Božja beseda za ponedeljek, 2. oktobra 2017

Teden za življenje (od prve do druge nedelje v oktobru)


Sv. Angeli varuhi, obvezni god

Ponedeljek 26. tedna med letom (leto I)

»Kdor je namreč med vami vsemi najmanjši, ta je velik.« (Lk 9,48b)

Berilo

Bog obljublja skorajšnjo rešitev

Berilo iz knjige preroka Zaharija (Zah 8,1-8)

Prišla je beseda Gospoda vsega stvarstva: Ves gorim za Sion; zavoljo njega me vnema silno čustvo! Vrnem se na Sion in sredi Jeruzalema bom prebival. Jeruzalem se bo imenoval zvesto mesto in gora Gospoda vsega stvarstva sveta gora. Še bodo starčki in starke posedali po jeruzalemskih trgih, vsak s palico v roki zavoljo visoke starosti; mestne ulice bodo polne dečkov in deklic, ki se bodo igrali na trgih. Če se bo to zdelo čudežno ostanku tega ljudstva v tistih dneh, mar bo čudežno tudi v mojih očeh? govori Gospod vsega stvarstva. Glej, rešil bom svoje ljudstvo iz dežele vzhajajočega sonca in iz dežele zahajajočega sonca. Pripeljem jih domov, da bodo spet prebivali v Jeruzalemu. Moje ljudstvo bodo in jaz bom njihov Bog v zvestobi in pravičnosti.

Psalm 102

Odpev: »Narodi bodo častili tvoje ime, Gospod.«

Ps 102,16-18.19-21.29.22-23

Narodi bodo častili tvoje ime, Gospod,
vsi kralji priznavali tvoje veličastvo;
ko se Gospod obrne k molitvi siromakov,
njih prošnje ne bo zavrgel.
Odpev: »Narodi bodo častili tvoje ime, Gospod.«
Ljudstvo, ki šele pride, hvali Gospoda,
zakaj Gospod je pogledal na zemljo,
da bi slišal vzdihovanje jetnikov,
in rešil nje, ki so bili izročeni smrti.
Odpev: »Narodi bodo častili tvoje ime, Gospod.«
Sinovi tvojih služabnikov bodo varni,
oznanjali bodo hvalo Gospodovemu imenu,
ko se zberejo ljudstva
in kraljestva, da bi služila Gospodu.
Odpev: »Narodi bodo častili tvoje ime, Gospod.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoje zapovedi razveseljujejo srce, tvoj ukaz razsvetljuje oči. Aleluja.

Kdor je najmanjši med vsemi, je velik

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,46-50)

Tedaj so Jezusovi učenci premišljevali, kdo bi bil največji med njimi. Jezus, ki je vedel za misel njih srca, pa je vzel otroka, ga postavil poleg sebe ter jim rekel: »Kdor koli sprejme tega otroka v mojem imenu, mene sprejme; in kdor mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal. Kajti kdor je najmanjši med vami vsemi, ta je velik.«

Spregovoril pa je Janez in rekel: »Učenik, videli smo nekoga, ki je v tvojem imenu izganjal hude duhove, pa smo mu branili, ker ne hodi z nami.« Jezus mu je rekel: »Ne branite; kdor namreč ni zoper vas, je za vas.
Sv. Angeli varuhi (leto I), obvezni god

Berilo

Božji angel vodi ljudi v domovino

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 23,20-23)

To govori Gospod: Glej, angela pošiljam pred teboj, da te obvaruje na potu in te pripelje v kraj, ki sem ga pripravil. Pazi nanj in poslušaj njegov glas; ne upiraj se mu, kajti ne bo odpustil vaše krivde, ker je moje ime v njem.

Če boš pa rad poslušal njegov glas in storil vse, kar porečem, bom sovražnik tvojih sovražnikov in nasprotnik tvojih nasprotnikov. Kajti moj angel pojde pred teboj in te privede k Amorejcem, Hetejcem, Ferezejcem, Kanaancem, Hevejcem in Jebusejcem, ki jih bom iztrebil.

Psalm 90

Odpev: »Angelom je zapovedal, naj me varujejo.«

Ps 90,1-6.10-11

Ti, ki živiš v zavetju Najvišjega,
ki bivaš v senci Vsemogočnega,
reci Gospodu: »Moje zavetje si in moja moč,
moj Bog, ki vanj zaupam.«
Odpev: »Angelom je zapovedal, naj me varujejo.«
On te osvobodi iz zanke ptičarjev,
reši pogubne kuge.
Pokrije te s svojimi perutmi
in zatečeš se pod njegova krila.
Odpev: »Angelom je zapovedal, naj me varujejo.«
Ni se ti bati nočne strahote,
ne puščice, ki prileti podnevi,
ne kuge, ki se plazi v temi,
ne pogube, ki razsaja opoldne.
Odpev: »Angelom je zapovedal, naj me varujejo.«
Nesreča te ne zadene,
nadloga se tvoji hiši ne približa;
kajti svojim angelom je zate zapovedal,
naj te varujejo na vseh tvojih potih.
Odpev: »Angelom je zapovedal, naj me varujejo.«

Evangelij

Ps 103,20.21

Aleluja

Aleluja. Slavite Gospoda, vsi njegovi angeli, njegovi služabniki, ki izpolnjujete njegovo voljo. Aleluja.

Naši angeli so deležni Božjega gledanja

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 18,1-5.10)

V tistem času so učenci pristopili k Jezusu in rekli: »Kdo je največji v nebeškem kraljestvu?« Jezus je poklical otroka, ga postavil v sredo mednje in rekel: »Resnično, povem vam: Če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo. Kdor se torej poniža kakor ta otrok, tisti je največji v nebeškem kraljestvu. In kdor sprejme katerega takega otroka v mojem imenu, mene sprejme. Glejte, da ne boste zaničevali katerega teh malih; kajti povem vam, da njihovi angeli v nebesih vedno gledajo obličje mojega Očeta, ki je v nebesih.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Angeli varuhi

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Jeruzalemčani so pozabili na Gospoda in z grehom omadeževali mesto. Zato ga je Gospod prepustil sovražnikom, toda le za določen čas, da bi se spreobrnili. Gospodu bom priznal svojo krivdo in sprejel kazen za grehe v zavesti, da jih bo odpustil in mi podaril novo življenje. Gospod, hvala, da si dober in pravičen, da me vodiš k spreobrnjenju in zvestobi.

Evangelij

Učenci gledajo na prihodnje poslanstvo z očmi sveta, razmišljajo o tem, kdo bo več pomenil. Jezus jim odgovori s podobo nemočnega in nepomembnega otroka. Poživil bom služenje v skupnosti in se boril proti vsaki obliki gospodovanja. Gospod, hvala, ker ne prihajaš z močjo in oblastjo, ampak z ljubeznijo, ki je v službi vsakemu človeku.

Primož Krečič

Sv. Angeli varuhi (2. oktober)