Božja beseda za ponedeljek, 17. decembra 2018

Prvi dan božične osemdnevnice

»Boazu je Ruta rodila Obéda. Obédu se je rodil Jese. Jeseju se je rodil David, kralj« (Mt 1,5-6)

Berilo

Odrešenik pride iz Jakobovega rodu

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 49,2.8-10)

Tiste dni je poklical Jakob svoje sinove in jim rekel: Zberite se in poslušajte, Jakobovi sinovi, poslušajte Izraela, svojega očeta! Juda, tebe bodo hvalili tvoji bratje. Tvoja roka bo na tilniku tvojih sovražnikov, priklanjali se ti bodo sinovi tvojega očeta. Mlad lev je Juda; od plena, moj sin, si se povzdignil! Sklonil se je, ulegel se je kakor lev in kakor levinja, kdo ga bo zdražil? Ne bo vzeto žezlo od Juda, ne vladarska palica od njegovih nog, dokler ne pride tisti, ki mu to gre, in njemu bodo narodi pokorni.

Psalm 72

Odpev: »V njegovih dneh bo mir in pravičnost.«

Ps 72,3-4.7-8.17

O Bog, daj kralju, da bo sodil
in kraljevemu sinu svojo pravičnost!
Naj pravično vlada tvoje ljudstvo
in tvoje ponižne po pravici.
Odpev: »V njegovih dneh bo mir in pravičnost.«
Gore, prinesite mir ljudstvu
in griči pravičnost.
Ščitil bo ponižne med ljudstvom,
pomagal sinovom ubožcev.
Odpev: »V njegovih dneh bo mir in pravičnost.«
V njegovih dneh bo cvetela pravičnost
in obilnost miru v svitu lune.
Gospodoval bo od morja do morja,
od velereke do kraja zemlje.
Odpev: »V njegovih dneh bo mir in pravičnost.«
Njegovo ime bo blagoslovljeno vekomaj;
njegovo ime bo ostalo, dokler bo sijalo sonce.
V njem bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji,
blagrovali ga bodo vsi rodovi.
Odpev: »V njegovih dneh bo mir in pravičnost.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Modrost Najvišjega, ki krepko in prijetno vse urejaš, pridi in nas úči pota razumnosti! Aleluja.

Jezusov rodovnik

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 1,1-17)

Rodovnik Jezusa Kristusa, sina Davidovega, sina Abrahamovega: Abraham je imel sina Izaka, Izak Jakoba, Jakob Juda in njegove brate; Juda je imel s Tamaro sina Faresa in Zara, Fares je imel sina Ezroma, Ezrom Arama, Aram Aminadaba, Aminadab Naasona, Naason Salmona; Salmon z Rahabo sina Booza, Booz z Ruto sina Obeda, Obed Jeseja, Jese pa je imel sina kralja Davida.

David je imel z Urijevo sina Salomona, Salomon je imel sina Roboama, Roboam Abija, Abija Aza, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Ozija, Ozija Joatama, Joatam Ahaza, Ahaz Ezekija, Ezekija Manaseja, Manase Amona, Amon Josija, Josija pa je imel sina Jehonija in njegove brate ob preselitvi v Babilon.

Po preselitvi v Babilon je Jehonija imel sina Salatiela, Salatiel Zorobabela, Zorobabel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Asorja, Asor Sadoka, Sadok Ahima, Ahim Eliuda, Eliud Eleazarja, Eleazar Matana, Matan Jakoba, Jakob pa je imel sina Jožefa, moža Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki je Kristus. Vseh rodov je torej: od Abrahama do Davida štirinajst rodov; od Davida do preselitve v Babilon štirinajst rodov; od preselitve v Babilon do Kristusa štirinajst rodov.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Lazar

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podcast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Otroci so pri Jakobu, ko umira. Besede, ki jih pove ob slovesu, so pomembne in preroške. Judu podeli svoj blagoslov, ki je usmerjen v bodočega Mesija. Veselil se bom blagoslova, ki mi ga Bog podarja po sorodnikih in drugih ljudeh. Gospod, ti si temelj vseh pričakovanj in blagoslovov. Ko prihajaš v moje življenje, me reši hudega in mi okrepi moč zaupanja.

Evangelij

Gledam, kako je Jezus povezan z Davidovimi potomci, takšnimi, kakršni so bili. Obenem pa je Božji dar in Marijin sin. Z njim se začenja novo rojstvo in življenje. V njegovi moči se bom trudil živeti in izpolniti Božjo voljo v zgodovinskih okoliščinah. Gospod, hvala za tvoje zaupanje. Osvobodi me strahov, da bom polno uresničil poslanstvo in še drugim delil upanje.

Primož Krečič