Božja beseda za soboto, 19. avgusta 2017

Sobota 19. tedna med letom (leto I)

»Pustite otroke in ne branite jim priti k meni, kajti takšnih je nebeško kraljestvo.« (Mt 19,14)

Berilo

Za Boga se moramo svobodno odločiti

Berilo iz Jozuetove knjige (Joz 24,14-29)

Tedaj je Jozue govoril vsemu ljudstvu: »Bojte se Gospoda ter mu služite odkritosrčno in zvesto! Odpravite bogove, ki so jim služili vaši očetje onkraj veletoka in v Egiptu ter služite Gospodu! Ako vam pa ni všeč, da bi služili Gospodu, si danes izberite, komu hočete služiti: ali bogovom, ki so jim služili vaši očetje onkraj veletoka, ali bogovom Amorejcev, ki prebivate v njihovi deželi! Jaz in moja hiša pa bomo služili Gospodu!«

Ljudstvo je odgovorilo: »Bog ne daj, da bi zapustili Gospoda ter služili drugim bogovom! Kajti Gospod, naš Bog, je pripeljal nas in naše očete iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti, in delal pred našimi očmi ta velika znamenja in nas varoval na vsem potu, ki smo po njem hodili, in med vsemi narodi, sredi katerih smo potovali. Tudi mi hočemo služiti Gospodu, ker je naš Bog! Gospod je pregnal pred nami vse narode, tudi Amorejce, ki so prebivali v deželi.«

Jozue je rekel ljudstvu: »Ne boste mogli služiti Gospodu, kajti svet Bog je, ljubosumen Bog je; ne bo odpustil vaših prestopkov in grehov. Ako boste zapustili Gospoda in služili tujim bogovom, se bo od vas obrnil, hudo ravnal in vas uničil, potem ko vam je bil dobro storil.«

Ljudstvo je reklo Jozuetu: »Nikakor! Temveč služili bomo Gospodu.« In Jozue je rekel ljudstvu: »Priče ste zoper sebe, da ste si izbrali Gospoda, da mu boste služili.« Odgovorili so: »Priče smo!« »Odpravite torej zdaj tuje bogove, ki so med vami, in obrnite svoje srce h Gospodu, Izraelovemu Bogu!« In ljudstvo je reklo Jozuetu: »Gospodu, svojemu Bogu, bomo služili in njegovemu glasu bomo poslušni!« Tisti dan je sklenil Jozue zavezo z ljudstvom in mu dal postavo in pravo v Sihemu.

Potem je napisal Jozue te besede v knjigo Božje postave in vzel velik kamen ter ga postavil tam pod hrastom, ki je bil v Gospodovem svetišču. In Jozue je rekel vsemu ljudstvu: »Glejte, ta kamen bodi priča zoper nas; kajti slišal je vse Gospodove besede, ki jih je govoril z nami! Zato bodi priča zoper vas, da ne zatajite svojega Boga!« Nato je Jozue odpustil ljudstvo, vsakega v njegovo posest. Potem je Nunov sin Jozue, Gospodov služabnik, umrl, star sto deset let.

Psalm 16

Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Ps 16,1-2.5.7-8.11

Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam!
Govorim Gospodu: »Ti si moj Gospod,
delež moje dediščine in mojega keliha,
ti vodiš mojo usodo.«
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«
Slavim Gospoda, da mi svetuje,
in celo ponoči me opominja moje srce.
Vedno imam pred seboj Gospoda;
ker je na moji desni, ne omahnem.
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«
Pokazal mi boš pot življenja,
polnost veselja pri sebi,
večne radosti na svoji desnici,
večne radosti na svoji desnici.
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Oče nas je radovoljno rodil z besedo resnice, da bi bili nekakšna prvina njegovih stvari. Aleluja.

Malih je nebeško kraljestvo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 19,13-15)

Tedaj so Jezusu prinesli otročiče, da bi roke nanje položil in molil. Učenci so jih karali, a Jezus jim je rekel: »Pustite otročiče in ne branite jim priti k meni, zakaj takih je nebeško kraljestvo.« Položil je nanje roke in potem je šel od ondod.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Janez Eudes

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Jozue vabi ljudstvo, naj se odpove malikom, in poudari svetost Boga, ki ga je treba spoštovati in mu služiti. Sam s svojo hišo daje zgled te odločne pripadnosti. Vsi se potem odpovedo malikom in obljubijo zvestobo Bogu. Z Jozuetom bom obnovil svojo odločitev za Gospoda in še druge povabil k temu. Gospod, hvala za Marijo, ki je kakor cvet Izraela pokazala popolno zvestobo in ti služila.

Evangelij

Otroke so pripeljali k Jezusu, da bi jih blagoslovil, učenci pa bi radi to preprečili. Jezus jih spodbuja, naj pustijo otroke k njemu, ker so najbolj odprti za njegovo ljubezen. Skušal bom razumeti, da se Božja ljubezen deli tistim, ki so odprti kakor preprosti otroci. Trudil se bom biti tako odprt in zaupljiv za Jezusovo oznanilo. Gospod, hvala za modrost, da je najmočnejša otroška preprostost.

Primož Krečič