Božja beseda za nedeljo, 18. decembra 2022

4. adventna nedelja - A (leto A)

»Ko se je Jožef zbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi« (Mt 1,24)

1. berilo

Glej, devica bo spočela

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 7,10-14)

Tiste dni je Gospod govóril Aházu in rekel: »Izprôsi si znamenje od Gospoda, svojega Boga, v globini podzemlja ali v višavi zgoraj!« Aház pa je rekel: »Ne bom ne prosil ne preizkušal Gospoda.« Nato je rekel Izaíja: »Poslušajte vendar, Davidova hiša: ali vam je premalo, da utrujate ljudi, ko utrujate še mojega Boga? Zato vam bo Gospod sam dal znamenje: Glej, devica bo spočela in rodila sina in mu dala ime Emanuel.«

Psalm 24

Odpev: »Vstopil bo Gospod, kralj veličastva.«

Ps 24,1-2.3-4.5-6

Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje,
zemeljski krog in njegovi prebivalci.
Zakaj on ji je na morjih postavil temelje,
utŕdil jo je na veletókih.
Odpev: »Vstopil bo Gospod, kralj veličastva.«
Kdo se bo povzpel na Gospodovo goro,
kdo bo stal na njegovem svetem kraju?
Tisti, ki je nedolžnih rok in čist v srcu,
ki ne prisega po krivem.
Odpev: »Vstopil bo Gospod, kralj veličastva.«
Ta bo prejel blagoslov od Gospoda,
pravičnost od Boga, svojega rešitelja.
To je rod tistih, ki te iščejo,
ki hočejo najti tvoje obličje, Bog Jakobov.
Odpev: »Vstopil bo Gospod, kralj veličastva.«

2. berilo

Jezus Kristus iz Davidovega rodu je Božji Sin

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 1,1-7)

Pavel, služabnik Kristusa Jezusa, poklican za apostola, odbran za Božji evangelij, ki ga je Bog napovedal po svojih prerokih v svetih spisih, za evangelij o njegovem Sinu, ki se je po telesu rodil iz Davidovega rodu, po duhu svetosti pa je po vstajenju od mrtvih postavljen za Božjega Sina v moči. To je Jezus Kristus, naš Gospod, po katerem smo prejeli milost in apostolstvo, da bi zaradi njegovega imena vsi narodi postali poslušni veri. Med njimi ste tudi vi, ki vas je poklical Jezus Kristus. Vsem, ki ste v Rimu Božji ljubljenci, poklicani in sveti, milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in od Gospoda Jezusa Kristusa.

Evangelij

Mt 1,23

Aleluja

Aleluja. Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Aleluja.

Jezus se bo rodil Mariji, Jožefovi zaročenki

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 1,18-24)

Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle: Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom; in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča od Svetega Duha. Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslôvil. Ko je to premišljeval, glej, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.« Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Ko se je Jožef zbúdil, je stóril, kakor mu je naróčil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi.

4. adventna nedelja - A

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Vunibald

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

4. adventna nedelja - A
(18.12.2022 ob 10h, dolžina: 11:37)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

4. adventna nedelja - A
(22.12.2019 ob 10h, dolžina: 5:05)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

4. adventna nedelja - A - p. Peter Lavrih - Ljubljana - Tabor
(22.12.2013 ob 10h, dolžina: 7:36)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

4. adventna nedelja - A
(22.12.2013 ob 9h, dolžina: 10:53)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

4. adventna nedelja - A - Lojze Gajšek
(19.12.2010 ob 10h, dolžina: 11:48)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, 22. december 2013 ...

Na današnjo četrto adventno nedeljo evangelij pripoveduje dogodke pred Jezusovim rojstvom. Evangelist Matej jih predstavi z vidika sv. Jožefa, ki je bil zaročen z Devico Marijo. ...

Jožef in Marija sta živela v Nazaretu, a še nista stanovala skupaj, saj se čas za poroko še ni dopolnil. Med tem pa je Marija, potem ko je sprejela angelovo oznanilo, postala noseča po delovanju Svetega Duha. Ko se je Jožef zavedal tega, se je vznemiril. Evangelij nam ne predstavi njegovih ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Evzebij iz Cezareje pravi: »Kdor ne veruje, ne razume prerokb o Kristusu, saj nima vere.« Sv. Rufin iz Konkordije in sv. Avguštin to potrjujeta: »Najprej je potrebno verjeti, da lahko razumemo.« Sv. Bazilij iz Cezareje pravi: »Najprej je potrebno verjeti Svetemu pismu in nato iskati pomen.« Sv. Hieronim pa pravi: »Aház ne prosi za znamenje, tako pa je bil s tem, da mu je dal eno, Bog poveličan.« Več cerkvenih očetov soglaša s trditvijo, »da je Izaija napovedal, ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Na današnjo četrto adventno nedeljo sveti Matej v evangeliju pripoveduje, kako je bilo z Jezusovim rojstvom, tokrat z vidika sv. Jožefa. Jožef je bil zaročen z Marijo, ki pa je bila preden sta prišla skupaj, noseča od Svetega Duha (Mt 1,18). Božji Sin, da se je izpolnila starodavna prerokba (prim. Iz 7,14), je postal človek v telesu device. Ta skrivnost razodeva Božjo ljubezen, modrost in moč do človeštva, ki ga je ranil greh. Sveti Jožef je predstavljen kot pravičen človek, ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.