Božja beseda za ponedeljek, 2. maja 2022

Teden molitve za duhovne poklice (od 3. do 4. velikonočne nedelje)


Sv. Atanazij Veliki, obvezni god

Ponedeljek 3. velikonočnega tedna

»Ko je množica videla, da tam ni ne Jezusa ne njegovih učencev, so sami stopili v čolne in iskali Jezusa« (Jn 6,24)

Berilo

Sveti Duh govori iz Štefana

Berilo iz apostolskih del (Apd 6,8-15)

Tiste dni je Štefan, ki je bil poln milosti in moči, delal čudeže in velika znamenja med ljudstvom. Vstali pa so nekateri iz shodnice Libertincev, Cirenejcev in Aleksandrijcev, in izmed tistih, ki so bili iz Cilicije in Azije, in so se prerekali s Štefanom, pa se niso mogli ustavljati modrosti in duhu, s katerim je govoril.

Tedaj so naščuvali može, da so govorili: »Slišali smo ga, da je govoril bogokletne besede zoper Mojzesa in Boga.« Nahujskali so ljudstvo, starešine in pismouke; ti so pristopili, ga zgrabili in odvlekli pred véliki zbor. Privedli so krive priče, ki so govorili: »Ta človek ne neha žaljivo govoriti zoper sveti kraj in zoper postavo. Slišali smo ga namreč, ko je govoril: ›Ta Jezus iz Nazareta bo razdejal ta kraj in spremenil običaje, ki nam jih je izročil Mojzes.‹« Vsi, ki so sedeli v velikem zboru, so uprli pogled vanj in videli njegovo obličje kakor obličje angela.

Psalm 119

Odpev: »Blagor njim, ki živijo brez madeža.«

Ps 119,23-24.26-27.29-30

Čeprav knezi sedijo in govorijo zoper mene,
tvoj hlapec premišljuje tvoje zakone.
Tvoje odredbe so moje veselje,
moji svetovavci so tvoji zakoni.
Odpev: »Blagor njim, ki živijo brez madeža.«
Svoja pota sem ti razložil in si me uslišal,
pouči me o svojih zakonih!
Pouči me o poti svojih zapovedi,
premišljeval bom tvoja čudovita dela!
Odpev: »Blagor njim, ki živijo brez madeža.«
Od blodne poti me odvrni,
svojo postavo mi podari!
Izbral sem pot resnice,
odločil sem se za tvoje odloke.
Odpev: »Blagor njim, ki živijo brez madeža.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kristus je moral trpeti in vstati od mrtvih in tako iti v svojo slavo. Aleluja.

Delajmo za večno življenje

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,22-29)

Drugi dan se je množica, ki je stala onkraj morja, zavedela, da je bil tam en sam čoln, da pa Jezus s svojimi učenci ni bil stopil v čoln, ampak da so se bili njegovi učenci sami odpeljali. Pripluli pa so drugi čolni iz Tiberije v bližino kraja, kjer so bili jedli kruh po Gospodovi zahvali. Ko je množica videla, da tam ni Jezusa in ne njegovih učencev, so stopili sami v čolne, šli v Kafarnáum in Jezusa iskali. Našli so ga onkraj morja in so mu rekli: »Učenik, kdaj si semkaj prišel?«

Jezus jim je odgovoril: »Resnično, resnično, povem vam: Ne iščete me zato, ker ste videli čudeže, ampak ker ste jedli od hlebov in se nasitili. Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in ki vam jo bo dal Sin človekov; njega je namreč s svojim pečatom zaznamoval Oče, Bog.« Rekli so mu torej: »Kaj naj delamo, da bomo izvrševali Božja dela?« Jezus jim je odgovoril: »To je Božje delo, da verujete v tistega, ki ga je on poslal.«
Sv. Atanazij Veliki, obvezni god

Berilo

Naša vera zmaga svet

Berilo iz 1. Janezovega pisma (1 Jn 5,1-5)

Vsakdo, ki veruje, da je Jezus – Kristus, je rojen iz Boga; in vsakdo, ki ljubi roditelja, ljubi tudi tistega, ki je rojen iz njega. Iz tega spoznavamo, da ljubimo božje otroke, če Boga ljubimo in njegove zapovedi spolnjujemo. Zakaj v tem je božja ljubezen, da spolnjujemo njegove zapovedi. In njegove zapovedi niso težke. Zakaj vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In to je zmaga, ki premaga svet: naša vera. Kdo pa premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus božji Sin?

Psalm 38

Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«

Ps 38,3-6.30-31

Zakaj tvoje puščice so se zapičile vame
in tvoja roka se je name spustila.
Nič zdravega ni na mojem mesu zaradi tvojega srda,
nič nepoškodovanega v mojih kosteh zaradi mojega greha.
Zakaj moja krivda mi je zrasla čez glavo,
kakor težko breme me silno teži.
Moje rane smrdé, se gnojé
zaradi moje nespameti.

Evangelij

Mt 5,10

Aleluja

Aleluja. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Aleluja.

Pred preganjanjem bežite

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,22-25)

22 In zaradi mojega imena vas bodo vsi sovražili; kdor pa bo vztrajal do konca, ta bo rešen. 23 Kadar vas bodo preganjali v enem mestu, bežite v drugo. Kajti resnično, povem vam: Ne boste obhodili Izraelovih mest, dokler ne pride Sin človekov. 24 Učenec ni nad učiteljem, tudi služabnik ne nad svojim gospodarjem. 25 Za učenca je zadosti, da postane kakor njegov učitelj, in za služabnika kakor njegov gospodar. Če so hišnega gospodarja imenovali Beelzebula, koliko bolj bodo njegove domače!
Sv. Atanazij Veliki (2. maj)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Atanazij in Boris

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Štefan govori o Kristusu poln Svetega Duha. Po njem se godijo čudeži in se ljudje spreobračajo. Zato naleti na nevoščljivost in nasprotovanje voditeljev. Vzel bom Božjo besedo zares in navdušeno govoril o Jezusu, ne glede na nasprotovanje. Gospod, okrepi mi vero, da bom z večjim ognjem pričeval o tebi in tvoji ljubezni.


Evangelij

Ljudje iščejo Jezusa, ker jih je nasitil. Graja jih in spregovori o hrani svoje ljubezni, ki je trajna in nosi življenjski smisel. Vabi jih, naj sprejmejo dar, ki ga po njem podarja Oče. Trudil se bom sprejemati kruh Jezusove ljubezni, ki mi prinaša trdnost. Gospod, okrepi mi vero v tvojo ljubečo navzočnost, ki me nikoli ne zapusti.

Primož Krečič