Božja beseda za soboto, 19. oktobra 2019

Sobota 28. tedna med letom (leto I)

»Kajti Sveti Duh vas bo poučil tisto uro, kaj je treba reči.« (Lk 12,12)

Berilo

Zaupati moramo brezmejno

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 4,13.16-18)

Bratje, Abrahamu ali njegovemu potomstvu je bila dana obljuba, da bo dedič sveta, ne zaradi postave, ampak zaradi pravičnosti iz vere. Zato »iz vere«, da je »po milosti«, da je obljuba zagotovljena za vse potomstvo, ne samo potomstvo iz postave, ampak tudi iz vere Abrahama, ki je oče nas vseh, kakor je pisano: »Za očeta mnogih narodov sem te postavil« pred njim, kateremu je veroval, pred Bogom, ki oživlja mrtve, in to, kar ne biva, kliče, da biva. Proti upanju je upal in veroval, da postane oče mnogih narodov, kakor je bilo rečeno: »Tako bo s tvojim potomstvom.«

Psalm 105

Odpev: »Gospod se vedno spominja svoje zaveze.«

Ps 105,6-7.8-9.42-43

O zarod njegovega služabnika Abrahama,
sinovi njegovega izvoljenca Jakoba!
On je Gospod, naš Bog;
njegove sodbe veljajo po vsej zemlji.
Odpev: »Gospod se vedno spominja svoje zaveze.«
Na veke se spominja svoje zaveze,
obljube, ki jo je določil za tisoč rodov,
zaveze, ki jo je sklenil z Abrahamom,
prisege, ki jo je dal Izaku.
Odpev: »Gospod se vedno spominja svoje zaveze.«
Spominjal se je svoje svete besede,
ki jo je dal Abrahamu, svojemu služabniku;
izpeljal je svoje ljudstvo v veselju,
svoje izvoljence ob radostnih vzklikih.
Odpev: »Gospod se vedno spominja svoje zaveze.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Blagor njim, ki Božjo besedo ohranijo v dobrem in plemenitem srcu in obrodijo sad v potrpljenju. Aleluja.

Božji duh navdihuje vernike v preganjanju

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 12,8-12)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Vsakega, kdor mene prizna pred ljudmi, bo tudi Sin človekov priznal pred Božjimi angeli; kdor me pa zataji pred ljudmi, bo zatajen pred Božjimi angeli. Vsakemu, kdor poreče besedo zoper Sina človekovega, se bo odpustilo; kdor pa izreče kletev zoper Svetega Duha, se mu ne bo odpustilo. Kadar vas bodo pa vlačili v shodnice, pred urade in pred oblasti, ne skrbite, kako ali s čim bi se zagovarjali ali kaj bi rekli. Sveti Duh vas bo namreč poučil v tisti uri, kaj je treba reči.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Izak Jogues

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Abraham ni poznal postave, ampak je imel vero in jo uresničil. Postava je prišla več stoletij kasneje. Resnični potomci Abrahama sprejemajo dar vere in obljube ter ga polno živijo. Ne bom se zanašal na postavo in svoje moči, ampak na vero in Božji dar. Gospod, hvala za tvoje obljube in svobodo, da ti morem zaupati in se uresničiti, kakor ti zahtevaš, takrat, ko je lepo in ko je težko.

Evangelij

Jezus vidi prihodnje trpljenje učencev, zato jih spodbuja k iskrenemu zaupanju in pričevanju. Obljublja jim podporo Svetega Duha, ki pa ne bo učinkovita, če se bodo zaprli pred njegovim delovanjem. Kljub slabostim se bom trudil oznanjati Kristusa pred svetom, ki mu je nasproten. Gospod, daj mi moči Duha, da bom premagal strah in z življenjem pričal zate.

Primož Krečič