezajo v jamo.
Odpev: »Gospod, slavim te, ker si me osvobodil.«
Igrajte Gospodu, njegovi sveti,
zahvaljujte se njegovemu svetemu imenu!
Njegova jeza traja trenutek,
njegova dobrohotnost pa vse življenje.
Odpev: »Gospod, slavim te, ker si me osvobodil.«
Sliši, Gospod, in usmili se me;
Gospod, pomočnik mi bodi!
Spremenil si moje žalovanje v rajanje.
Gospod, moj Bog, vekomaj te bom hvalil.
Odpev: »Gospod, slavim te, ker si me osvobodil.«

Evangelij

Vrstica pred evangelijem

Vstal bom in pojdem k svojemu očetu in mu porečem: Oče, grešil sem zoper nebesa in pred teboj.

Jezus vrne očetu mrtvega sina

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 4,43-54)

Tisti čas je Jezus iz Samarije odšel v Galilejo. Sam Jezus je namreč pričal, da prerok nima časti v domačem kraju. Ko je prišel v Galilejo, so ga Galilejci sprejeli, ker so vse vedeli, kar je bil storil v Jeruzalemu ob prazniku; kajti tudi oni so bili šli k prazniku. Prišel je torej spet v Kano Galilejsko, kjer je bil spremenil vodo v vino.

Bil je pa neki kraljevi uradnik, čigar sin je bil bolan v Kafarnaumu. Ko je ta slišal, da je Jezus dospel iz Judeje v Galilejo, je prišel k njemu in prosil, naj pride in ozdravi njegovega sina; bil je namreč že na tem, da umrje. Jezus mu je tedaj rekel: »Če ne vidite znamenj in čudežev, ne verujete.« Kraljevi uradnik mu pravi: »Gospod, stopi tja, preden moj otrok umrje!« Jezus mu reče: »Pojdi, tvoj sin živi.« Mož je verjel besedi, ki mu jo je rekel Jezus, in je šel.

Že na poti pa so mu prišli naproti služabniki in povedali, da njegov sin živi. Povprašal jih je torej po uri, ob kateri mu je odleglo. Rekli so mu: »Včeraj ob sedmi uri ga je pustila mrzlica.« Oče je tedaj spoznal, da ob tisti uri, ob kateri mu je Jezus rekel: ›Tvoj sin živi‹. In veroval je on in vsa njegova hiša. To je bil že drugi čudež, ki ga je Jezus storil po svojem prihodu iz Judeje v Galilejo.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Kutbert

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ljudstvu je podarjena rešitev, vendar na to hitro pozabijo. Upirajo se Bogu ter zametujejo njegovo postavo. Prerok pa jim oznanja novo nebo in zemljo v novem Jeruzalemu. Sprejel bom Gospodovo pomoč, ki me rešuje iz teme in mi budi upanje v novi svet. Gospod, naj bom odprt za tvoj dar odrešenja na vseh ravneh življenja.


Evangelij

Jezusa v Galileji lepo sprejmejo. Kraljevi uradnik pride in ga prosi, da bi mu ozdravil hudo bolnega sina. Zaupa njegovi besedi in ga prizna za Božjega Sina. Skrbno bom premišljeval Jezusovo besedo, da bom mogel sprejeti njegovo moč nad smrtjo. Gospod, okrepi mi vero, da me bo vodila iz vseh temin v življenje.

Primož Krečič