Božja beseda za soboto, 2. maja 2015


Sv. Atanazij Veliki, obvezni god

Sobota 4. velikonočnega tedna, sobota po prvem petku

»Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal.« (Jn 14,12).

Berilo

Pavel začne oznanjati poganom

Berilo iz apostolskih del (Apd 13,44-52)

Naslednjo soboto se je zbralo skoraj vse mesto, da bi slišali Gospodovo besedo. Ko so pa Judje videli množice, jih je navdala zavist in so s sramotenjem ugovarjali temu, kar je govoril Pavel.

Tedaj sta Pavel in Barnaba pogumno povedala: »Vam je bilo treba najprej oznaniti Božjo besedo; ker jo pa zametujete in se imate za nevredne večnega življenja, glejte, se obrneva k poganom. Zakaj tako nam je zapovedal Gospod: ›Postavil sem te za luč poganom, da bi bil v zveličanje do konca zemlje.‹« Ko so pogani to slišali, so se veselili in poveličevali Gospodovo besedo; in sprejeli so vero vsi, ki so bili določeni za večno življenje. In Gospodova beseda se je širila po vsej deželi.

Judje pa so nadražili pobožne, ugledne ženske in mestne poglavarje ter povzročili preganjanje zoper Pavla in Barnaba; in izgnali so ju iz svojih krajev. Onadva pa sta otresla z nog prah proti njim in šla v Ikonij. Učenci pa so bili polni veselja in Svetega Duha.

Psalm 98

Odpev: »Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.«

Ps 98,1-4

Pojte Gospodu novo pesem,
ker je storil čudovita dela!
Zmago mu je pridobila njegova desnica,
njegova sveta rama.
Odpev: »Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.«
Gospod je naznanil svojo zmago,
vpričo narodov je razodel svojo pravičnost.
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe
v blagor Izraelove hiše.
Odpev: »Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.«
Vsa zemlja je videla
zmago našega Boga.
Radujte se v Gospodu, vse dežele,
veselite se s petjem in godbo!
Odpev: »Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kristus je moral trpeti in vstati od mrtvih in tako iti v svojo slavo. Aleluja.

V Jezusu vidimo Očeta

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 14,7-14)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Če ste spoznali mene, poznate tudi mojega Očeta. Zdaj ga poznate in vidite ga.« Filip mu reče: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.«

Jezus mu odgovori: »Toliko časa sem med vami, Filip, in me nisi spoznal? Kdor vidi mene, vidi Očeta. Kako moreš govoriti: ›Pokaži nam Očeta‹? Ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih jaz govorim, ne govorim sam od sebe. Oče, ki prebiva v meni, on izvršuje dela. Vérujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni. Če pa ne, vérujte zaradi del samih.

Resnično, resnično, povem vam: Kdor vame veruje, bo tudi sam izvrševal dela, ki jih jaz izvršujem, in še večja ko ta bo izvrševal, ker grem k Očetu. Kar koli boste prosili v mojem imenu, to bom storil, da bo Oče proslavljen v Sinu. Če me boste kaj prosili v mojem imenu, bom spolnil.«
Sv. Atanazij Veliki, sobota po prvem petku, obvezni god

Berilo

Naša vera zmaga svet

Berilo iz 1. Janezovega pisma (1 Jn 5,1-5)

Vsakdo, ki veruje, da je Jezus – Kristus, je rojen iz Boga; in vsakdo, ki ljubi roditelja, ljubi tudi tistega, ki je rojen iz njega. Iz tega spoznavamo, da ljubimo božje otroke, če Boga ljubimo in njegove zapovedi spolnjujemo. Zakaj v tem je božja ljubezen, da spolnjujemo njegove zapovedi. In njegove zapovedi niso težke. Zakaj vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In to je zmaga, ki premaga svet: naša vera. Kdo pa premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus božji Sin?

Psalm 38

Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«

Ps 38,3-6.30-31

Zakaj tvoje puščice so se zapičile vame
in tvoja roka se je name spustila.
Nič zdravega ni na mojem mesu zaradi tvojega srda,
nič nepoškodovanega v mojih kosteh zaradi mojega greha.
Zakaj moja krivda mi je zrasla čez glavo,
kakor težko breme me silno teži.
Moje rane smrdé, se gnojé
zaradi moje nespameti.

Evangelij

Mt 5,10

Aleluja

Aleluja. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Aleluja.

Pred preganjanjem bežite

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,22-25)

22 In zaradi mojega imena vas bodo vsi sovražili; kdor pa bo vztrajal do konca, ta bo rešen. 23 Kadar vas bodo preganjali v enem mestu, bežite v drugo. Kajti resnično, povem vam: Ne boste obhodili Izraelovih mest, dokler ne pride Sin človekov. 24 Učenec ni nad učiteljem, tudi služabnik ne nad svojim gospodarjem. 25 Za učenca je zadosti, da postane kakor njegov učitelj, in za služabnika kakor njegov gospodar. Če so hišnega gospodarja imenovali Beelzebula, koliko bolj bodo njegove domače!

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Atanazij in Boris

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ob Pavlovem oznanilu se Judje uprejo, zato se z Barnabom obrneta k poganom, ki jima prisluhnejo. Kljub nasprotovanju se Božja beseda širi po vsej pokrajini. Odkrival bom moč Božje besede in posnemal Pavlov ter Barnabov pogum, ko v težkih razmerah navdušujeta ljudi, naj sprejmejo odrešenje v Jezusu. Gospod, hvala za vsako povabilo, ko morem drugim govoriti o tvoji velikonočni zmagi, ki se me je dotaknila.


Evangelij

Jezus govori učencem o Očetu. Pove jim, da on razkriva Očeta, ker je z njim najgloblje združen. V tem odnosu je vse njegovo življenje. Kolikor učenci stopijo v ta odnos, morejo tudi oni povsem spolniti Očetovo voljo. V poveličanem Jezusu bom odkrival Očetovo ljubezen in ga prosil, naj usliši moje prošnje. Gospod, okrepi mi vero, da ti bom vse zaupal in poslušal Očeta.

Primož Krečič

Sv. Atanazij Veliki (2. maj)