Božja beseda za nedeljo, 18. septembra 2022

25. nedelja med letom (leto C), nedelja svetniških kandidatov

»Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem.« (Lk 16,10)

1. berilo

Božja grožnja goljufom

Berilo iz knjige preroka Amosa (Am 8,4-7)

Poslušajte vendar vi, ki teptate ubožca, pokončujete reveže v deželi in pravite: »Kdaj bo že mimo mlaj, da bomo prodajali žito? Kdaj bo mimo sobota, da bomo odprli žitnice; da bomo zmanjšali mero, povečali uteži in podtaknili varljivo tehtnico; da bomo za denar kupili siromake, za par čevljev ubožca, da bomo kot zrnje prodali tudi pleve?« Gospod prisega pri Jakobovem ponosu: »Nikoli ne bom pozabil vseh teh njihovih dejanj.«

Psalm 113

Odpev: »Hvalite Gospoda, ker dviga slabotnega.«

Ps 113,1-2.4-6.7-8

Hvalíte, Gospodovi služabniki,
hvalíte ime Gospodovo.
Ime Gospodovo naj bo slávljeno
zdaj in na veke.
Odpev: »Hvalite Gospoda, ker dviga slabotnega.«
Gospod je vzvišen nad vsemi narodi,
nad nebesa sega njegova slava.
Kdo je kakor Gospod, naš Bog, ki ima prestol na višavi;
in gleda od zgoraj v nižave na nebesa in na zemljo?
Odpev: »Hvalite Gospoda, ker dviga slabotnega.«
Iz prahu dvigne slabotnega,
iz blata potegne ubogega,
da ga posadi med kneze,
med kneze svojega ljudstva.
Odpev: »Hvalite Gospoda, ker dviga slabotnega.«

2. berilo

Moliti je treba za vse ljudi

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Timoteju (1 Tim 2,1-8)

Dragi Timótej, predvsem te prosim: prosíte, molíte, posredujte in se zahvaljujte za vse ljudi, za kralje in za vse oblastnike, da bomo lahko živeli v vsej pobožnosti in vsem dostojanstvu, mirno in tiho. To je namreč dobro in po volji Bogu, našemu odrešeniku, ki hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice. Bog je namreč samo eden. Samo eden je tudi srednik med Bogom in ljudmi, človek Kristus Jezus, on, ki je sam sebe dal v odkupnino za vse, v pričevanje ob svojem času. Zato sem bil postavljen za glasnika in apostola - resnico govorim, ne lažem - za učitelja poganov v veri in resnici. Vsekakor hočem, naj možje povsod molijo in dvigajo svete roke brez jeze in prepira.

Evangelij

prim. 2 Kor 8,9

Aleluja

Aleluja. Jezus Kristus je bil bogat, pa je postal ubog, da bi vi obogateli po njegovem uboštvu. Aleluja.

Izbira med Bogom in bogastvom

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 16,1-13)

Tisti čas je Jezus govóril svojim učencem: »Žível je neki bogataš, ki je imel oskrbnika in tega so mu zatožili, da zapravlja njegovo premoženje. Poklical ga je in mu rekel: ›Kaj slišim o tebi? Podaj obračun o svojem gospodarjenju, ker ne boš več mogel biti moj oskrbnik.‹ Oskrbnik pa je rekel sam pri sebi: ›Kaj naj storim, ker mi gospodar jemlje oskrbništvo? Kopáti ne morem, beračiti me je sram. Vem, kaj bom stóril, da me bodo ljudje sprejeli v svoje hiše, ko me bo gospodar razrešil oskrbništva.‹

Poklical je dolžnike svojega gospodarja, vsakega posebej. In rekel je prvemu: ›Koliko si dolžan mojemu gospodarju?‹ Ta je rekel: ›Sto vrčev olja.‹ On pa mu je dejal: ›Vzemi svojo zadólžnico, brž sédi in zapiši: petdeset.‹ Spet drugemu je rekel: ›Koliko si pa ti dolžan?‹ Rekel mu je: ›Sto mernikov žita.‹ Dejal mu je: ›Vzemi zadólžnico in zapiši: osemdeset.‹ In gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je preudarno ravnal, kajti sinovi tega veka so do svojega rodu preudarnejši kakor sinovi luči.

Jaz pa vam pravim: Pridobivajte si prijateljev s krivičnim mámonom, da vas sprejmejo v večna bivališča, ko mámon poide. Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem. Če torej niste bili zvesti pri ravnanju s krivičnim mámonom, kdo vam bo zaupal resnično dobrino? In če niste bili zvesti pri tujem, kdo vam bo dal, kar je vaše? Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema; ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega dŕžal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mámonu.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Jožef Kupertinski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

25. nedelja med letom - Alojz Milharčič - Knežak
(22.9.2013 ob 10h, dolžina: 7:13)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

25. nedelja med letom - Škof Stanislav Lipovšek - Nova cerkev
(22.9.2013 ob 10h, dolžina: 15:31)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

25. nedelja med letom - Franc Likar - Slavina pri Postojni
(19.9.2010 ob 10h, dolžina: 10:21)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Homilija, nedelja, 18. september 2016 ...

Današnja Božja beseda nam predstavlja tri tipe oseb: izkoriščevalca, sleparja in zvestega človeka. ...

Izkoriščevalec je tisti, o katerem nam govori prerok Amos v prvem berilu (Am 8,4-7). Gre za osebo, ki jo je prevzela nekakšna manična oblika želje po dobičku. In sicer vse do točke, da ji je neprijetno in da ne trpi liturgičnih dni, dni oddiha. Ti namreč prekinejo frenetični ritem trgovanja. Edino božanstvo takega človeka je denar, njegovo delovanje obvladujejo prevare in izkoriščanje. Za to ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Origen pravi: »Ena od razlag prilike o krivičnem oskrbniku skuša iz nje potegniti celosten pomen. Na osnovi takšne razlage nima oskrbnik na koncu več svojih grešnih pisem, ampak jih je po Svetem Duhu s pomočjo Kristusovega križa in milosti krsta ponovno napisal Bog. Zato ne pišite ponovno tega, kar je Bog izbrisal.« Sv. Avguštin nadaljuje: »Jezus je svojim učencem priporočil oskrbnikovo zvitost, previdnost in otroško zaupljivost.« Sv. Efrem Sirski pravi: »Če bomo uporabljali stvari tega sveta, ki ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Na tematiko o pravilni uporabi zemeljskih dobrin je v teh nedeljah evangelist Luka na različne načine usmeril našo pozornost. S pripovedjo prilike o krivičnem, a dokaj zvitem oskrbniku, je Jezus poučeval svoje učence, kakšen je najboljši način uporabe denarja in materialnih dobrin, torej ta, da ga delimo z ubogimi ter si s tem pridobimo njihovo prijateljstvo za Nebeško kraljestvo.„Naredite si prijatelje s krivičnim mamonom“ pravi Jezus, „da vas sprejmejo v večna bivališča, ko ta propade“ (Lk 16,9). Denar sam po ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.